De Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen is een samenwerking tussen acht gemeenten in de regio Nijmegen. Op het kaartje hieronder ziet u welke gemeenten er in dit samenwerkingsverband zitten. Dit zijn de gemeenten:

Deze samenwerking van de aan de MARN deelnemende gemeenten richt zich op het brede terrein van milieu. De onderwerpen waarop de samenwerking van de gemeenten zich richt zijn onder andere afval, bodem, externe veiligheid, handhaving, klimaat en energie.

MARN is een aandeelhouder van ARN. De ARN zorgt ervoor dat het afval dat we wekelijks aan de straat zetten zoveel mogelijk wordt gebruikt voor energieopwekking.

Binnen de MARN wordt op projectmatige wijze samengewerkt aan de vermelde onderwerpen. Door de gemeenten wordt al dan niet deelgenomen aan de projecten.