In de mobiliteitsvisie staan plannen voor het verkeer van, naar en in onze gemeente.

De gemeente heeft een groot aantal verkeersknelpunten in de gemeente in beeld gebracht. Deze staan aangegeven op een digitale kaart(externe link). Bij elke situatie leest u ook wat de gemeente daar van plan is. Ook de (toekomstige) wegen en fietspaden staan op de kaart aangegeven.

Integrale mobiliteitsvisie gemeente Berg en Dal 2016-2026