De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR), zoals de publiekrechtelijke basis van de samenwerking heet, is een uitvoeringsorganisatie. Op dit moment wordt binnen de MGR gezamenlijk uitvoering gegeven aan arbeidsbemiddeling binnen het WerkBedrijf en is er sprake van samenwerking op het gebied van ICT via de iRvN. 

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een arbeidsbemiddelingsbedrijf in de regio Rijk van Nijmegen. De kernactiviteit is het bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. 

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)

iRvN is de regionale samenwerkingspartner op ICT-gebied voor de gemeenten in Het Rijk van Nijmegen. Alle zeven gemeenten hebben hun ICT ondergebracht bij iRvN. Door samenwerking realiseert iRvN schaalvoordelen, centralisatie en standaardisatie van ICT- en informatiesystemen binnen de aangesloten gemeenten. 

Welke gemeenten?

Op het kaartje hieronder ziet u welke gemeenten er in dit samenwerkingsverband zitten. Dit zijn de gemeenten: