De gemeente Berg en Dal reserveert ieder jaar geld voor onderhoud en restauratie van monumenten in de gemeente. Alle eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op subsidie. Het is mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen als er kosten gemaakt moeten worden voor onderhoud- of restauratiewerkzaamheden die het monumentale karakter van het pand bewaren of versterken.

Voorwaarden

De gemeente Berg en Dal kan aan de eigenaar van een pand één maal in de twee jaar 25% van de subsidiabele kosten aan subsidie toekennen, met een maximumbedrag van € 4.000,-. In beginsel vult de provincie Gelderland deze subsidie aan met 50% tot 70% van het door de gemeente ter beschikking gestelde subsidiebedrag. Het percentage van de provincie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Uiteraard zolang de budgetten toereikend zijn.

In de Subsidieverordening Instandhouding Erfgoed Groesbeek 2015 staan de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen om subsidie te ontvangen. Belangrijk is dat de subsidieaanvraag moet worden ingediend vóórdat met de werkzaamheden is gestart. Belangrijk is ook dat er een gespecificeerde offerte wordt aangeleverd waarop de uren en de materialen apart zijn begroot. Verder is het gewenst dat u met foto’s een goed beeld van de huidige onderhoudstoestand geeft.

Cultuurfonds-Hypotheek

Gemeentelijke monumenten

Net als eigenaren van een rijksmonument kunnen ook eigenaren van een gemeentelijk monument voor de financiering van een restauratie of groot onderhoud in aanmerking komen voor een lening met lage rente. Deze wordt betaald uit de zogenaamde Cultuurfonds-Hypotheek die voor een deel door de provincie wordt gesubsidieerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Rijksmonumenten

Het gemeentelijk subsidiebudget is in principe niet bedoeld voor rijksmonumenten. Het rijk steunt de instandhouding van deze door het rijk aangewezen monumenten. De meeste rijksmonumenten zijn woonhuizen en boerderijen en de eigenaren hiervan genieten vooral fiscaal voordeel. Ook kunnen zij laagrentende leningen afsluiten bij het NRF. Voor de zogenaamde niet-fiscale eigenaren zoals stichtingen en kerken zijn er subsidies mogelijk die jaarlijks kunnen worden aangevraagd. Zie hiervoor de websites van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Veel informatie over subsidie voor rijksmonumenten is te vinden op de website van monumenten.nl.