Monumenten in de gemeente Berg en Dal

Op onze website hebben wij een apart overzicht gemaakt van alle monumenten met foto's. Bij elke foto staat een korte beschrijving van het gemeentelijke monument of rijksmonument. In deze beschrijving vindt u informatie over onder andere de huidige en vroegere functie, zo mogelijk de architect, het bouwtype, het bouwjaar en specifieke kenmerken.

Gebruikte foto's

  • De foto’s van de monumenten in de kernen Beek, Berg en Dal, Erlecom, Kekerdom, Leuth, Ooij, Persingen en Ubbergen zijn in 2008 en 2010 gemaakt door Hylke Roodenburg.
  • De foto’s van de monumenten in de kernen Berg en Dal, Breedeweg, De Horst, Groesbeek, Heilig Landstichting en Millingen aan de Rijn zijn in 2014 gemaakt door Pieternel Coenen. De foto's zijn genomen vanaf de openbare weg. Daar waar dit niet het geval is, heeft de bewoner toestemming gegeven.

Gebruikte bronnen

Voor de beschrijvingen van gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en een aantal publicaties is gebruik gemaakt van:

  • Schulte, A.G., De monumenten van geschiedenis en kunst. Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk gedeelte en de Duffelt, Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1983.
  • Stenvert, R. e.a., Monumenten in Nederland. Gelderland, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist en Waanders uitgevers, Zwolle, 2000.
  • Wingens, M., Monument & landschap in de gemeente Ubbergen, Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, Beek-Ubbergen, 2003.  bla