De gemeente deelt soms persoonlijke informatie van inwoners met andere organisaties. Dit doen we om het recht op een uitkering vast te stellen. Het delen van informatie  moet zorgvuldig gebeuren. Hier hebben we een computersysteem voor. We noemen dit systeem het Beveiligingsplan Suwinet.

Suwinet wordt jaarlijks beoordeeld en als het nodig is bijgesteld. Dit is pasgeleden weer gebeurt. Het resultaat is een nieuw Beveiligingsplan Suwinet.

Welke informatie deelt de gemeente?

De gemeente deelt informatie over adressen, arbeidsverleden, loon, uitkeringen en opleiding.

Hoe deelt de gemeente informatie ?

In Suwinet kunnen alleen medewerkers kijken die dat voor het werk nodig hebben. Alle aangesloten organisaties moeten de gegevens van inwoners zorgvuldig en op een contoleerbare manier behandelen.

Met welke organisaties deelt de gemeente informatie?

De gemeente deelt informatie met de volgende organisaties:

  • De Belastingdienst
  • Het Werkbedrijf (WBRN)
  • De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
  • Bureau Keteninformatisering werk en inkomen (BKWI)
  • De Stichting Inlichtingenbureau Gemeenten (IB)
  • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • De Informatie Beheer Groep (IBG)

Waarom deelt de gemeente deze informatie?

De informatie over inwoners delen wij om het recht op een uitkering vast te stellen. En om inwoners sneller en beter van dienst te kunnen zijn.