Nieuws uit de raad

De gemeenteraad van Berg en Dal deelt nieuws en informatie via verschillende kanalen: zowel online als op papier. Hieronder staat welke informatie er wordt verstuurd en waar dit staat.

Sociale media

De raad is actief op sociale media. Via de linkjes komt u op onze account en blijft u op de hoogte van de laatste informatie en nieuws. Volgt u ons al? 

  • Facebook (gemeenteraadbergendal)
  • X (voorheen Twitter) (@raadbergendal)
  • Instagram (gemeenteraadbergendal)

Persberichten en verslagen

Naast de aankondigingen van de raads- en carrouselvergaderingen en de verslagen van deze vergaderingen, stuurt de raad ook eigen persberichten. De persberichten en de verslagen staan op deze website, onder het kopje "Nieuws" en komen ook in weekblad "De Rozet" en op onze sociale media-kanalen.

Raadsflitsen

Raadsflitsen zijn afbeeldingen waarop wij meer informatie geven over een onderwerp dat bij de gemeenteraad hoort. Informatie over bijvoorbeeld inspreken, brieven schrijven aan de raad, het burgerinitiatief, werkgroepen en ook uitleg over de vergaderingen van de raad. Deze afbeeldingen worden gedeeld op sociale media en zullen wij op een later moment in een PDF op deze site zetten.

Raadsbrief

Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwsbrief voor de gemeenteraad: de Raadsbrief. Meer informatie daarover volgt op deze website en op onze sociale media-kanalen.

Informatie vanuit de raad wordt verstuurd door de griffie. Heeft u tips of suggesties? Neem dan contact op met de griffie via griffie@bergendal.nl