Wat is de omgevingswet?

Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet(externe link) in. Deze Omgevingswet voegt een groot aantal wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water (onze leefomgeving) samen. En het maakt de procedures overzichtelijker. In onderstaande video leggen we uit wat deze wet inhoudt.

Wat willen we met de Omgevingswet bereiken?

Daarbij wil de overheid onder andere bereiken:

  • dat de gemeente vertrouwen geeft aan initiatiefnemers en hen meer invloed geeft bij het vormen en uitvoeren van plannen;
  • dat inwoners, bedrijven en organisaties beter begrijpen welke mogelijkheden de wet geeft waardoor ze daar beter gebruik van kunnen maken;
  • dat de gemeente minder regels vooraf stelt en meer met initiatiefnemers samenwerkt;
  • dat procedures sneller gaan zodat plannen sneller kunnen worden uitgevoerd;
  • dat niet in 'hokjes' wordt gedacht maar in samenhang.

Nu nog een bestemmingsplan, straks een omgevingsplan

Nu nog praten we over 'bestemmingsplannen'. In de toekomst hebben we het over 'omgevingsplannen'. Deze plannen zijn ruimer van opzet omdat er meer onderwerpen in worden geregeld. Het is ook de bedoeling dat de omgevingsplannen meer van onderaf tot stand komen. Meer dan nu het geval is, kunnen inwoners, bedrijven en instellingen vooraf meedenken over hoe ze hun eigen leefomgeving inrichten.

Wat zijn de voordelen voor u?

  • U hoeft in de toekomst nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen, bij 1 loket;
  • De gemeente of een andere overheid behandelt de aanvraag ;
  • De tijd die dit kost wordt veel korter;
  • U kunt als inwoner en/of ondernemer makkelijker zelf initiatieven starten.

Wat is een omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie legt iedere gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Wat eenvoudiger gezegd: wat willen we als gemeente/gemeenschap in onze woonomgeving. Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe willen we met elkaar dat Ubbergen, Millingen, Kekerdom, Groesbeek en al onze andere mooie dorpen er in de toekomst uitzien? De gemeente maakt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied. Dat doen we met zijn allen. Hoe? En hoe kunt u meedoen? Kijk op de website die over onze omgevingsvisie gaat(externe link).