Hieronder vindt u algemene informatie over de Omgevingswet.

Als u na 1 januari 2024 een vergunning nodig heeft. Of wilt weten of die nodig is, kunt u alvast kijken op de website van de Omgevingsdienst(externe link). Vanaf 1 januari staat daar ook een stappenplan als u iets wilt veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving. 

Wat is de omgevingswet?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze Omgevingswet voegt een groot aantal wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water (onze leefomgeving) samen. En het maakt de procedures overzichtelijker. In onderstaande video leggen we uit wat deze wet inhoudt.

Wat willen we met de Omgevingswet bereiken?

Daarbij wil de overheid onder andere bereiken:

  • dat de gemeente vertrouwen geeft aan initiatiefnemers en hen meer invloed geeft bij het vormen en uitvoeren van plannen;
  • dat inwoners, bedrijven en organisaties beter begrijpen welke mogelijkheden de wet geeft waardoor ze daar beter gebruik van kunnen maken;
  • dat de gemeente minder regels vooraf stelt en meer met initiatiefnemers samenwerkt;
  • dat procedures sneller gaan zodat plannen sneller kunnen worden uitgevoerd;
  • dat niet in 'hokjes' wordt gedacht maar in samenhang.

Een omgevingsplan in plaats van bestemmingsplannen

Sinds 1 januari 2024 spreken we over het omgevingsplan en niet meer over bestemmingsplannen. Tijdelijk is het omgevingsplan een verzameling van alle ‘oude’ bestemmingsplannen. De komende jaren bouwen we stap voor stap aan een nieuw omgevingsplan. We vervangen de regels van de bestemmingsplannen. Het omgevingsplan is ruimer van opzet omdat er meer onderwerpen in worden geregeld. Het is ook de bedoeling dat het omgevingsplan meer van onderaf tot stand komt. Meer dan nu het geval is, kunnen inwoners, bedrijven en instellingen vooraf meedenken over hoe ze hun eigen leefomgeving inrichten.

We doen het samen (participatie)

  • U hoeft in de toekomst nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen, bij 1 loket;
  • De gemeente of een andere overheid behandelt de aanvraag ;
  • De tijd die dit kost wordt veel korter;
  • U kunt als inwoner en/of ondernemer makkelijker zelf initiatieven starten.

We doen het samen (participatie)

Samen maken we Berg en Dal mooier. We leveren hier allemaal een bijdrage aan. Door vanaf het begin samen te werken maken we maximaal gebruik van elkaars kennis, vaardigheden en creativiteit. Heeft u een mooi plan? Dan kijkt u zo snel mogelijk wie daarbij betrokken moet worden, want zo wordt de kans op succes vele malen groter. Bij een klein initiatief zijn dit bijvoorbeeld alleen de buren of de inwoners van een straat. Bij grote initiatieven zijn er meer belanghebbenden, niet alleen omwonenden, maar bijvoorbeeld ook de gemeente of een woningcorporatie. Kijk hier hoe groot uw initiatief is en hoe we vervolgens met elkaar samenwerken: https://www.bergendal.nl/meetlat-participatie-fysiek/
We hebben met elkaar een werkwijze afgesproken met verschillende stappen. Heeft u hierover vragen? Bel dan met telefoonnummer 14 024 en vraag naar de medewerker participatie van de gemeente Berg en Dal.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een soort meetlat waar we initiatieven naast leggen om te bekijken of ze (in deze vorm) wenselijk zijn. In de omgevingsvisie legt iedere gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Wat eenvoudiger gezegd: wat willen we als gemeente/gemeenschap in onze woonomgeving. Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe willen we met elkaar dat Ubbergen, Millingen, Kekerdom, Groesbeek en al onze andere mooie dorpen er in de toekomst uitzien? De gemeente maakt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied. Dat doen we met zijn allen. Hoe? En hoe kunt u meedoen? Kijk op de website die over onze omgevingsvisie gaat(externe link).