Op 22 november 2023 om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Daarna begint het tellen van de stemmen. Dit gebeurt op de stembureaus. Het tellen is openbaar. U bent dus welkom om hier als toeschouwer bij te zijn.

Van het tellen van de stemmen maken we een verslag. Dit heet een proces-verbaal. Ieder stembureau heeft een eigen proces-verbaal.

Uitslag verkiezingen

Op donderdag 23 november 2023 maakt het gemeentelijk stembureau de uitslag van de stemming bekend. Dit gebeurt in het gemeentehuis in Groesbeek tijdens een openbare zitting.

Maar voordat we de uitslag bekend maken controleert het gemeentelijk stembureau eerst alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. 

Daarna maakt het gemeentelijk stembureau een proces-verbaal op. In dit proces-verbaal staat de totale uitslag van de verkiezing binnen de gemeente.

Wilt u bij de zitting aanwezig zijn?

U mag bij de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau aanwezig zijn. De zitting begint om 09.00 uur in het gemeentehuis in Groesbeek. 

U kunt tijdens de zitting bezwaren inbrengen. Deze bezwaren zetten wij in het proces-verbaal. 

De verkiezingsuitslag zetten we na de zitting van het gemeentelijk stembureau zo snel mogelijk op deze website, www.bergendal.nl. Op de website publiceren we ook het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau en de processen-verbaal van alle stembureaus.