In het organigram van de gemeente ziet u de structuur van de ambtelijke organisatie.