In het organogram van de gemeente ziet u de structuur van de ambtelijke organisatie. 

Organisatiestructuur 

De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij vormt samen met de drie domeinmanagers het managementteam. Het managementteam geeft leiding aan de teamleiders van 12 teams die werken vanuit 3 domeinen: bedrijfsvoering, ruimte en sociaal.

Bedrijfsvoering
•    Communicatie, P&O en Secretariaat 
•    Contact centrum Berg en Dal en Burgerzaken
•    Financiën, Juridische Zaken & Handhaving
•    Informatie

Ruimte
•    Buitendienst
•    Facilitair Bedrijf en Beheer Openbare Ruimte
•    Ruimtelijke Ontwikkeling
•    Sport

Sociaal
•    Inkomen & Participatie 
•    Kwaliteit & Ondersteuning
•    Maatschappelijke Ontwikkeling
•    Sociaal Team

De griffie is een team dat onder leiding staat van de griffier en de gemeenteraad ondersteunt.