In het organogram van de gemeente ziet u de structuur van de ambtelijke organisatie. 

Organigram van de gemeente Berg en Dal, zie tekstversie hieronder

Organisatiestructuur 

De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij zit samen met drie managers in het managementteam. Het managementteam geeft leiding aan de teamleiders van 13 teams:

 • Buitendienst
 • Sport
 • Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Informatie
 • Contact centrum Berg en Dal en Burgerzaken
 • Communicatie, P&O en Secretariaat
 • Financiën, Juridische Zaken & Handhaving
 • Inkomen & Participatie
 • Facilitair Bedrijf en Beheer Openbare Ruimte
 • Sociaal Team Berg en Dal (3 teams met 3 teamleiders)

De griffie is een team dat onder leiding staat van de griffier en de gemeenteraad ondersteunt.