Overlast door jongeren?

Soms ervaren inwoners overlast door (hang)jongeren. Het gaat daarbij om geluidshinder door muziek of door te schreeuwen naar elkaar/anderen. Of we ontvangen meldingen over vernieling, rotzooi/afval achterlaten, grote mond tegen omwonenden, het bedreigen en uitschelden van winkeliers en winkelend publiek. We krijgen daarbij vaak de vraag wat de gemeente hier tegen doet, structureel of incidenteel. Dat zijn verschillende zaken:

  1. Gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) en indien nodig ook de politie controleren op de bekende hangplekken. Jongeren die voor overlast zorgen worden bekeurd. Het handhaven gebeurt op basis van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Daar staan regels die in onze gemeente gelden rond veiligheid en openbare orde en hoe we met elkaar omgaan in de openbare ruimte;
  2. Het kan zijn dat de jongeren en/of hun ouders/ verzorgers ook bekend zijn bij het Sociaal Team omdat bijvoorbeeld zorg/hulp nodig is. Voorbeelden zijn onveilig of moeilijke thuissituaties, persoonlijke problemen of aandoeningen. Het Sociaal Team probeert hen te helpen;
  3. De jongerenwerkers van Forte Welzijn hebben contact met de jongeren, praten met ze en zoeken naar een andere tijdsbesteding. Zo organiseert Forte Welzijn bijvoorbeeld (sport)activiteiten. Ook coachen zij de jongeren één-op-één wanneer hier behoefte aan is;
  4. Jongerenwerkers zijn in de pauzes aanwezig op de twee middelbare scholen in onze gemeente om contact te leggen met de jongeren;
  5. We hebben verschillende hangplekken ingericht, in samenwerking met lokale jeugd;
  6. Er zijn ruime(re) openingstijden van het jongerencentrum. En jongerenwerkers van Forte Welzijn organiseren daar activiteiten;
  7. Rocky Fit sport met de jongeren. Hierbij is sporten een middel, geen doel: tijdens het sporten (vaak kickboksen) wordt de jongere gecoacht. Je kan dit zien als een weerbaarheidstraining. 

    Dat jongeren elkaar opzoeken voor gezelligheid is normaal. Zolang ze zich normaal gedragen en geen overlast veroorzaken is groepjesvorming geen probleem. En natuurlijk zijn de jongeren (en hun ouders/begeleiders/verzorgenden) zeker ook verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. De invloed van de gemeente op het gedrag van anderen is beperkt.