Bongerdstraat 18, Esdoornstraat 48 te Beek

Bongerdstraat 18, Esdoornstraat 48 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1906
Kenmerken: wit gepleisterd dubbel woonhuis met symmetrische voorgevel onder een geknikt wolfdak met rode pannen. Siermetselwerk onder de dakrand.
Vroegere functie: wasserij en woning

Bosweg 31 te Beek: Huis Severen

Bosweg 31 te Beek: Huis Severen

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar:1898
Bouwstijl: Nieuwe Kunst
Architect: Derk Semmelink
Kenmerken: vrijstaande villa op samengestelde grondslag van twee bouwlagen. Zadel- en schilddaken zijn bedekt met in motief gelegde rode en donkere pannen. Op de rechterhoek van de voorgevel een overhoekse erker op gesneden consoles.

De Geest 2 te Beek, voormalige Mariaschool

De Geest 2 te Beek: vm. Mariaschool

Gemeentelijk monument

Huidige functie: kamerverhuur
Bouwtype: schoolgebouw
Bouwjaar: 1921en 1954
Bouwstijl: traditionalisme en rationalisme
Architect: verbouwing Ch. Estourgie
Kenmerken: blokvormig pand van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak met rode pannen. De symmetrische voorgevel heeft in het midden een rondboogpoort en daarboven een als topgevel uitgebouwde dakkapel met zadeldak. Alle gevels zijn voorzien van grote vensters. In de linker zijgevel bevindt zich een nis met Mariabeeld.
Vroegere functie: lagere meisjesschool

De Geest 29 te Beek, voormalige Sint-Jozefschool

De Geest 29 te Beek: vm. Sint-Jozefschool

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1922, aanbouw wat jonger
Kenmerken: rechthoekig pand onder een afgeplat, overstekend schilddak met rode pannen. De symmetrische voorgevel heeft in het midden een rondboogpoort met daarboven een gemetselde dakkapel met zadeldak. Aan de achterzijde een aanbouw met plat dak.
Vroegere functie: school

De Geest (ongen.) te Beek, RK begraafplaats vanwege de oude kern

De Geest (ongen.) te Beek: RK begraafplaats, vanwege de oude kern

Rijksmonument

Huidige functie: RK begraafplaats
Bouwjaar: 1874 (aanleg begraafplaats)
Kenmerken: op stuwwalplateau gelegen begraafplaats, waarvan de kern wordt gevormd door een aantal grafkelders met in totaal 19 merendeels hardstenen zerken, gegroepeerd rond het ijzeren kerkhofkruis met zinkloden Corpus Christi.

Kerkberg 1 te Beek, RK Bartholomeuskerk met Lindsenorgel

Kerkberg 1 te Beek: RK Bartholomeuskerk met Lindsenorgel

Rijksmonument

Huidige functie: RK kerk
Bouwtype: pseudobasiliek
Bouwjaar: 1826, uitgebreid in 1891-1892 (kerk), 1830 (orgel, kast vernieuwd in 1973)
Bouwstijl: neorenaissance
Architect: Jules Kayser (uitbreiding kerk), Henricus Dominicus Lindsen (orgel), firma L. Verschueren (vernieuwing orgelkast)
Kenmerken: driebeukige kerk met een breed middenschip van zes traveeën, een transept, een halfrond priesterkoor met aan weerszijden een zijkapel en een in de noordwestelijke hoek geplaatste toren. De ingang van de kerk bevindt zich in het midden van de oostelijke gevel (de voorgevel), onder een open aanbouw met rondbogen. Op het portaal staat het Heilig-Hartmonument. De voorgevel heeft een middenpartij met twee gekoppelde tuitgevels. Daarachter gaat het brede schip schuil, overkapt met twee gekoppelde leien zadeldaken met zakgoot. De buitenste dakvlakken lopen door over de lagere zijbeuken. Het transept heeft een tuitgevel met een leiengedekt zadeldak, dat de gekoppelde zadeldaken van het schip kruist. De toren telt vijf geledingen en heeft een spits met helmkap, daarboven een open lantaarn met klokken, die wordt bekroond door een uivormige bol. Het schip heeft aan de binnenzijde een cassetteplafond, de zijbeuken hebben stucgewelven. Het Lindsenorgel heeft meerdere restauraties ondergaan en heeft een vroeg-19de-eeuwse kast, afkomstig uit België.

Kerkberg 3 te Beek: voormalige pastorie

Kerkberg 3 te Beek: vm. pastorie

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1947
Bouwstijl: Delftse School
Architect: B.W.A. Goddijn
Kenmerken: Rechthoekig pand van twee bouwlagen en tussen de twee tuitgevels met schouderstukken een zadeldak met donkere pannen, gebouwd op de fundamenten van een in WOII verwoeste oudere pastorie. Symmetrische voorgevel met omlijste voordeur en vensters met luiken. Rechts achter het pand staat een bijbehorende garage met zadeldak.
Vroegere functie: pastorie R.K. Bartholomeuskerk

Keteldal (ongenummerd) te Beek: Vriendschapswegwijzer

Keteldal (ongenummerd) te Beek: Vriendschapswegwijzer

Gemeentelijk monument

Huidige functie: wegwijzer
Bouwjaar: 1909, o.a. vernieuwd in 1989 en 2002
Kenmerken: houten, witgeschilderde paal met afgekante hoeken, afgepunte bovenzijde met aan alle vier zijden van de paal een halfronde oranje wang en even daaronder een houten plank, met aan het uiteinde een spitse punt. Aan weerszijden van de planken staat in gotische zwarte letters de tekst:
‘Nederland’ ‘Duitschland’ ‘Laat Vriendschap heelen’ ‘Wat Grenzen deelen’.

Natte Beek 8 te Beek

Natte Beek 8 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis (met nummer 10)
Bouwjaar: midden 19de eeuw
Kenmerken: wit gepleisterd pand van één bouwlaag hoog onder een wolfdak met rode pannen. De symmetrische voorgevel heeft op de begane grond twee vensters met luiken. Het voormalige bedrijfsgedeelte aan de achterzijde is verbouwd tot woonhuis (nummer 10).
Vroegere functie: boerderij

Natte Beek 10 te Beek

Natte Beek 10 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis (met nummer 8)
Bouwjaar: midden 19de eeuw
Kenmerken: wit gepleisterd pand van één bouwlaag hoog onder een wolfdak met rode pannen. Dit huis kwam tot stand na verbouwing van het voormalige bedrijfsgedeelte tot woonhuis.
Vroegere functie: boerderij

Nieuwe Holleweg 2 te Beek: Hervormde Bartholomeuskerk met Strümphlerorgel

Nieuwe Holleweg 2 te Beek: hervormde Bartholomeuskerk met Strümphlerorgel

Rijksmonument

Huidige functie: kerk en orgel
Bouwtype: eenbeukige kerk
Bouwjaar: kern mogelijk 11de-eeuws, ca. 1650 (schip), 1909 (koor), 1805 (orgel)
Bouwstijl: romaans
Architect: F.A. Ludewig (koor), J.S. Strümphler (orgelbouwer)
Kenmerken: midden op het tegen de stuwwal liggende kerkhof staande eenbeukige kerk. Het korte schip heeft aan weerszijden twee rondboogvensters en een met leien gedekt zadeldak. In het verlengde van het schip ligt een smaller verlengd schip, dat oorspronkelijk het koor vormde. Ook dit deel heeft aan weerszijden twee rondboogvensters en een met leien gedekt zadeldak. Het wordt afgesloten door een driezijdig gesloten koor onder een met leien gedekt schilddak. De scheidingsmuren tussen het schip en het oude koor enerzijds en het oude en het nieuwe koor anderzijds hebben trapgevels met ezelsruggen. In het interieur worden de drie ruimtes door triomfbogen van elkaar gescheiden. Schip en het oude koor hebben houten tongewelven. In de kerk staat een secretaireorgel uit 1805, met eikenhouten kast.

Nieuwe Holleweg bij 2 te Beek: toren hervormde Bartholomeuskerk

Rijksmonument

Huidige functie: kerktoren
Bouwtype: kerktoren
Bouwjaar: kern mogelijk 11de-eeuws, ca. 13de eeuw (torenvoet), ca. 1650 (bovenbouw), 1909 (ingangspartij)
Bouwstijl: romaans, neoromaans (ingangspartij)
Kenmerken: Op vierkant grondplan gebouwde toren, geplaatst vóór het schip van de kerk. De toren heeft twee geledingen onder een met leien gedekt tentdak. De onderste geleding is grotendeels uit tufsteen opgetrokken en heeft aan de westzijde een ingangspartij met rondboog. De bovenste geleding is geheel uit baksteen opgetrokken en heeft aan elke zijde twee spaarvelden met rondbogen, waarin zich kleine galmgaten bevinden.

Nieuwe Holleweg bij 2 te Beek: Kerkhof bij hervormde Bartholomeuskerk

Nieuwe Holleweg bij 2 te Beek: kerkhof bij hervormde Bartholomeuskerk

Gemeentelijk monument

Huidige functie: algemene begraafplaats
Bouwjaar: in oorsprong middeleeuws
Kenmerken: in de dorpskern, tegen de stuwwal en rondom de hervormde kerk gelegen kerkhof met landschappelijke aanleg, omringd door een beukenhaag en een smeedijzeren hekwerk (aan de zijde van de Rijksstraatweg). Twee smeedijzeren toegangshekken. De meeste grafzerken dateren uit de 19de eeuw. De begraafplaats heeft een bijzondere beplanting.

Nieuwe Holleweg bij 12 te Beek: Salmhuisje

Nieuwe Holleweg bij 12 te Beek: Salmhuisje

Gemeentelijk monument

Huidige functie: theehuisje Kalorama
Bouwjaar: 1892
Bouwstijl: chaletstijl
Architect: Abraham Salm
Kenmerken: Op betonnen voet staand, blokvormig bruin geschilderd houten bouwwerk van één bouwlaag onder een ver overstekend zadeldak. Aan de voorzijde steekt het dak zover over – gesteund door twee houten geornamenteerde zuiltjes – dat het een bijbehorend terras met witgeschilderd hekwerk overdekt. Aan de voorzijde bevindt zich de deur met blinden en gesneden omlijsting. Ook de kleine vensters in de zijgevels hebben blinden en een gesneden omlijsting. Op het dak staat een zeszijdige open dakruiter met klok.
Vroegere functies: tramwachthuisje, kiosk zwembad

Nieuwe Holleweg bij 53 te Beek: spoelput

Nieuwe Holleweg bij 53 te Beek: spoelput

Gemeentelijk monument

Huidige functie: geen
Bouwjaar: ca. 1910, 2001-2002 (herbouw overkapping)
Kenmerken: gemetseld rechthoekig bassin van ca. 8 x 1,5 m met houten overkapping onder een zadeldak met donkere pannen. Het achterschild van het zadeldak loopt door. Daaronder bevinden zich, in de rand van het bassin, vier hardstenen knielvlakken.
Vroegere functie: spoelput

Nieuwe Holleweg 57 en 57A te Beek

Nieuwe Holleweg 57 en 57A te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1910-1912
Bouwstijl: eclectisch
Architect: M. Verweij
Kenmerken: wit geschilderd diep pand van een bouwlaag onder een met donkere pannen gedekte mansardekap. De symmetrische voorgevel heeft een betimmerde top, de vensters hebben kleine luiken. Links voor het pand staat een rechthoekige wit gepleisterde schuur met zadeldak.
Vroegere functie: wasboerderij

Nieuwe Holleweg 59 te Beek

Nieuwe Holleweg 59 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: ca. 1885
Kenmerken: rechthoekig, witgepleisterd pand van een bouwlaag onder een met rode pannen gedekt zadeldak met geknikt wolfeinde. De gevel aan de straatzijde is symmetrisch, de ingang bevindt zich in de linker zijgevel. Bijna alle vensters op de begane grond zijn voorzien van blinden. Tegen de achterzijde zit een kleine aanbouw met plat dak, waaronder een bron ontspringt.
Vroegere functie: wasboerderij

Nieuwe Holleweg 65 te Beek

Nieuw Holleweg 65 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: laatste kwart 19de eeuw
Kenmerken: wit gepleisterd huis van één bouwlaag onder een met donkere pannen gedekt zadeldak met wolfeinden. Symmetrische voorgevel. Aan de achterzijde een aanbouw met lessenaarsdak.
Vroegere functie: wasserij en woning

Nieuwe Holleweg 67-69 te Beek: Putberg

Nieuwe Holleweg 67-69 te Beek: Putberg

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: laatste kwart 19de eeuw
Bouwstijl: neoclassicistisch
Kenmerken: blokvormig pand met twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak met donkere pannen. De begane grond is wit gepleisterd, de bovenverdieping wit gesausd.
Vroegere functie: wasserij en woning

Nieuwe Holleweg 81(-83) te Beek

Nieuwe Holleweg 81(-83) te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1901
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: blokvormig pand met één bouwlaag onder een afgeplat schilddak met donkere pannen. Symmetrische voorgevel met gepleisterde hoekkettingen. Aan de achterzijde zijn de poort en het hooiluik van de vroegere stal bewaard gebleven.
Vroegere functie: boerderij met dubbele woning

van Randwijckweg 2 te Beek: museum Mooi Nederland

van Randwijckweg 2 te Beek: museum Mooi Nederland

Rijksmonument (gemeentelijk monument)

Huidige functie: museum, VVV
Bouwjaar: 1912
Bouwstijl: Nieuwe Kunst
Kenmerken: tegen de helling van de stuwwal gelegen pand van één bouwlaag hoog onder een plat dak met attiek. In het fries van de hoge symmetrische gevel bevindt zich een tegeltableau met het wapen van de gemeente Nijmegen. Tegen de rechter zijgevel staat een lage platgedekte aanbouw.
Vroegere functies: elektrisch onderstation voor het bergspoor van tramlijn 2 tussen Beek en Berg en Dal, opslagruimte

De Ravenberg 1 te Beek

De Ravenberg 1 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: ca. 1901-1905, 1939 (zijvleugel)
Bouwstijl: Nieuwe Kunst, expressionisme (zijvleugel)
Architect: mogelijk Oscar Leeuw, W. van Boldrik (zijvleugel)
Kenmerken: tegen de stuwwal gebouwd, geel gepleisterd tweelaags pand op samengesteld grondplan met een samengestelde kap. Op de zadeldaken liggen om en om rode en donkere pannen. Alle gevels zijn asymmetrisch. Aan de naar de polder gerichte zijde zit een eenlaags tuinkamer met rondboogvenster. Tegen de zijvleugel staat een driezijdige erker over twee verdiepingen.

De Ravenberg 2 te Beek: Zonneheuvel

De Ravenberg 2 te Beek: Zonneheuvel

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: 1903
Bouwstijl: Nieuwe Kunst
Architect: Oscar Leeuw
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen samengesteld pand van twee bouwlagen aan de voorzijde en drie bouwlagen aan de achterzijde onder een schilddak met rode pannen. De muren zijn lichtgeel gesausd en de gevelvlakken worden door beschilderde banden onderbroken, waardoor de schijn van vakwerkbouw wordt opgehouden. Tegen de rechter zijgevel bevinden zich een driezijdige en tweeënhalve bouwlaag tellende aanbouw en een hoge serre met glas-in-loodramen en balkon.
Vroegere functies: woonhuis, jeugdherberg

De Ravenberg 4 te Beek: Salvé

De Ravenberg 4 te Beek: Salvé

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: laatste kwart 19de eeuw
Bouwstijl: neoclassicistisch
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen blokvormig en wit gepleisterd pand van twee bouwlagen onder een schilddak met donkere pannen. In de voorgevel bevindt zich links van de ingang een vijfzijdige serre met balkon. Alle ramen hebben luiken.

De Ravenberg 7 te Beek: Welgelegen

De Ravenberg 7 te Beek: Welgelegen

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: ca. 1901-1905
Bouwstijl: Nieuwe Kunst
Architect: mogelijk Oscar Leeuw
Kenmerken: tegen de stuwwal gebouwd grijs gepleisterd pand van twee bouwlagen onder een samengestelde kap met afgeplatte schilddaken. Alle gevels zijn asymmetrisch. Het rechter gedeelte van de voorgevel springt vooruit en heeft een houten serre met balkon. Boven de ingang zit een Vlaamse gevel. De onderdorpels van de vensters hebben uitgezwenkte uiteinden.De Ravenberg 14 te Beek: Kastanjeoord

De Ravenberg 8 te Beek

De Ravenberg 8 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: ca. 1901-1905, 1922 (aanbouw)
Bouwstijl: eclecticisme, kenmerken van Nieuwe Kunst en chaletstijl
Architect: mogelijk Oscar Leeuw, P.J. Leenders (aanbouw)
Kenmerken: tegen de stuwwal gebouwd L-vormig pand van twee bouwlagen onder een zadeldak, belegd met rode en donkere pannen in ruitpatroon. Links is een latere aanbouw van twee bouwlagen onder een plat dak. Het vooruitspringende middendeel heeft een beschoten makelaar en een hoekbalkon. Het houtwerk is rijk gesneden.

De Ravenberg 9 te Beek

De Ravenberg 9 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: landhuis
Bouwjaar: 1937
Bouwstijl: Delftse School
Architect: H.C. van de Leur
Kenmerken: tegen de stuwwal gebouwd rechthoekig pand van twee bouwlagen met tussen twee tuitgevels een geknikt zadeldak met donkere pannen. De gevels zijn asymmetrisch, tegen de achterzijde staat een eenlaags aanbouw met lessenaarsdak.

De Ravenberg 14 te Beek

De Ravenberg 14 te Beek: Kastanjeoord

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1905
Bouwstijl: Nieuwe Kunst
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen roze gepleisterd pand op een onderbouw en met onregelmatig grondplan. Het linkerdeel is anderhalve bouwlaag hoog en gedekt met een samengesteld schilddak met rode pannen. Het rechterdeel bestaat uit een achtzijdig torenvormige uitbouw van twee bouwlagen onder een achtzijdig schilddak. De voordeur is in Jugendstil vormgegeven.

De Ravenberg 20 te Beek: Ravenberg

De Ravenberg 20 te Beek: Ravenberg

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: woonhuis
Bouwjaar: 1950 (op oudere grondslag)
Bouwstijl: Delftse School
Architect: architectenbureau Feenstra
Kenmerken: wit gesausd pand van één bouwlaag onder een afgeplat schilddak met donkere pannen. De vensters in de voorgevel hebben luiken in de kleuren van de stichting Het Geldersch Landschap.

De Ravenberg 58 te Beek: Bijou

De Ravenberg 58 te Beek: Bijou

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: 1915
Bouwstijl: Nieuwe Kunst
Architect: Joh. Driessens
Kenmerken: tegen de stuwwal gebouwd witgeschilderd pand van twee bouwlagen onder een plat dak met borstwering. De asymmetrische voorgevel heeft links een serre met balkon. Tegen de linker zijgevel staat een grote serre en tegen de rechter zijgevel een tuinkamer van een bouwlaag. De achtervleugel is soberder vormgegeven.
Vroegere functie: woonhuis met werkplaats

Rijksstraatweg 55 te Beek

Rijksstraatweg 55 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1938
Bouwstijl: interbellum
Architect: A. van den Boogaard
Kenmerken: anderhalve bouwlaag tellend woonhuis onder een hoog zadeldak met donkere en rode pannen. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met erker aan de rechterzijde en daarboven een gepotdekseld balkon. Voordeur bevindt zich in een terugliggende uitbouw aan de linkerzijde.

Rijksstraatweg 60-62 te Beek

Rijksstraatweg 60-62 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwjaar: 1824, verbouwd ca. 1900
Bouwstijl: kenmerken van de Nieuwe Kunst
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen rechthoekig witgepleisterd pand met een middenpartij van twee bouwlagen onder een zadeldak en twee zijvleugels van een bouwlaag onder een zadeldak. Beide daken zijn gedekt met donkere pannen. De symmetrische voorgevel heeft op de verdieping een balkon. Alle vensters op de begane grond hebben blinden.
Vroegere functies: koetshuis, lagere school, tuinmanswoning

Rijksstraatweg 72 te Beek: Villa Margot

Rijksstraatweg 72 te Beek: Villa Margot

Germeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: T-boerderij, villa
Bouwjaar: midden 19de eeuw, 1901 (voorgevel)
Bouwstijl: Nieuwe Kunst (voorgevel)
Architect: Oscar Leeuw (verbouwing voorgevel)
Kenmerken: Tegen de stuwwal gelegen pand met breed voorhuis van twee bouwlagen onder een samengestelde kap met zadeldaken. Links in de voorgevel een balkon op de eerste verdieping, rechts een topgevel met beschoten en geornamenteerde makelaar boven een groot rondboogvenster. Het smallere achterhuis is een bouwlaag hoog onder een zadeldak.
Vroegere functie: boerderij

Rijksstraatweg 74 te Beek: Westerburg

Rijksstraatweg 74 te Beek: Westerburg

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1870
Bouwstijl: traditioneel en neoclassicistisch
Architect: Gebr. Hendriks
Kenmerken: Groot witgepleisterd blokvomig pand met risalerende voorgevel in bescheiden classicistische vormentaal onder een groot schilddak met gesmoorde pannen. Aan de achterzijde loopt het dakschild door boven een aangebouwd nog goed herkenbare deel van de vroegere boerderij.
Vroegere functie: boerderij

Rijksstraatweg 76 te Beek: Westeraue

Rijksstraatweg 76 te Beek: Westeraue

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1890
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: wit gepleisterd pand van één bouwlaag onder een overstekend mansardedak met donkere pannen. Symmetrische voorgevel met uitspringende middenpartij en geblokte hoeklisenen. De vensters zijn voorzien van blinden.

Rijksstraatweg 81 te Beek

Rijksstraatweg 81 te Beek

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1827, 1922 (serre)
Bouwstijl: neoclassicisme (voorhuis)
Kenmerken: rechthoekig geel gepleisterd pand met voorhuis van twee bouwlagen onder een geknikt schilddak met donkere pannen. Symmetrische voorgevel met omlijste voordeur. Tegen de linkerzijde staat een serre met balkon. Het achterhuis van één bouwlaag heeft een steil lessenaarsdak.
Vroegere functies: boerderij, onderwijzerswoning

Rijksstraatweg bij 81 te Beek: hek

Rijksstraatweg bij 81 te Beek: hek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: tuinafscheiding
Bouwjaar: ca. 1827
Kenmerken: smeedijzeren hekwerk met Franse lelies als spijlbekroning.

Rijksstraatweg 83 te Beek: Villa Diana

Rijksstraatweg 83 te Beek: Villa Diana

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: 1886
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: wit gepleisterd pand op T-vormige grondplan, bestaand uit een rechter deel van één bouwlaag hoog en een dwars daarop geplaatst linker deel van twee bouwlagen hoog. Beide delen hebben een zadeldak met donkere pannen. Tegen de linker zijgevel staat een serre met balustrade. De vensters op begane grond en de verdieping hebben luiken.

Rijksstraatweg 85 te Beek: Stern Eck, met hek

Rijksstraatweg 85 te Beek: Stern Eck, met hek

Rijksmonument (gemeentelijk monument)

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: 1899-1900, 1922 (serre)
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: één bouwlaag tellend pand op samengesteld grondplan onder een mansardekap met leien, aan de rechterzijde doorsneden door een schilddak met tentbekroning. In het dakvlak bevinden zich twee grote dakkapellen onder overstekende tentdaken. De topgevel aan de rechterzijde van de voorgevel heeft een kleine erker onder een gebogen schilddak met leien. Aan de achterzijde zit een aanbouw van één bouwlaag. Tegen de rechtergevel staat een houten serre met plat dak. Voor het huis staan smeedijzeren toegangshekken.

Rijksstraatweg 95 te Beek

Rijksstraatweg 95 te Beek

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: ca. 1825, ca. 1900 (serre)
Bouwstijl: neoclassicisme
Kenmerken: tegen het talud van de weg gelegen wit gepleisterd pand van één bouwlaag boven het souterrain, onder een afgeplat schilddak met donkere pannen. Tegen de linker zijgevel staat een houten erker over de hoogte van het souterrain en de verdieping, onder een lessenaarsdak. De omlijste voordeur, die via een trap te bereiken is, wordt geflankeerd door vensters met blinden.

Rijksstraatweg 98 te Beek: Pietersberg

Rijksstraatweg 98 te Beek: Pietersberg

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: landhuis
Bouwjaar: ca. 1850 (op oudere grondslag), 1921 (verbouwing en uitbreiding eerste verdieping)
Bouwstijl: eclecticisme
Architect: Eduard Cuypers (verbouwing 1921)
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen wit gepleisterd pand bestaand uit een twee bouwlagen tellend hoofdvolume onder een overstekend zadeldak met donkere pannen en aan weerszijden een één bouwlaag tellende aanbouw met balkon. De symmetrische voorgevel heeft in het middendeel een open veranda met balkon.

Rijksstraatweg 107 te Beek: Villa Maria

Rijksstraatweg 107 te Beek: Villa Maria

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: 1893
Bouwstijl: eclecticisme, kenmerken van chaletstijl
Kenmerken: villa op T-vormig grondplan met twee bouwlagen. Het rechter bouwdeel heeft een schilddak, dat wordt onderbroken door het overstekende zadeldak van het dwarse en vooruitspringende linkerdeel. De daken zijn gedekt met donkere pannen. De topgevel in het linker deel heeft een fraai bewerkte houten omlijsting met opengesneden vullingen. Tegen de linker zijgevel staat een platgedekte serre.

Rijksstraatweg bij 107 te Beek: hek

Rijksstraatweg bij 107 te Beek: hek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: tuinafscheiding
Bouwjaar: ca. 1900, 1997 geplaatst
Bouwstijl: Jugendstil
Kenmerken: smeedijzeren hekwerk met zweepslagmotieven. Hekwerk afkomstig van villa Den Breul (Rijksstraatweg 171).

Rijksstraatweg 109 te Beek: Unita, met hek

Rijksstraatweg 109 te Beek: Unita, met hek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: dubbel woonhuis (met nummer 111)
Bouwjaar: 1889
Bouwstijl: eclecticisme, kenmerken van chaletstijl
Architect: F.A. Ludewig
Kenmerken: dubbel woonhuis op samengestelde plattegrond met twee bouwlagen onder afgeplatte schilddaken
en zadeldaken met donkere pannen. Het voorste bouwvolume heeft in hoofdopzet een symmetrische voorgevel met vooruitspringend middendeel en beschoten topgevel voorzien boogvormige lijstwerken met opengesneden vullingen. De vensters van nummer 109 hebben blinden. De hoofdingang bevindt zich in de linker zijgevel.
De voortuin wordt afgegrensd met een smeedijzeren hek.

Rijksstraatweg 110 te Beek: Westerbeek

Rijksstraatweg 110 te Beek: Westerbeek

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: woonhuis
Bouwjaar: 1868
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen wit gepleisterd blokvormig pand van twee bouwlagen met plat dak met attiek en een verhoogde, iets terugspringende middenpartij van drie bouwlagen onder een plat dak met rijk geornamenteerd attiek. Symmetrische voorgevel met over de gehele breedte een op gietijzeren zuilen rustend balkon.
Vroegere functies: woonhuis, internaat

Rijksstraatweg bij 110 te Beek: theehuis bij villa Westerbeek

Rijksstraatweg bij 110 te Beek: theehuis bij villa Westerbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: tuinhuis
Bouwjaar: 1e kwart 20e eeuw
Bouwstijl: centraalbouw ambachtelijk
Kenmerken: Ter rechter zijde van de oprijlaan naar villa Westerbeek uit 1868 ligt hoger op de stuwwal een achthoekig in hout opgetrokken theekoepel, afgedekt met een rond rieten dak, bekroond met een zinken rietvorst en piron. Het gebouwtje stond gunstig voor een fraai uitzicht op de polder.
Vroegere functie: theekoepel

Rijksstraatweg 111 te Beek: Unita, met hek

Rijksstraatweg 111 te Beek: Unita, met hek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: dubbel woonhuis (met nummer 109)
Bouwjaar: 1889
Bouwstijl: eclecticisme, kenmerken van chaletstijl
Architect: F.A. Ludewig
Kenmerken: dubbel woonhuis op samengestelde plattegrond met twee bouwlagen onder afgeplatte schilddaken en zadeldaken met donkere pannen. Het voorste bouwvolume heeft in hoofdopzet een symmetrische voorgevel met vooruitspringend middendeel en beschoten topgevel voorzien boogvormige lijstwerken met opengesneden vullingen. Het terugliggende gedeelte heeft in de rechter zijgevel een topgevel, waar zich de hoofdingang bevindt. Aan de voorzijde staat een serre met plat dak. De voortuin wordt afgegrensd met een smeedijzeren hek

Rijksstraatweg 115 te Beek: Wilhelmina, met hek

Rijksstraatweg 115 te Beek: Wilhelmina, met hek

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: 1881
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: pand met samengesteld grondplan, bestaand uit een hoofdvolume van twee bouwlagen onder een samengesteld dak met afgeplat schilddak en donkere pannen. Het rechter deel van het hoofdvolume springt uit. En heeft op de verdieping een balkon. Tegen de linker zijgevel staat een serre. Tegen de rechterzijde van het hoofdvolume staat een één bouwlaag tellend gedeelte onder samengestelde afgeplatte schilddaken met donkere pannen. In de dakschilden zitten œils-de-bœuf.
De voortuin wordt van de straat gescheiden door een smeedijzeren hek.

Rijksstraatweg 117 te Beek: Klein Hondsbeek, met hek

Rijksstraatweg 117 te Beek: Klein Hondsbeek, met hek

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: 1911
Bouwstijl: eclecticisme
Architect: M.E. Veugelers
Kenmerken: pand met een hoofdvolume van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak met leien. Links tegen het hoofdvolume staat een smalle aanbouw van één bouwlaag. De voorgevel van het hoofdvolume heeft links een topgevel onder een instekend zadeldak en aan de voorzijde een driezijdige erker. Aan de rechterzijde staat een achtzijdig hoektorentje van drie bouwlagen onder een tentdak met open lantaarn. Tegen de rechterzijgevel staat een serre. Alle muren zijn door horizontale stucbanden geleed.
De tuin wordt begrensd door een haag met toegangshek met bakstenen pijlers.
Vroegere functie: pastorie NH kerk
Vroegere functie: woning en kantoor.

Rijksstraatweg 120 te Beek

Rijksstraatweg 120 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: ca. 1890
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen blokvormig pand van één bouwlaag onder een afgeplat schilddak met donkere pannen. Symmetrische voorgevel met verhoogd middendeel van twee bouwlagen onder een plat dak. Balkon op de verdieping.

Rijksstraatweg 122 te Beek

Rijksstraatweg 122 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: ca. 1900
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: blokvormig pand van één bouwlaag onder een afgeplat schilddak
met leien. Het rechter deel van de voorgevel heeft een trapgevel met aan de voorzijde een vijfzijdige serre met balkon. Achter de topgevel bevindt zich een zadeldak. De vensters hebben blinden.

Rijksstraatweg 123 te Beek: Mignon

Rijksstraatweg 123 te Beek: Mignon

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: ca. 1875, 1960 (aanbouw rechts)
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: wit gepleisterd pand van twee bouwlagen bestaand uit een blokvormig hoofdvolume en aan de linkerzijde een terugspringende achtzijdige aanbouw. Beide bouwdelen hebben een afgeplat schilddak met donkere pannen. Aan de rechterzijde is een aanbouw. Het hoofdvolume heeft een symmetrische voorgevel met balkon in het risalerende middendeel.
Vroegere functie: dokterswoning met praktijk

Rijksstraatweg 126 / Nieuwe Holleweg 1-3 te Beek: Hartje Beek

Rijksstraatweg 126 / Nieuwe Holleweg 1-3 te Beek: Hartje Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: winkel-woonhuis
Bouwjaar: 1861 (op oudere grondslag)
Bouwstijl: neorenaissance
Kenmerken: blokvormig pand van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak met donkere pannen. De symmetrische voorgevel heeft een licht risalerend middendeel met in het dakvlak een dakkapel met aan weerszijden een houten borstwering met balusters. Over de gehele breedte staat aan de voorzijde een smeedijzeren veranda met balkon. Aan de zijde van de rijksstraatweg bevindt zich een breed winkelraam.
Vroegere functies: hotel en kruidenierswinkel

Rijksstraatweg 128b te Beek: vm. informatiekiosk ANWB

Rijksstraatweg 128b te Beek: vm. informatiekiosk ANWB

Rijksmonument (gemeentelijk monument)

Huidige functie: geen
Bouwtype: kiosk
Bouwjaar: 1938
Bouwstijl: eclecticisme, Nieuwe Kunst
Architect: Bert Schultheiss
Kenmerken: Tegen een keermuur en in het talud van de Van Randwijckweg gebouwd deels wit gepleisterd pand van twee bouwlagen onder een overstekend zadeldak met rode pannen, waarvan het schild aan de zijde van de Rijksstraatweg ver naar beneden doorloopt. In de gevel aan de Rijksstraatweg zit een breed om de hoek doorlopend venster met een deur in de linker zijgevel. De verdieping aan de Van Randwijckweg heeft in het midden een deur.
Vroegere functies: informatiebureau ANWB, douanepost

Rijksstraatweg 130-132 te Beek: De Donderberg

Rijksstraatweg 130-132 te Beek: De Donderberg

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: dubbele woning
Bouwjaar: ca. 1900
Bouwstijl: kenmerken van Nieuwe Kunst
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen wit gepleisterd pand van één bouwlaag onder
een schilddak met rode en donkere pannen. Symmetrische voorgevel met een dóór de daklijst brekende dakkapel met dadeldak.
Vroegere functies: dubbele woning met werkplaatsen, winkel

Rijksstraatweg 135 te Beek: Mariënhuize

Rijksstraatweg 135 te Beek: Mariënhuize

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: ca. 1875
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: blokvormig pand van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak met donkere pannen. Wit gepleisterd risaliet met ingangspartij en balkon op de verdieping. Deels geblokte en deels geprofileerde gepleisterde hoeklisenen.
Vroegere functies: woonhuis, Wit-Gele-Kruisgebouw

Rijksstraatweg 139 te Beek: vm. gemeentehuis

Rijksstraatweg 139 te Beek: vm. gemeentehuis

Gemeentelijk monument

Huidige functie: kantoorruimte
Bouwtype: villa
Bouwjaar: 1868 (op oudere grondslag), 1905 (verhoging zijvleugels en verbouwing voorgevel), 1976 (verbouwing interieur en uitbreiding), 1994-1995 (uitbreiding kantoor)
Bouwstijl: eclecticisme
Architect: F.A. Ludewig (verbouwing 1905), K. Brand (verbouwingen 1976 en 1994-1995)
Kenmerken: blokvormig wit gepleisterd pand van twee bouwlagen met een plat
dak en een verhoogd middendeel met boogvormige afsluiting en plat dak. In het middendeel van de symmetrische voorgevel is een vooruitspringende ingangspartij met balkon. Tegen de linker- en achterzijde zijn kantoorvleugels gebouwd.
Vroegere functies: gemeentehuis

Rijksstraatweg 146 te Beek: Vossenberg

Rijksstraatweg 146 te Beek: Vossenberg

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: ca. 1970 (op oudere grondslag)
Bouwstijl: functionalisme en traditioneel-ambachtelijke bouw
Architect: gebroeders Herman en Edgar van de Sandt
Kenmerken: Twee bouwlagen tellend pand met L-vormig grondplan en betonnen onderbouw. Het rechter gedeelte met open onderbouw is gedekt met een geknikt overstekend zadeldak, het linker gedeelte dat hier dwars op staat heeft een gebogen overstekend zadeldak met wolfeinde. Beide daken zijn gedekt met donkere pannen. De grotere vensters zijn van luiken voorzien.

Rijksstraatweg 154 te Beek: De Musschenberg

Rijksstraatweg 154 te Beek: De Musschenberg

Gemeentelijk monument

Huidige functie: hotel, café en restaurant
Bouwjaar: tweede kwart 19e eeuw (voorhuis), 1974 (aanbouw)
Kenmerken: pand bestaande uit een blokvormig onderkelderd en wit gepleisterd voorhuis onder een overstekend schilddak en een aanbouw aan de achterzijde onder een zadeldak. Beide daken hebben donkere pannen. Tegen de rechter zijgevel staat een houten veranda.

Rijksstraatweg 156-160 te Beek: vm. douanekantoor

Rijksstraatweg 156-160 te Beek: vm. douanekantoor

Gemeentelijk monument

Huidige functie: driedubbel woonhuis
Bouwjaar: 1929
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen massief gebouw van twee bouwlagen en souterrain onder een overstekend zadeldak met donkere pannen. Tegen de achterzijde zitten twee identieke dwars geplaatste aanbouwen met zadeldak en rechts tegen de voorgevel staat een lage aanbouw onder een lessenaarsdak.
Vroegere functies: douanekantoor, jeugdcentrum

Rijksstraatweg 156a te Beek: De Pelmolen

Rijksstraatweg 156a te Beek: De Pelmolen

Gemeentelijk monument

Huidige functie: buitenhuis
Bouwtype: koetshuis
Bouwjaar: ca. 1890
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen blokvormig pand van twee bouwlagen onder een geknikt schilddak met donkere pannen. In de voorgevel zit een rechthoekige afgesloten poort en rechts een deur. In de voor- en zijgevel zitten enkele kleine rondboogvensters.
Vroegere functies: koetshuis, opslagplaats

Rijksstraatweg 162-166 te Beek

Rijksstraatweg 162-166 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: driedubbel woonhuis
Bouwtype: dubbel woonhuis
Bouwjaar: ca. 1930
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen blokvormig onderkelderd pand van twee bouwlagen onder een overstekend geknikt schilddak met donkere pannen. In het dakschild aan de voorzijde zit een gekoppelde dakkapel. Symmetrische voorgevel. De vensters zijn voorzien van blinden.
Vroegere functie: douanewoningen

Rijksstraatweg 163-165 te Beek: vm. postkantoor

Rijksstraatweg 163-165 te Beek: vm. postkantoor

Gemeentelijk monument

Huidige functie: kantoor en kamerverhuur
Bouwjaar: 1911
Bouwstijl: neorenaissance met elementen van rationalisme en chaletstijl
Architect: bureau Rijksbouwmeester C.H. Peters
Kenmerken: een van de weg terugliggend blokvormig baksteenpand met twee bouwlagen onder een samengestelde kap met rode pannen. Links is een eenlaagse aanbouw met plat dak. Het linker gedeelte van het hoofdvolume heeft een deels gepleisterde topgevel en op de begane grond een breed gekoppeld venster. Rechts bevindt zich een terugspringende toegang die leidt naar een trappenhuis.
Vroegere functie: postkantoor met dienstwoning

Rijksstraatweg 172 te Beek

Rijksstraatweg 172 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: 1922
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen blokvormig pand van twee bouwlagen met een gepleisterd souterrain onder een overstekend geknikt schilddak. Aan de linker zijgevel bevindt zich een halfronde uitbouw van twee lagen, ook onder een schilddak. Voor de voordeur is een bordes met smeedijzeren balustrade. De vensters hebben luiken.

Rijksstraatweg 173-175 te Beek

Rijksstraatweg 173-175 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwtype: woonhuis
Bouwjaar: 1929
Bouwstijl: interbellum met elementen van Amsterdamse Schoolstijl
Architect: W. van Boldrik
Kenmerken: blokvormig pand van twee bouwlagen onder een tentdak, gedekt met donkerrode pannen. Symmetrische voorgevel met twee gekoppelde erkers en een puntvormig uitspringende muurdam. Tegen de achterzijde staat een aanbouw met een plat dak.
Vroegere functie: kantoor marechaussee met arrestantencel en dienstwoningen

Rijksstraatweg 177 te Beek: Lindenhof

Rijksstraatweg 177 te Beek: Lindenhof

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: villa
Bouwjaar: ca. 1825
Bouwstijl: neoclassicisme
Kenmerken: blokvormig wit gepleisterd pand van één bouwlaag met souterrain onder een afgeplat schilddak met donkere pannen. Op het dak staat een dakruiter. Symmetrische voorgevel met trappartij en een over de gehele breedte, deels op gietijzeren zuiltjes rustende veranda met lessenaarsdak.

Rijksstraatweg 174-178 te Beek: Wylerberg

Rijksstraatweg 174-178 te Beek: Wylerberg

Rijksmonument

Huidige functie: kantoor
Bouwtype: villa
Bouwjaar: 1921-1924
Bouwstijl: Duits expressionisme
Architect: Otto Bartning
Kenmerken: tegen de stuwwal gelegen wit gepleisterd pand, bestaand uit een blokvormig hoofdgebouw van twee bouwlagen en een souterrain onder een waaiervormig tentdak met leien. De ingang aan de westzijde wordt geflankeerd door twee ongelijke risalieten onder een asymmetrisch dakschild. De noordgevel bestaat uit drie scherp vooruitstekende bouwvolumes die eindigen in oprijzende punten. Tegen de zuidwestelijke gevelstaat een aanbouw van één bouwlaag met flauw hellend schilddak.
Vroegere functies: woonhuis, tehuis

Rijksstraatweg 180 te Beek: De Eland

Rijksstraatweg 180 te Beek: De Eland

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: herenboerderij met schuur
Bouwjaar: ca. 1875 (op oudere grondslag), 1905-1907 (schuur), 1999 (herbouw achterhuis)
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: aan de voet van de Duivelsberg gelegen pand met een onderkelderd, blokvormig gepleisterd
voorhuis van twee bouwlagen onder een schilddak en een ongepleisterd achterhuis van één bouwlaag onder een hoog zadeldak. Beide daken zijn gedekt met rode pannen. Het voorhuis heeft een symmetrische gevel met middenrisaliet en geblokte hoeklisenen. Achter het hoofdgebouw staat een gepleisterde schuur die deels met een zadeldak wordt gedekt.
Vroegere functies: woonhuis, pension, boerderij

Rijksstraatweg (ongen.) naast 180 te Beek: vm. spoelput de Smorenhoek

Rijksstraatweg (ongen.) naast 180 te Beek: vm. spoelput de Smorenhoek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: geen
Bouwjaar: 19e eeuw, gerestaureerd 1987
Kenmerken: langwerpig bassin van ca. 2 x 20 m met bakstenen rand. In de rand zitten aan beide zijden negen hardstenen knielvakken met houten planken van waaruit de wasvrouwen vroeger hun was spoelden. Aan de westzijde stroomt bronwater uit de stuwwal de put binnen, aan de andere kant stroomt het er via een beekje uit.
Vroegere functie: spoelput

Rijksstraatweg 259-261 te Beek

Rijksstraatweg 259-261 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwjaar: ca. 1900
Kenmerken: pand van één bouwlaag hoog onder een met rode pannen gedekt mansardedak. De twee woonhuizen vormen elkaars spiegelbeeld. De symmetrische voorgevel heeft twee risalieten met Vlaamse gevels onder overstekende zadeldaken met beschoten makelaar.
Vroegere functie: grenscafé

Waterstraat 3 te Beek

Waterstraat 3 te Beek

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: 18de eeuw (voorhuis), jonger bedrijfsgedeelte
Kenmerken: wit gepleisterd pand met voorhuis van één bouwlaag onder een hoog schilddak met rode pannen. Daarachter een lager bedrijfsgedeelte onder een zadeldak met wolfeinde. Tegen de rechter zijgevel staat een aanbouw met lessenaarsdak.
Vroegere functie: boerderij

Waterstraat 35-37 te Beek

Waterstraat 35-37 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1739
Kenmerken: wit gepleisterd dubbel woonhuis van één bouwlaag onder een geknikt zadeldak met wolfeinde en donkere pannen. De muurankers in de voorgevel geven het bouwjaar aan.
Vroegere functies: mogelijk schuilkerk in de 18e eeuw, wasserij en woning

Waterstraat 102 te Beek

Waterstraat 102 te Beek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: deel van café bij restaurant/hotel ‘t Spijker
Bouwjaar: ca. 1800
Bouwstijl: neoclassicistische opzet
Kenmerken: blokvormig wit gepleisterd pand met aan de voorzijde twee en aan de achterzijde drie bouwlagen onder platte daken. De symmetrische voorgevel heeft een omlijste paneeldeur.
Vroegere functie: hotel pension Beeklust

Wylermeer (ongen.) te Beek: terrein met Romeinse en middeleeuwse bewoning

Wylermeer (ongen.) te Beek: terrein met Romeinse en middeleeuwse bewoning

Rijksarcheologisch monument

Huidige functie: grasland, bos, tennisbanen
Kenmerken: een natuurlijke verhoging in het landschap met sporen van Romeinse en laat-middeleeuwse bewoning.
Vroegere functie: woongrond