Binnenveld 3 te Groesbeek

Binnenveld 3 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1920
Kenmerken: opvallend gelegen en zorgvuldig gedetailleerd pand met symmetrisch ingedeelde voorgevel met stolpramen en decoratief metselwerk.

Binnenveld 30-32 te Groesbeek

Binnenveld 30-32 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwjaar: begin 20e eeuw
Kenmerken: rechthoekige bouwmassa met afgeplat zadeldak en rode pannen en twee dakkapellen. Gevels van baksteen in kruisverband met decoratieve gevelbeëindigingen.

Bosstraat 7 te Groesbeek

Bosstraat 7 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1900
Kenmerken: bakstenen pand op rechthoekige grondslag met zadeldak, latere aanbouw en serre.  Bouwstijl met kenmerken van de neorenaissance. De voordeur bevindt zich niet aan de Bosstraat, maar aan de linker zijgevel, waar vroeger de toegangsweg was naar het verdwenen landhuis “Villa Paula” en pension “Anna’s Oort”.
Vroegere functie: gebouw jeugdbeweging (1930).

Bosstraat 21-23 te Groesbeek

Bosstraat 21-23 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwjaar: 1e kwart 20e eeuw
Kenmerken: bakstenen en van dubbele speklagen voorzien pand op rechthoekige grondslag met zadeldak en donkere pannen. Boven de kozijnen en aan de gevelhoeken en topgevels is siermetselwerk toegepast.

Burgemeester Ottenhoffstraat 5 te Groesbeek

Burgemeester Ottenhoffstraat 5 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1910-1912 of 1920
Bouwstijl: eclecticisme/kenmerken van Jugendstil
Kenmerken: vrijstaand pand op L-vormige plattegrond met achtererf grenzend aan het terrein van de Nederlands Hervormde kerk. De voorgevel is in rode baksteen met een gele speklaag en heeft een decoratieve gevelbekroning. De bakstenen erker aan de voorzijde heeft een fraai gesneden overdekt houten balkon met schilddakje.

Burgemeester Ottenhoffstraat 9 te Groesbeek

Burgemeester Ottenhoffstraat 9 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1910
Bouwstijl: eclecticisme/kenmerken van Jugendstil
Kenmerken: vormt (met Burgemeester Ottenhoffstraat 11) onderdeel van een rij twee-aan-twee gespiegelde woningen met dakschild aan de straatzijde. Boven het gesneden houten balkon bevindt zich een vlaamse gevel met afgeplat zadeldak en witte cementsteen. De gevels zijn van rode baksteen.
Vroegere functie: huisvesting van ambtenaren en commiezen, huisartsenpraktijk

Burgemeester Ottenhoffstraat 11 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1910
Bouwstijl: eclecticisme/kenmerken van Jugendstil
Kenmerken: onderdeel van een rij twee-aan-twee gespiegelde woonhuizen met dakschild aan de straatzijde. Boven het gesneden houten balkon bevindt zich een Vlaamse puntgevel met schilddak.
Vroegere functie: huisvesting van ambtenaren en commiezen.

Burgemeester Ottenhoffstraat 35 te Groesbeek

Burgemeester Ottenhoffstraat 35 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: restaurant/partycentrum
Bouwjaar: 4e kwart 19e eeuw
Kenmerken:  T-vormig gebouw met voorhuis evenwijdig aan de straat. De voorgevel is voorzien van decoratieve elementen zoals hoeklisenen met horizontale banden en korfbogige strekken met aanzet- en sluitstenen boven de vensters. De gevels zijn later witgeschilderd (tegenwoordig geel) op een zwarte plint. De dakgoot wordt gevormd door een geprofileerde kroonlijst.
Vroegere functie: café-zaal “De Amstelbron”.

Dennenoord 9-15 te Groesbeek

Dennenoord 9-15 te Groesbeek: Dennenoord

Gemeentelijk monument

Huidige functie: appartementencomplex
Bouwjaar: 1898/1902
Bouwstijl: eclecticisme met kenmerken van chaletstijl
Kenmerken: vrijstaande villa met twee evenwijdige vleugels en een middendeel met houten veranda en houten torentje. De zadeldaken hebben wolfseinden en blauwe pannen. De veranda met fraai houtsnijwerk heeft nog de oorspronkelijke tegelvloer. Twee ingemetselde stenen vermelden de beide bouwjaren.
Vroegere functie: oorspronkelijk gebouwd als “Villa Maria”. Na een brand werd het pand in 1902 herbouwd onder de naam “Dennenoord”

Dorpsstraat 4 - Kloosterstraat 1 te Groesbeek

Dorpsstraat 4 - Kloosterstraat 1 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: café/woonhuis
Bouwjaar: 1909
Bouwstijl: kenmerken van Jugendstil
Kenmerken: fors rechthoekig pand met zadeldak en rode pannen aan de Dorpsstraat met een gekoppeld vlakgedekt bouwblok aan de Kloosterstraat. De bakstenen gevels hebben rollagen van oranje steen. De geveltoppen zijn witgepleisterd. De venster- en deuropeningen hebben decoratieve afsluitingen met witte schouderstukken.
Vroegere functies: winkelpand met woonfunctie, chinees restaurant met woning.

Dorpsstraat 31 te Groesbeek

Dorpsstraat 31 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: winkel-/kantoorpand, appartementen
Bouwjaar: 1912/1943
Architect: C.H. Peters/P. Leenders
Bouwstijl: traditionalisme
Kenmerken: Bakstenen gebouw op L-vormige grondslag met haaks op elkaar staande zadeldaken met donkere pannen en een lagere vleugel aan de Kerkstraat. Het pand staat op een uitgemetselde deels natuurstenen plint en heeft getoogde vensters en deuropeningen met natuurstenen schouderstukken. De vensters zijn van staal en hebben helder glas-in-lood. De hoofdingang aan de Dorpsstraat heeft een dubbele houten strokendeur met natuurstenen omlijsting, met in de sluitsteen een reliëf van het gemeentewapen van Groesbeek.
Vroegere functie: postkantoor (tot 1938); gebouw grensbewaking (1939-1940); in 1943 omgebouwd tot gemeentehuis (tot 1995).

Ds. J.A. Visscherlaan bij 3 en 5 te Groesbeek

Ds. J.A. Visscherlaan bij 3 en 5 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woon-/werkruimte voor licht verstandelijk gehandicapten (onderdeel van Pluryn)
Bouwjaar: eind 19e eeuw
Bouwstijl: kenmerken van chaletstijl
Kenmerken: zadelgedekt pand op T-vormige plattegrond met bakstenen van rode rollagen voorziene gevels op een gepleisterde plint. Gevelbeëindigingen door middel van een fries van kalkzandsteen met verticale banden van rode steen. De vlaamse gevel heeft houten vakwerk. De voormalige werkplaats heeft een ijzeren latei met (later vervangen) stalen roldeur.
Vroegere functie: portierswoning en werkplaats Landgoed De Muntberg.

Herwendaalseweg 1 te Groesbeek: De Zuidmolen

Herwendaalseweg 1 te Groesbeek: De Zuidmolen

Rijksmonument

Huidige functie: korenmolen met winkel
Bouwjaar: 1857
Architect: J. Heyne
Bouwtype: beltmolen
Kenmerken: Ronde bakstenen korenmolen op een verhoging met onderdoorgang (belt), gerestaureerd in 1947 (na windhoos) en 2002. Oorspronkelijk waren er in Groesbeek vier molens, waarvan dit de laatste is. De molen heeft bijzondere, zgn. fokwieken. De belt is deels afgegraven voor de aanbouw van een pakhuis. De baard vertoont drie groen-witte rondbogen met de naam “DE ZUIDMOLEN”, de achterbaard vermeldt het jaartal “18 ANNO 57”.

Hollands Klooster 1-24 te Groesbeek

Hollands Klooster 1-24 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: appartementencomplex
Bouwjaar: klooster en Sint Josephschool 1853-54/Huize Sint Joseph 1866/kapel 1897
Architect: J. van den Brink (klooster en Sint Josephschool)
Bouwstijl: neogotiek
Kenmerken: Het voormalige Liefdegesticht van de zusters van Liefde is een gepleisterd eclectisch pand met drie vleugels voorzien van topgevels. Het middendeel werd in 1853-54 gebouwd naar ontwerp van H.J. van den Brink en bevatte het klooster en de Sint Josephschool. De twee zijvleugels, waarin Huize Sint Joseph voor bejaarde vrouwen werd gevestigd, kwamen in 1866 tot stand en de neogotische bakstenen kapel in 1897. Bij de hoofdingang bevinden zich twee stichtingsstenen.
Vroegere functie: klooster met meisjesschool en bewaarschool voor kleuters van de Zusters van Liefde uit Tilburg, tevens bejaardentehuis. De naam is ontstaan om onderscheid te maken met het klooster Marienthal (van Duitse zusters).

Nabij Hoflaan te Groesbeek

Nabij Hoflaan te Groesbeek

Gemeentelijk archeologisch monument

Functie: kasteelfundaties
Bouwjaar: 11e/14e eeuw
Kenmerken: in 1990-1991 bij opgravingen aangetroffen restanten van kasteelfundaties (meerdere bouwfasen) van het voormalige kasteel Groesbeek, in de vorm van een onderbouw van woonvertrekken met aanzetten van een kruisgewelf en een tweetal hoektorens. Een muurdeel met poortdoorgang is bovengronds gereconstrueerd.

Houtlaan 12-14 te Groesbeek

Houtlaan 12-14 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwjaar: 1925
Architect: C. Verbeeten, Nijmegen
Bouwstijl: kenmerken van chaletstijl
Kenmerken: dubbelpand van baksteen met rollagen op T-vormige grondslag onder een overwegend plat dak met lessenaarsdaken en erkers aan de voorzijde. Eerste steen met inscriptie bevindt zich op de penant tussen beide voordeuren. De topgevels hebben een houten beschot en geprofileerde windveren.

Houtlaan 18 / Binnenveld 4b te Groesbeek

Houtlaan 18 / Binnenveld 4b te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1879
Kenmerken: bakstenen witgepleisterd rechthoekig pand op een donkergeschilderde plint, onder een zadeldak met donkere pannen. De oorspronkelijke symmetrische gevelindeling is bewaard gebleven. Voor het pand bevinden zich twee oude leilinden. Aan het Binnenveld de voormalige bakkerij.
Vroegere functie: beschuitbakkerij; winkel

Houtlaan 30 te Groesbeek: Villa Zonneweelde

Houtlaan 30 te Groesbeek: Villa Zonneweelde

Gemeentelijk monument

Huidige functie:
Bouwjaar: 1934
Architect: J.A. van Hooff
Bouwstijl: interbellum
Kenmerken: vrijstaand landhuis met hoge kap en schilddak met rode pannen op rechthoekige grondslag. Het pand kenmerkt zich door de gele bakstenen gevels op een rode gemetselde plint, de rondbogige deuromlijsting en de dubbele vensters met luiken.
Vroegere functie: woonhuis “Villa Zonneweelde”

Kerkstraat 18 te Groesbeek: Schip van de kerk

Kerkstraat 18 te Groesbeek: Kerk

Rijksmonument

Huidige functie: Hervormde kerk
Bouwjaar: 15e eeuw/1953
Bouwstijl: gotiek
Kenmerken: De kerk bestaat uit het 15e eeuwse koor der gotische parochiekerk, waarbij tijdens de restauratie in 1953 (onder leiding van A. van der Kloot) een nieuw schip in pseudo-gotische vormen werd opgetrokken. Het middeleeuwse schip ging verloren in 1798. De kerk bezit een zandstenen epitaaf voor de familie Van Verschuer, 19e eeuw, alsmede enige vroeg 19e eeuwse grafzerken.

Kerkstraat bij nummer 18: Toren van kerk

Kerkstraat bij nummer 18 te Groesbeek: Toren

Rijksmonument

Huidige functie: toren der Hervormde Kerk
Bouwjaar: 14e eeuw
Bouwstijl: gotiek
Kenmerken: Eenvoudig, in baksteen uitgevoerd bouwwerk, wellicht uit de 14e eeuw en bekroond met een slanke, ingesnoerde naaldspits. Over de benedenruimte een graatgewelf met klokkengat. Klokkenstoel met gelui van twee moderne klokken met de opschriften van de oude klokken van C.W. en C. Voigt en een van C.W. Voigt. Van 1798 tot 1953 stond de toren vrij van het koor. In 1953 werd een nieuw middenschip aangebouwd.

Kloosterstraat 2 te Groesbeek: RK pastorie

Kloosterstraat 2 te Groesbeek: RK pastorie

Gemeentelijk monument

Huidige functie: RK pastorie/parochiaal centrum
Bouwjaar: 1922
Architect: C. Franssen
Bouwstijl:
Kenmerken: Grote T-vormige bouwmassa met souterrain, twee bouwlagen en aanbouw aan de rechterzijde. Het voorhuis heeft een schilddak met rode pannen en een vooruitspringend bouwdeel met topgevel. Op de kruising van de daken staat een opengewerkt torentje. De entree bevindt zich in de linkerzijgevel, aan de Kloosterstraat.

Knapheiderweg 2 te Groesbeek

Knapheideweg 2 te Groesbeek

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1860
Bouwstijl: chaletstijl
Kenmerken: blokvormig pand met overstekend zadeldak, opvallend gedecoreerd met onder andere een veranda met bovenliggend balkon die over de volle breedte van de voorgevel is aangebracht en voorzien is van fraai snijwerk.
Vroegere functie: koetsierswoning van Landgoed De Wolfsberg, gebouwd in opdracht van de familie Rijnbende.

Lage Horst 3 te Groesbeek

Lage Horst 3 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: begin 20e eeuw
Bouwtype: T-boerderij
Kenmerken: Kleine gepleisterde boerderij met dwars voorhuis (T-boerderij) onder een wolfsdak met grijze pannen en een achterhuis met zadeldak. Het voorhuis herbergde het woongedeelte en heeft deels oorspronkelijke vensters en deur. In het achterhuis bevond zich de stal met hooizolder.

Molenweg 10 te Groesbeek

Molenweg 10 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: transformatorhuisje
Bouwjaar: ca. 1930
Architect: G. Versteeg en J. Gratama, Amsterdam
Bouwstijl: zakelijk expressionisme
Kenmerken: in de richting van de Dorpsstraat geplaatst rechthoekig gebouwtje met overstekend schilddak, gemetseld in drie kleuren baksteen met horizontale banden. Asymmetrische voorgevel met stalen deur met bovenlicht van glazen bouwstenen. Van dit type transformatorhuisje zijn er meerdere geplaatst in Gelderland.

Molenweg 15 te Groesbeek: Visschershaven

Molenweg 15 te Groesbeek: Visschershaven

Gemeentelijk monument

Huidige functie: hoofdgebouw Pluryn- locatie Groesbeekse Tehuizen
Bouwjaar: ca. 1890
Bouwstijl: Hollandse neorenaissance
Kenmerken: Op een hoogte in de as van de Cranenburgsestraat gelegen villa op rechthoekige grondslag met afgeplat schilddak en blauwe kruispannen. Bakstenen gevels met hoeklisenen waarin horizontale banden van witte cementsteen. De gevels worden aan de onderzijde door een plint en aan de bovenzijde door een gemetseld hoofdgestel afgesloten. De gekoppelde vensters worden bekroond door in twee kleuren gemetselde hanekammen.
Vroegere functie: pastorie van de Nederlands Hervormde kerk; gebouw van de “Nederlandsche Centrale voor Praktische Werkverruiming en Hulpverlening” (PH), gesticht door dominee J.A. Visscher in 1926. In dat jaar kreeg het de naam “Visschershaven”.

Mooksebaan 10 te Groesbeek

Mooksebaan 10 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: kantoor
Bouwjaar: 1926
Architect: P. Leenders
Bouwstijl: interbellum
Kenmerken: vrijstaande villa van twee bouwlagen met schilddak en rode pannen. Het verspringende rechterdeel van de voorgevel heeft een overdekt balkon met schilddak. Vrijwel alle vensters en luiken zijn in oorspronkelijke staat. Enkele geveldelen vertonen sporen van beschietingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Vroegere functie: woonhuis hoofd der school

Mooksestraat 28 te Groesbeek

Mooksestraat 28 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1900
Kenmerken: vrijstaand boerderijachtig pand op rechthoekige plattegrond met pannengedekt zadeldak. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft boven de voordeur een natuurstenen lijst en in de top een “oeil de boeuf” (rond venster/koeienoogvenster). De lange gevels eindigen onder de dakgoot met een zogenaamde muizentand.

Nijmeegsebaan 17 te Groesbeek

Nijmeegsebaan 17 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1913
Architect: Ed. Cuypers
Bouwstijl: kenmerken van de chaletstijl
Kenmerken: witgepleisterd T-vormig woonhuis op bakstenen plint met zadeldak en rode pannen. De rollagen van schoon en gekleurd metselwerk zijn later witgeschilderd. De oorspronkelijke meerruitsvensters zijn voorzien van luiken. Naast het pand een oorspronkelijk toegangshek tot het terrein.
Vroegere functie: Portierswoning RK Sanatorium “Dekkerswald”, behorend bij een van de toegangen tot het terrein. Een vrijwel identieke portierswoning bevindt zich bij de andere toegang, aan de Nijmeegsebaan 43.

Nijmeegsebaan 19 te Groesbeek

Nijmeegsebaan 19 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1930
Architect: mogelijk K. van Geyn
Bouwstijl: traditionalisme
Kenmerken: aan de noordzijde van de huidige toegang gelegen bakstenen (Noors verband) L-vormig pand onder twee haaks op elkaar staande zadeldaken met rode pannen. Het pand is later witgeschilderd. De entree bevond zich oorspronkelijk in een portiek met afdak en gemetselde kolom.
Vroegere functie: dienstwoning RK Sanatorium “Dekkerswald”. Een soortgelijke dienstwoning bevindt zich bij de andere toegangspoort, aan de Nijmeegsebaan 41.

Nijmeegsebaan 31 te Groesbeek: Hoofdgebouw Dekkerswald

Nijmeegsebaan 31 te Groesbeek: Hoofdgebouw Dekkerswald

Gemeentelijk monument

Huidige functie: hoofdgebouw UCCZ Dekkerswald
Bouwjaar: 1912-1913
Architect: Ed. Cuypers
Bouwstijl: classicistische opzet met kenmerken van rationalisme
Kenmerken: Langgerekt complex met centraal hoofdgebouw (fronton) en 2 zijvleugels met hoge middenrisalieten. Gesloten noordgevel, open zuidgevel met ligbalkons voor de tbc patiënten. In 1929 werd het hoofdgebouw verhoogd door architect K. van Geyn, werkzaam voor het bureau van de in 1927 overleden Ed. Cuypers. Het oorspronkelijke ontwerp was gebaseerd op Zwitserse sanatoria. In de tuin stonden houten paviljoens die naar de zon gedraaid konden worden. Hiervan is er een bewaard. Op de nok van het middendeel staat een opengewerkte klokkentoren. In het fronton staat de naam “Dekkerswald”. De parkachtige tuinaanleg met monumentale bomen, een vijver met Heilig Hartbeeld en gemetselde trappen naar het terras is in oorspronkelijke staat bewaard gebleven.
Vroegere functie: Sanatorium der “Vereeniging Roomsch-Katholieke Herstellingsoorden voor longlijders en zwakke kinderen”, de eerste  tuberculosekliniek uitsluitend voor katholieke patiënten.

Nijmeegsebaan bij nummer 31 te Groesbeek: Kapel Dekkerswald

Nijmeegsebaan bij nummer 31 te Groesbeek: Kapel Dekkerswald

Gemeentelijk monument

Huidige functie: kapel met ontvangstruimte
Bouwjaar: 1918-19
Architect:  Ed. Cuypers.
Bouwstijl: rationalisme
Kenmerken: Zaalkerk met lager smaller koor, oorspronkelijk verbonden met het hoofdgebouw door middel van galerijen (inmiddels gesloopt). Bakstenen bouwwerk op rechthoekige grondslag met zadeldak en rode pannen. Aan de voorzijde een lager bouwdeel met voorruimte en balkon. Aan de achterzijde een lager koor met daaromheen een plat afgedekte sacristie. Op de nok een houten klokkenstoel. Interieur: open kapconstructie, op de vieringsboog en in het koor schilderingen van het Laatste Oordeel en de Kruisiging van de hand van Piet Gerrits, in de jaren 50 deels overschilderd. Tegen de oostwand van het koor een mozaïek van het Laatste Avondmaal, eveneens van Piet Gerrits (1921). Een ander mozaïek van een onbekende kunstenaar stelt Maria met kind voor. Diverse glas-in-loodvensters met figuratieve voorstellingen.
Vroegere functie: kapel RK Sanatorium Dekkerswald, in oorsprong verbonden met het hoofdgebouw en met het (gesloopte) klooster van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus (Zusters Onder de Bogen).

Nijmeegsebaan bij nummer 31 te Groesbeek: Heilig Hartbeeld

Nijmeegsebaan bij nummer 31 te Groesbeek: Heilig Hartbeeld

Huidige functie: Heilig Hartbeeld
Bouwjaar: 1913
Ontwerp: Vic. Sprenkels (Atelier Cuypers Roermond).
Kenmerken: in de tuin achter het hoofdgebouw gelegen bakstenen gevleugelde achterwand met witgeschilderd natuurstenen beeld van staande Jezus op bakstenen sokkel. Aan de voorzijde de inscriptie REX MISERI CORDIAE. Aan de rechterzijde inscriptie met naam van de ontwerper. Aan de voorzijde van de sokkel een natuurstenen plaat met inscriptie:

H.HART.VAN.JEZUS / BRON.VAN.ALLE.VER: / TROOSTING.ONT: / FERM.U.OVER.ONS.

Het beeld is geplaatst achter een kruisvormige gemetselde vijver.

Nijmeegsebaan bij nummer 31 te Groesbeek: Voormalig lighal bij Dekkerswald

Nijmeegsebaan bij nummer 31 te Groesbeek: Voormalig lighal bij Dekkerswald

Gemeentelijk monument

Huidige functie: berging
Bouwjaar: mogelijk 1913
Architect: mogelijk Ed. Cuypers
Kenmerken: rechthoekig houten, oorspronkelijk rietgedekt en grotendeels open gebouwtje met flauw hellend schilddak. In de tuin rond het Heilig Hartbeeld bevonden zich veertien van dergelijke lighallen, die gedraaid konden worden naar de zon. De tbc-lijders verbleven soms maandenlang overdag in de lighallen.
Vroegere functie: lighal voor tbc-lijders.

Nijmeegsebaan bij nummer 31 te Groesbeek: Nachtportiershuisje

Nijmeegsebaan bij nummer 31 te Groesbeek: Nachtportiershuisje

Gemeentelijk monument

Huidige functie: nachtportiershuisje
Bouwjaar: ca. 1920
Kenmerken: ten noorden van de hoofdingang van Dekkerswald gelegen bakstenen gebouwtje met asymmetrisch zadeldak en rode pannen. Het dakoverstek wordt gedragen door een houten kolom. Een van de tweeruitsvensters doet dienst als loket.
Vroegere functie: nachtportiershuisje RK Sanatorium “Dekkerswald”.

Nijmeegsebaan 41 te Groesbeek

Nijmeegsebaan 41 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1930
Architect: mogelijk K. van Geyn
Bouwstijl: interbellum
Kenmerken: oorspronkelijk bakstenen, nu witgeschilderd t-vormig pand met twee haaks op elkaar staande zadeldaken met rode pannen. Vier- en zesruitsvensters deels met luiken.
Vroegere functie: dienstwoning RK Sanatorium “Dekkerswald”, zie ook Nijmeegsebaan 19.

Nijmeegsebaan 43 te Groesbeek

Nijmeegsebaan 43 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1913
Architect: Ed. Cuypers
Bouwstijl: kenmerken van de chaletstijl
Kenmerken: witgepleisterd T-vormig pand met twee zadeldaken met rode pannen, boven de kozijnen schoon geel metselwerk en onder de bakgoot een rollaag van schoon metselwerk. Vensters met kruisramen en luiken.
Vroegere functie: portierswoning RK Sanatorium “Dekkerswald”, zie ook Nijmeegsebaan 17.

Pannenstraat 1 te Groesbeek: RK Kerk Cosmas en Damianus

Pannenstraat 1 te Groesbeek: RK Kerk Cosmas en Damianus

Gemeentelijk monument

Huidige functie: RK parochiekerk
Bouwjaar: 1922
Architect: C. Franssen
Bouwstijl: neo-romaans
Kenmerken: bakstenen centraalbouw op plattegrond van Grieks kruis met zijbeuken langs schip, transeptarmen en koorpartij. Op de viering een koepelgewelf, elders graatgewelven. Het koor wordt afgesloten door een absis met zijkapellen. De wandopbouw kent een alternerend systeem. Naast  de voorgevel een onvoltooide toren.

Panoramaberg 1 te Groesbeek

Panoramaberg 1 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1928
Bouwstijl: expressionisme met kenmerken van de Amsterdamse School
Kenmerken: bakstenen woonhuis op kruisvormige grondslag bestaande uit een hoge middenbouw en twee lagere bouwdelen voor en achter. Ver overstekend zadeldak met rode pannen op houten dakgoot met klossen. Op het rechter dakschild twee schoorstenen met siermetselwerk.
Vroegere functie: zomerhuis van P.J.M. van Stokkum, eigenaar van Landgoed De Hooge Hoenderberg. Hij bedacht ook de naam “Panoramaberg”.

Panoramaberg 5 te Groesbeek: In de Smidse

Panoramaberg 5 te Groesbeek: In de Smidse

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1931
Architect: A. van der Kloot
Bouwstijl: expressionisme
Kenmerken: bakstenen (rood/geel genuanceerd) rechthoekig pand onder een zadeldak met donkere pannen, grotendeels voorzien van stalen vensters en deuren. De aanbouw rechts dateert uit 1952. De dakoverstek rust op een muurdam van overhoeks gemetselde bakstenen. Enkele meerkleurige glas-in-loodvensters vertonen invloeden van De Stijl. De “eerste steen” verwijst naar de opdrachtgever met de naam Smit.

Postweg 11 te Groesbeek: Villa Rhätia

Postweg 11 te Groesbeek: Villa Rhätia

Gemeentelijk monument

Huidige functie: kantoor
Bouwjaar: 1886
Bouwstijl: chaletstijl
Kenmerken: villa op rechthoekige plattegrond met flauw hellend zadeldak met grote overstekken en een over drie gevels doorlopend bordes en galerij met bewerkte borstwering en consoleconstructie. Het pand bevindt zich aan een lange laan en ligt in een fraai aangelegde tuin. Twee dienstwoningen van het vroegere landgoed staan in de nabijheid van de villa.
Vroegere functie: gebouwd door de familie De Marées van Swinderen in voormalig bosgebied ten noorden van Groesbeek, aan de oude Postweg tussen Berg en Dal en Groesbeek. Het wegenpatroon uit de ontginningstijd is nog herkenbaar. De naam Rhätia verwijst naar de Romeinse naam van een deel van het huidige Zwitserland.

Nabij Rijlaan te Groesbeek: Steen Hooge Hoenderberg

Nabij Rijlaan te Groesbeek: Steen Hooge Hoenderberg

Gemeentelijk monument

Huidige functie: aanwijzing voor wandelaars/toeristen
Bouwjaar: 1928
Kenmerken: monoliet van grijs graniet met afgevlakte voorzijde, voorzien van een vermanende tekst op voor-en achterzijde, met een hoogte van ca. 3 meter.
Vroegere functie: door landgoedeigenaar en natuursteenhandelaar P.J.M.van Stokkum geplaatst bij de spoorwegovergang in Landgoed De Hooge Hoenderberg. Later werd achter de steen een grotje gebouwd. Van  1957 tot 2010 stond de steen aan de Biesseltsebaan bij nummer 30, aan de rand van het landgoed. In dat jaar werd de grot gerestaureerd en is de steen teruggeplaatst.

Siep 1 te Groesbeek

Siep 1 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: medio 19e eeuw
Bouwtype: dwarshuisboerderij
Kenmerken: witgeschilderde bakstenen boerderij met dwarsdeel onder een wolfsdak met donkere pannen met schuiframen en luiken. In de deel zijn de originele gebinten nog aanwezig. Enkele jaren geleden is de deel omgebouwd voor bewoning.

Siep 5 te Groesbeek

Siep 5 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1880, na brand herbouwd in 1904-05
Kenmerken: gepleisterde voormalige boerderij met zadeldak en rode pannen. Symmetrische indeling van de voorgevel met getoogde deur- en vensteropeningen voorzien van anderhalf steens segmentbogen.
Vroegere functie: boerderij.

Wylerbaan bij nummer 19 te Groesbeek

Wylerbaan bij nummer 19 te Groesbeek

Gemeentelijk monument

Bouwjaar: ca. 1880
Kenmerken: gemetselde bakstenen pomp onder zinken tentdak met aan iedere zijde een gecementeerde omlijsting, geplaatst op een basement. Het smeedijzeren mechanisme is bevestigd op een plank in het interieur en is nog geheel intact. Ook de smeedijzeren zwengel en de spuwer met emmerhaak zijn nog aanwezig. De pomp bevindt zich naast een rij leilinden.
Vroegere functie: waterpomp op het terrein van een (verdwenen) boerderij.

Zevenheuvelenweg 3 te Groesbeek: Vogelsangh

Zevenheuvelenweg 3 te Groesbeek: Vogelsangh

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1890
Bouwstijl: kenmerken van de chaletstijl en Jugendstil
Kenmerken:  vrijstaande bakstenen villa op bijna vierkante plattegrond onder een zadeldak met kleine wolfseinden over de helft van het huis, waartegen een afgeplat schilddak. Links een houten serre met balkon, aan de achterzijde een aanbouw met lessenaarsdak. De gevels zijn voorzien van speklagen. In enkele vensters bevindt zich glas-in-lood met Jugendstil-kenmerken. In de fraai aangelegde tuin bevindt zich onder andere een bakstenen waterpomp.
Vroegere functie: villa gebouwd in opdracht van de dames Scheltema