Botsestraat 22 te Kekerdom: De Groote Both

Botsestraat 22 te Kekerdom: De Groote Both

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: boerderij, hallenhuis
Bouwjaar: 1913 (hoofdgebouw, op oudere grondslag), 1935 (schuur)
Kenmerken: U-vormige boerderij, gebouwd op een lage pol met de zijgevel evenwijdig aan de straat. Het hoofdgebouw met onderkelderd voorhuis heeft een met pannen gedekt zadeldak.

Botsestraat 25 te Kekerdom: De Duffelt

Botsestraat 25 te Kekerdom: De Duffelt

Rijksmonument

Huidige functie: korenmolen
Bouwtype: windkorenmolen op belt, bovenkruier
Bouwjaar: 1868-1869
Kenmerken: op aarden belt staande ronde korenmolen van vier bouwlagen, aan de oostzijde wit gepleisterd en aan de westzijde zwart geteerd. IJzeren wiekenkruis met spanwijdte van 24 m.

Botsestraat 29 te Kekerdom: Spaldrop

Botsestraat 29 te Kekerdom: Spaldrop

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: U-boerderij
Bouwjaar: 1894 (op oudere grondslag)
Kenmerken: losstaand herenhuis met symmetrische voorgevel, souterrain en zadeldak met donkere pannen, daarachter een U-vormig complex van bedrijfsgebouwen. De linkerschuur heeft een zadeldak met donkere pannen, de rechter schuur een zadeldak met golfplaten, aan de achterzijde zijn beide schuren verbonden door een moderne loods.

Botsestraat 31 te Kekerdom: De Klomp

Botsestraat 31 te Kekerdom: De Klomp

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: kern ca. 1750
Kenmerken: wit gepleisterd voorhuis van anderhalve verdieping met geblokte hoekpilasters en gedekt met een schilddak met donkere pannen. Laag bedrijfsgedeelte met rondboogvensters en een hoog met donkere pannen gedekt zadeldak.
Vroegere functie: boerderij

Botsestraat 33-35 te Kekerdom: vm. zuivelfabriek Onder Ons

Botsestraat 33-35 te Kekerdom: vm. zuivelfabriek Onder Ons

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwtype: fabriek
Bouwjaar: 1903, gesplitst in 1971
Kenmerken: blokvormig gepleisterd pand van één bouwlaag onder een afgeplat schilddak met donkere en rode pannen. Symmetrische voorgevel. Kelder met troggewelven.
Vroegere functies: stoomzuivelfabriek, woningen voor steenfabrieksarbeiders

Botsestraat 37 te Kekerdom: Ruthje

Botsestraat 37 te Kekerdom: Ruthje

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1909
Kenmerken: onderkelderde, blokvormige woning van één bouwlaag onder een afgeplat schilddak met rode pannen. Tegen de bijbehorende voormalige zuivelfabriek aangebouwd.
Vroegere functies: directeurswoning zuivelfabriek, veldwachterswoning

Botsestraat 44 te Kekerdom

Botsestraat 44 te Kekerdom

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: derde kwart 19de eeuw (op oudere grondslag)
Kenmerken: één bouwlaag tellend onderkelderd pand onder een afgewolfd zadeldak met donkere pannen.De symmetrische voorgevel heeft twee ingangspartijen. De zijgevels zijn gepleisterd.
Vroegere functie: dubbel boerenwoonhuis (voorheen nummers 44-46)

Duffeltdijk 9 te Kekerdom

Duffeltdijk 9 te Kekerdom

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: herenhuis
Bouwjaar: 1850 (op oudere grondslag), 1897 (aanbouw), ca. 1900 (paardenstal), 1907 (serre)
Bouwstijl: neoclassicisme
Kenmerken: wit gepleisterd herenhuis in neoclassicistische stijl, onder een schilddak, met een laat-19de-eeuwse vlakgedekte hoge aanbouw. Opzij een iets jongere serre en dwars op de aanbouw een vroegere paardenstal.
Vroegere functie: pastorie

Duffeltdijk 11 te Kekerdom: Sint-Laurentiuskerk

Duffeltdijk 11 te Kekerdom: Sint-Laurentiuskerk

Rijksmonument

Huidige functie: RK kerk
Bouwtype: eenbeukige kerk
Bouwjaar: ca. 1400 (schip), ca. 1600 (sacristie), verbouwing in 1837, 1873 (kerktoren, achterste travee van het schip en het koor)
Bouwstijl: gotiek, neogotiek
Architect: A.W. Roelofsen (uitbreiding 1873)
Kenmerken: op een buitendijkse pol gelegen eenbeukige kerk van vijf traveeën met een iets smaller, driezijdig gesloten koor. Het schip heeft een met leien bekleed zadeldak. Tegen de zuidzijde is een blokvormige sacristie onder een zadeldak geplaatst. Tegen de voorzijde staat een toren met drie geledingen met een achtzijdig ingesnoerde spits met leien. Binnen zijn de muren met marmer bekleed en. De kruisribgewelven met houten ribben en velden zijn gestuct. In de kerk staan onder andere een preekstoel, biechtstoel, doopvont en balustradeorgel uit de 19de eeuw.

Duffeltdijk bij 11 te Kekerdom: grafzerk

Duffeltdijk bij 11 te Kekerdom: grafzerk

Gemeentelijk monument

Bouwjaar: 1509
Kenmerken: hardstenen grafzerk van 2,42 x 1,25 m, bevestigd tegen de muur van de toren van de Sint-Laurentiuskerk. Afgebeeld zijn een wapenschild en een randinscriptie.

Duffeltdijk 21-23 te Kekerdom

Duffeltdijk 21-23 te Kekerdom

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwjaar: kern ca. 1800, huidige vorm uit laatste kwart 19de eeuw
Kenmerken: op een buitendijkse pol gelegen onderkelderd pand van anderhalve bouwlaag hoog onder een wolfdak met rode pannen. Gepleisterde lage aanbouw over de gehele lengte van de achtergevel, waarover het achterste dakschild verder doorloopt.
Vroegere functies: café, bakkerij, boerderij

Duffeltdijk 25 te Kekerdom: Natura speculum creatoris

Duffeltdijk 25 te Kekerdom: Natura speculum creatoris

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: tweede kwart 19de eeuw (op oudere grondslag)
Kenmerken: buitendijks gelegen wit gepleisterd, deels onderkelderd pand van één bouwlaag onder een zadeldak met rode pannen. Het woongedeelte met symmetrische voorgevel is iets hoger dan het bedrijfsgedeelte, waartegen aan de linkerzijde een lage aanbouw met lessenaarsdak is geplaatst.
Vroegere functie: boerderij

Duffeltdijk 28 te Kekerdom: Hora datur quieti

Duffeltdijk 28 te Kekerdom: Hora datur quieti

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: dijkhuis
Bouwjaar: ca. 1850 (op oudere grondslag), ca. 1900 (bedrijfsgedeelte).
Kenmerken: wit gepleisterd, deels onderkelderd pand van één bouwlaag onder een met rode pannen gedekt zadeldak, dat aan de achterzijde langer is.

Duffeltdijk 34 te Kekerdom: Hazelaarshof

Duffeltdijk 34 te Kekerdom: Hazelaarshof

Gemeentelijk monument

Huidige functie: loonwerkersbedrijf
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: 1894 (op oudere grondslag)
Kenmerken: T-boerderij met onderkelderd voorhuis van twee bouwlagen onder een pannengedekt schilddak en een bedrijfsgedeelte onder een zadeldak gedekt met golfplaten. Een dwarsbouw verbindt het bedrijfsgedeelte met een andere schuur, eveneens onder een met golfplaten gedekt zadeldak.
Vroegere functie: boerderij

Eversberg 1 te Kekerdom: Kapittelshof

Eversberg 1 te Kekerdom: Kapittelshof

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: 1953 (op oudere grondslag)
Kenmerken: op lichte verhoging gebouwd onderkelderd woonhuis van twee bouwlagen met een pannengedekt schilddak. Door een tussenbouw is het woonhuis verbonden met een één bouwlaag tellend bedrijfsgedeelte, dat wordt gedekt door een zadeldak met pannen.

Weverstraat 1 te Kekerdom: Scholtenhof

Weverstraat 1 te Kekerdom: Scholtenhof

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1927, vroege 19de eeuw (veeschuur), late 19de eeuw (graanschuur)
Kenmerken: op een pol gelegen fors boerderijcomplex met boerderij en twee schuren. Het één bouwlaag tellende hoofdgebouw heeft een symmetrische voorgevel en een zadeldak met donkere pannen. Parallel aan en door een vleugel verbonden met het hoofdgebouw ligt een graanschuur met zadeldak en donkere pannen. De vrijstaande veeschuur heeft een wolfdak met donkere pannen.

Weverstraat 2 te Kekerdom: Haarenshof

Weverstraat 2 te Kekerdom: Haarenshof

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: ca. 1810, verbouwd 1873, 1938 (erker)
Kenmerken: op een pol gelegen boerderijcomplex met voorhuis naar de Duffeltdijk gericht. Het onderkelderde voorhuis telt twee bouwlagen onder een met pannen gedekt geknikt zadeldak. De voorgevel is vier traveeën breed en aan de rechterzijde zit een driezijdige erker. Het lage bedrijfsgedeelte aan de achterzijde heeft een hoog opgaand zadeldak met pannen. Een evenwijdig aan het hoofdgebouw staande graanschuur is door een dwarsbouw met het bedrijfsgedeelte.

Weverstraat 5-7 te Kekerdom: Schouwenburg

Weverstraat 5-7 te Kekerdom: Schouwenburg

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: U-boerderij
Bouwjaar: 1894 (op oudere grondslag)
Kenmerken: op een lage pol gelegen fors boerderijcomplex met symmetrische U-vormig bedrijfsgedeelte. Daarvóór staat het gedeeltelijk onderkelderde woonhuis van anderhalve bouwlaag hoog onder een met donkere pannen gedekt zadeldak. Symmetrische voorgevel met getand siermetselwerk onder de daklijst. Daarachter staat aan weerszijden een schuur met topgevel onder een zadeldak met golfplaten. De linker schuur heeft hogere muren en een lagere kap dan de rechter schuur.

Weverstraat 15 te Kekerdom

Weverstraat 15 te Kekerdom

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1936
Bouwstijl: interbellum
Architect: H. Janssen (bouwkundige)
Kenmerken: blokvormig, anderhalve bouwlaag tellend pand onder een hoog overstekend tentdak met rode pannen.

Weverstraat 51 te Kekerdom

Weverstraat 51 te Kekerdom

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis en schuur
Bouwtype: woonhuis
Bouwjaar: 1938 (huis) en 1930 (schuur)
Bouwstijl: interbellum
Architect: A. van den Boogaard
Kenmerken: anderhalve bouwlaag hoog woonhuis onder een hoog zadeldak met donkere en rode pannen. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met erker aan de rechterzijde en daarboven een gepotdekseld balkon. Voordeur bevindt zich in een terugliggende uitbouw aan de linkerzijde.

Weverstraat 60 te Kekerdom

Weverstraat 60 te Kekerdom

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: T-huis
Bouwjaar: 1914
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: één bouwlaag tellend, deels onderkelderd pand onder een zadeldak met donkere pannen. Symmetrische voorgevel heeft een middenrisaliet met boven de ingangsportiek een Vlaamse gevel met overstekend zadeldak. Het achterhuis heeft een zadeldak met topgevel. Gaaf interieur.
Vroegere functie: arbeiderswoning

Weverstraat 62 te Kekerdom

Weverstraat 62 te Kekerdom

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: T-huis (met nummer 64)
Bouwjaar: 1914, gesplitst in 1932
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: één bouwlaag tellend, deels onderkelderd pand onder een zadeldak met donkere pannen. Symmetrische voorgevel heeft een middenrisaliet met boven de ingangsportiek een Vlaamse gevel met overstekend zadeldak en windveren. Het achterhuis heeft een zadeldak met topgevel.
Vroegere functie: arbeiderswoning (met nummer 64)

Weverstraat 64 te Kekerdom

Weverstraat 64 te Kekerdom

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: T-huis (met nummer 62)
Bouwjaar: 1914, gesplitst in 1932
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: één bouwlaag tellend, deels onderkelderd pand onder een zadeldak met donkere pannen. Symmetrische voorgevel heeft een middenrisaliet met boven de ingangsportiek een Vlaamse gevel met overstekend zadeldak en windveren. Het achterhuis heeft een zadeldak met topgevel.
Vroegere functie: arbeiderswoning (met nummer 62)

Weverstraat 78 te Kekerdom

Weverstraat 78 te Kekerdom

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar:ca. 1900, 1914 (serre)
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: wit gepleisterd, met horizontale banden van baksteen versierd pand van één bouwlaag onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Rechts aan de voorzijde bevindt zich een houten serre met plat dak. De deuren en vensters hebben segmentbogen.
Vroegere functies: café, winkel, boerderij

Weverstraat 79 te Kekerdom: De Roeyen

Weverstraat 79 te Kekerdom: De Roeyen

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: L-boerderij
Bouwjaar: 1951 (op oudere grondslag)
Bouwstijl: Delftse School
Architect: T.N. Dinnissen
Kenmerken: L-vormig complex bestaande uit een één bouwlaag tellend, deels onderkelderd woonhuis onder een zadeldak met donkere pannen. Een tussenbouw met zadeldak verbindt het huis met het bedrijfsgedeelte, een dwars geplaatste veeschuur met tuitgevel en zadeldak. In het midden zit een afgesloten poort met daarboven een dubbele hooideur.

Weverstraat 84 te Kekerdom

Weverstraat 84 te Kekerdom

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1903, gesplitst in 1994
Bouwstijl: eclecticisme
Architect: Willem Thunnissen
Kenmerken: pand van één bouwlaag onder een met donkere pannen gedekt zadeldak. Het heeft een symmetrische voorgevel met portiek in het midden. De zijgevels zijn door lisenen in vijf traveeën verdeeld.
Vroegere functie: boerderij (met nummer 84a)

Weverstraat 84a te Kekerdom

Weverstraat 84a te Kekerdom

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1903, gesplitst in 1994
Bouwstijl: eclecticisme
Architect: Willem Thunnissen
Kenmerken: pand van één bouwlaag onder een met donkere pannen gedekt zadeldak. Het is het vroegere bedrijfsgedeelte van het in oorsprong enkele woonhuis. De ingang bevindt zich in de linker zijgevel, die door lisenen verticaal wordt geleed.
Vroegere functie: boerderij (met nummer 84)