Botsestraat 9 te Leuth: Mariahoeve

Botsestraat 9 te Leuth: Mariahoeve

Rijksmonument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: kop-hals-rompboerderij
Bouwjaar: 1935-1936
Bouwstijl: interbellum
Architect: H.A. Scholtz
Kenmerken: boerderij bestaande uit een rechthoekig woonhuis met twee bouwlagen (kop) en een L-vormig bedrijfsgedeelte (romp), beide met een steil zadeldak met donkere pannen gedekt en met elkaar verbonden door een kort en lager middengedeelte (hals), eveneens met een zadeldak. Achter het bedrijfsgedeelte staat een oudere vrijstaande schuur met ijzeren skeletconstructie.

Duffeltdijk 1 te Leuth: Kraayenhof

Duffeltdijk 1 te Leuth: Kraayenhof

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: kop-hals-rompboerderij
Bouwjaar: 1947
Bouwstijl: Delftse School
Architect: architectenbureau G. Feenstra
Kenmerken: boerderij bestaand uit een twee bouwlagen tellend woonhuis met symmetrische voorgevel en aan weerszijde tuitgevels met schouderstukken. Een tussenbouw verbindt het woonhuis met het langgerekte bedrijfsgedeelte. Parallel aan en door een muur verbonden met dit gedeelte staat nog een schuur. Alle bouwdelen hebben een zadeldak met donkere pannen.

Duffeltdijk 6 te Leuth

Duffeltdijk 6 te Leuth

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1949
Architect: W. van Boldrik
Kenmerken: op een verhoging aan de dijk gelegen pand van één bouwlaag onder een wolfdak met donkere pannen. Tegen de achterzijde staat een lagere aanbouw. De symmetrische voorgevel heeft een omlijste deur. In de linker zijgevel zit een gesloten poort met segmentboog en daarboven een Vlaamse gevel met hooiluik onder een zadeldak.
Vroegere functie: boerderij

Duffeltdijk bij 12 te Leuth: transformatorhuisje

Duffeltdijk bij 12 te Leuth: transformatorhuisje

Gemeentelijk monument

Huidige functie: transformatorhuisje
Bouwjaar: ca. 1950
Bouwstijl: Delftse School
Kenmerken: blokvormig één bouwlaag tellend bouwwerk onder een met pannen gedekt overstekend zadeldak. Boven de deur een gevelsteen met de inscriptie ‘PGEM’.

Kerkplein 2 te Leuth: Sint-Remigiuskerk, pastorie en kerkhof

Kerkplein 2 te Leuth: Sint-Remigiuskerk, pastorie en kerkhof

Gemeentelijk monument

Huidige functie: RK kerk, pastorie en begraafplaats
Bouwtype: eenbeukige kruiskerk (kerk), herenhuis (pastorie)
Bouwjaar: 1934-1935 (kerk), 1939 (pastorie), in oorsprong middeleeuws (begraafplaats)
Bouwstijl: interbellum (kerk), Delftse School (pastorie)
Architect: H.C. van de Leur
Kenmerken: kruisvormige bakstenen kerk recht gesloten koor onder twee hoge, elkaar kruisende zadeldaken gedekt met rode pannen. Het koor is rechtzijdig gesloten en wordt omgeven door de sacristie. De sobere toren, waar zich de ingang bevindt, staat rechts aan de voorzijde tegen het schip geplaatst en wordt afgedekt met een zadeldak met rode pannen. Links tegen de voorzijde staat een vijfzijdige doopkapel.
Tegen de achterzijde van de kerk staat de pastorie. Een twee bouwlagen tellend hoofdhuis onder een zadeldak wordt door een haaks daarop staand, anderhalf bouwlaag tellend gedeelte met zadeldak met de kerk verbonden. Het achter de kerk gelegen kerkhof wordt deels afgegrensd door een 19de-eeuwse muur en bevat nog enkele grafmonumenten uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Kerkplein 7 te Leuth

Kerkplein 7 te Leuth

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1946
Bouwstijl: Delftse School
Architect: W. van Boldrik
Kenmerken: deels onderkelderd pand van één bouwlaag onder een zadeldak met rode pannen. Aan de achterzijde is het dakschild naar beneden verlengd. Boven de voordeur zit een als dakkapel uitgebouwde gebogen tuitgevel.
Vroegere functie: café met woning

Pastoor van Tielstraat 1 te Leuth: De Hoekpol

Pastoor van Tielstraat 1 te Leuth: De Hoekpol

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1947
Bouwstijl: Delftse School
Architect: W. van Boldrik
Kenmerken: onderkelderde boerderij van een bouwlaag onder een wolfdak met rode pannen. Het bedrijfsgedeelte bevindt zich aan de straatzijde. Achter de symmetrische voorgevel bevindt zich nog de oorspronkelijke indeling in voorhuis, achterhuis, dwarsdeel en stal. Evenwijdig aan het hoofdgebouw staat een gepleisterde schuur en in het verlengde daarvan een houten schuur.

Plezenburgsestraat 2 te Leuth: De Pol

Plezenburgsestraat 2 te Leuth: De Pol

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 18de eeuw, herbouwd in 1907, voorhuis hersteld in 1948
Kenmerken: op verhoging gelegen, wit gesausde boerderij van één bouwlaag en een kapverdieping die is afgedekt door een zadeldak met donkere pannen. Het bedrijfsgedeelte is door een kleine tussenbouw verbonden met een vrijstaande schuur uit 1932, eveneens met zadeldak.

Plezenburgsestraat 5 te Leuth: De Wiede Blick

Plezenburgsestraat 5 te Leuth: De Wiede Blick

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1938
Bouwstijl: interbellum
Kenmerken: één bouwlaag tellend woonhuis onder een hoog, met groenblauwe pannen gedekt zadeldak met overstek en gootlijsten. Aan de linkerzijde een uitbouw onder het dakvlak.

Plezenburgsestraat 17 te Leuth: De Plezenburg

Plezenburgsestraat 17 te Leuth: De Plezenburg

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis en schuur
Bouwtype: T-boerderij, hallenhuis (schuur)
Bouwjaar: 1810 (boerderij, op oudere grondslag), verhoogd en verbouwd in 1910; 19de eeuw (schuur)
Kenmerken: op een pol gelegen boerderij met twee verdiepingen tellend onderkelderd en bepleisterd voorhuis. Kapverdieping onder een met pannen gedekt afgewolfd zadeldak met Vlaamse gevel in de asymmetrische voorgevel. Bedrijfsgedeelte heeft een hoog rietgedekt zadeldak met wolfeinde. Naast het hoofdgebouw staat een ingestorte schuur.
Vroegere functie: boerderij

Reusensestraat 10 te Leuth

Reusensestraat 10 te Leuth

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: begin 20ste eeuw, 1890 (schuur)
Kenmerken: paars gepleisterd pand van één bouwlaag met een kapverdieping onder een rietgedekt zadeldak. Symmetrische voorgevel, waarachter het woongedeelte ligt. Aan de achterzijde het vroegere bedrijfsgedeelte. Binnen zijn de oorspronkelijke opkamer en kelder bewaard gebleven. Naast het woonhuis staat een schuur onder een zadeldak.
Vroegere functie: boerderij

Steenheuvelsestraat 3 te Leuth: Dijkhoeve

Steenheuvelsestraat 3 te Leuth: Dijkhoeve

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: kop-hals-rompboerderij
Bouwjaar: 1948
Bouwstijl: Delftse School
Architect: architectenbureau G. Feenstra
Kenmerken: boerderij bestaand uit een twee bouwlagen tellend woonhuis met symmetrische voorgevel en aan weerszijde tuitgevels. Het pand is gedekt met een zadeldak met donkere pannen. Een tussenbouw verbindt het woonhuis met het bedrijfsgedeelte, dat ook een zadeldak met donkere pannen heeft. Parallel aan dit gedeelte staat een vrijstaande schuur met wolfdak.

Steenheuvelsestraat 7 te Leuth vm. stoomzuivelfabriek met schoorsteen

Steenheuvelsestraat 7 te Leuth vm. stoomzuivelfabriek met schoorsteen

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis en opslagruimte
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: 1912
Bouwstijl: eclecticisme (voorhuis)
Architect: A. van den Boogaard
Kenmerken: voormalige T-boerderij met één bouwlaag tellend voorhuis, symmetrische voorgevel met hoger middendeel onder een afgewolfd zadeldak met rode pannen.
Achter en haaks op het voorhuis een
L-vormig bedrijfsgedeelte met zadeldak en aan de linkerzijde een laadperron en een bakstenen schoorsteenpijp.
Vroegere functies: stoomzuivelfabriek, boerderij

Steenheuvelsestraat 18 te Leuth

Steenheuvelsestraat 18 te Leuth

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1930
Architect: H. Janssen (bouwkundige)
Kenmerken: eenvoudig, één bouwlaag tellend pand onder een afgewolfd zadeldak met donkere pannen. Stalgedeelte aan achterzijde is verdwenen.
Vroegere functie: arbeiderswoning

Steenheuvelsestraat 26-26a te Leuth

Steenheuvelsestraat 26-26a te Leuth

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1931
Architect: H. Janssen (bouwkundige)
Kenmerken: deels onderkelderd huis van één bouwlaag onder een hoog met rode pannen gedekt zadeldak met overstek. Symmetrische voorgevel met beschoten top. Oorspronkelijke varkensstal aan achterzijde verdwenen.
Vroegere functie: arbeiderswoning

Steenheuvelsestraat 66 te Leuth: De Posthoorn

Steenheuvelsestraat 66 te Leuth: De Posthoorn

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1936
Bouwstijl: kenmerken van expressionisme
Architect: A. van den Boogaard
Kenmerken: één bouwlaag tellend wit gesausd pand onder een hoog met rode pannen gedekt zadeldak met overstek.
Vroegere functies: winkel en werkplaats met woning, postkantoor