Overzicht monumenten Ooij

Erlecomsedam 2 te Ooij

Erlecomsedam 2 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: 1834 (bedrijfsgedeelte), 1869 (voorhuis)
Kenmerken: boerderij met anderhalve bouwlaag hoog voorhuis met symmetrische voorgevel en rietgedekt schilddak. Daarachter een ouder bedrijfsgedeelte met rietgedekt zadeldak met wolfeinde. In de achtergevel van het bedrijfsgedeelte zit een grote rondboogvormige poort.

Erlecomsedam 4 te Ooij: Oortjeshekken

Erlecomsedam 4 te Ooij: Oortjeshekken

Gemeentelijk monument

Huidige functie: hotel en café
Bouwjaar: 1899 (op oudere grondslag)
Bouwstijl: eclecticisme
Kenmerken: blokvormig, hoofdgebouw van één bouwlaag en souterrain met schilddak en symmetrische voorgevel met middenrisaliet, uitlopend in een topgevel met windveren en een makelaar en gedekt met een zadeldak. Ter rechterzijde een terugliggende aanbouw met zadeldak en wolfeinde.
Vroegere functies: café, winkel, boerderij

Erlecomsedam bij 4 te Ooij: brievenbus

Erlecomsedam bij 4 te Ooij: brievenbus

Gemeentelijk monument

Huidige functie: brievenbus
Bouwtype: straatmeubilair
Bouwjaar: eerste kwart 20ste eeuw
Kenmerken: rood geschilderde gietijzeren brievenbus, geplaatst tegen de muur rechts van de ingang van hotel-café Oortjeshekken. Op de voorzijde is in reliëf het wapen van Nederland afgebeeld, de gleuf en het deurtje bevinden zich aan de rechterzijde.

Erlecomsedam 10 te Ooij

Erlecomsedam 10 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1850
Kenmerken: buitendijks, op een verhoging aan de dijk gelegen woonhuis van één bouwlaag hoog met aan de rechterzijde een vensterloos voormalig bedrijfsgedeelte, onder een met riet gedekt schilddak.
Vroegere functie: land- en steenfabrieksarbeiderswoning

Erlecomsedam 13 te Ooij

Erlecomsedam 13 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: vóór 1860, gedeeltelijk herbouwd in 1904
Kenmerken: buitendijks gelegen, één bouwlaag tellend woonhuis met voormalig bedrijfsgedeelte in het achterhuis, onder een zadeldak met donkere pannen en rode vorstpannen.
Vroegere functie: smederij en woning

Erlecomsedam 30 te Ooij: woonhuis

Erlecomsedam 30 te Ooij: woonhuis

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: woonhuis, kantoor
Bouwjaar: 1938
Bouwstijl: Delftse School
Architect: W. van Boldrik
Kenmerken: twee bouwlagen tellend hoofdgebouw met symmetrische voorgevel en zadeldak, met aan de rechterzijde een twee bouwlagen tellende zijvleugel met zadeldak en met een trap die naar het vroegere kantoor op de eerste verdieping leidt. Ter linkerzijde een lage aanbouw met zadeldak.
Vroegere functie: bazenwoning steenfabriek ‘De Ooij’

Erlecomsedam 34 te Ooij: schoorsteen vm. steenfabriek ‘De Ooij’

Erlecomsedam 34 te Ooij: schoorsteen vm. steenfabriek ‘De Ooij’

Gemeentelijk monument

Huidige functie: geen
Bouwtype: schoorsteen
Bouwjaar: 1921-1922, hersteld 2006
Bouwstijl: utiliteitsbouw
Architect: Rutten
Kenmerken: ca. 55 m hoge bakstenen schoorsteen, oprijzend uit een tot vlamoven verbouwde ringoven.
Vroegere functie: schoorsteen van de steenoven op baksteenfabriek ‘De Ooij’

Erlecomsedam (ongen.) tegenover 4 te Ooij: spindelschuif

Erlecomsedam (ongen.) tegenover 4 te Ooij: spindelschuif

Gemeentelijk monument

Huidige functie: monument
Bouwtype:
Bouwjaar: 1934, 1998 (sokkel)
Kenmerken: gietijzeren kast met daarin het drijfwerk van een spindelschuif, geplaatst op een bakstenen, met natuursteen gedekte langwerpige sokkel. Door aan de spindel (zwengel) te draaien kon men de schuif sluiten, zodat rivierwater bij hoogwater niet in de polder kon stromen.
Vroegere functie: schuif voor de regulering van de waterhuishouding in de Erlecomse Polder

Hezelstraat 4 te Ooij: De Tiengeboden

Hezelstraat 4 te Ooij: De Tiengeboden

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: complex van tien rug-aan-rugwoningen
Bouwjaar: 1872
Kenmerken: pand, deel uitmakend van een complex van twee rijen van (vroeger) elk vijf rug-aan-rugwoningen. Het wit gepleisterde complex telt één bouwlaag onder twee parallelle zadeldaken met donkere pannen. De vensters zijn voorzien van luiken.
Vroegere functie: steenfabrieksarbeiderswoningen

Hezelstraat 6-8 te Ooij: De Tiengeboden

Hezelstraat 6-8 te Ooij: De Tiengeboden

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: complex van tien rug-aan-rugwoningen
Bouwjaar: 1878
Kenmerken: pand, deel uitmakend van een complex van twee rijen van (vroeger) elk vijf rug-aan-rugwoningen. Het wit gepleisterde complex telt één bouwlaag onder twee parallelle zadeldaken met donkere pannen. Aan de linkerzijde bevinden zich twee gekoppelde tuitgevels. De vensters zijn voorzien van luiken.
Vroegere functie: steenfabrieksarbeiderswoningen

Hezelstraat 9-13 te Ooij

Hezelstraat 9-13 te Ooij

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: driebeukige kerk, herenhuis
Bouwjaar: ca. 1400 (in oorsprong), 1856-1858 (herenhuis en koor)
Bouwstijl: neoclassicisme (herenhuis), neogotiek (koor)
Kenmerken: ter plaatse van een driebeukige kerk met koor gebouwd wit gepleisterd blokvormig herenhuis onder een afgeplat schilddak met rode pannen. Symmetrische voorgevel met luiken voor de vensters op de begane grond. Aan de rechterzijde bevindt zich een één bouwlaag tellend vroeger zaalkerkje met driezijdige afsluiting onder een schilddak met rode pannen. Het telt vier spitsboogvensters.
Vroegere functie: hervormde kerk van Ooij

Hezelstraat bij 9 te Ooij

Hezelstraat bij 9 te Ooij

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: kerktoren
Bouwjaar: tweede helft 15e eeuw
Bouwstijl: gotiek
Kenmerken: zware bakstenen toren met drie geledingen, waarvan de onderste is bepleisterd in de vorm van natuursteenblokken. De bovenste geleding telt aan elke zijde twee galmgaten met spitsbogen. De toren wordt bekroond door een achtzijdige ingesnoerde en met leien beklede spits.
Vroegere functie: kerktoren

Hezelstraat 12 te Ooij: Thornse Molen

Hezelstraat 12 te Ooij: Thornse Molen

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: kop-hals-rompboerderij
Bouwjaar: 1954
Bouwstijl: Delftse School
Architect: architectenbureau A. van den Boogaard en H. van den Boogaard
Kenmerken: onderkelderd woonhuis van twee lagen, door een klein, eenlaags bouwvolume verbonden met het hogere bedrijfsgedeelte. Alle bouwvolumes zijn met een zadeldak met donkere pannen gedekt.
Vroegere functie: elektrische maalderij

Hezelstraat 17 te Ooij: Ruimzicht

Hezelstraat 17 te Ooij: Ruimzicht

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1875 (op oudere grondslag), 1934 (aanbouw)
Kenmerken: op een pol gelegen pand met één bouwlaag onder een met rode pannen gedekt zadeldak. De voorgevel is symmetrisch, tegen de linker zijgevel staat een platgedekte aanbouw.
Vroegere functies: T-boerderij (?), onderwijzerswoning, slagerij

Hezelstraat 18 te Ooij: De Pol

Hezelstraat 18 te Ooij: De Pol

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: krukhuisboerderij
Bouwjaar: 18de eeuw (voorhuis), ca. 1850 (bedrijfsgedeelte), bedrijfsgedeelte vernieuwd ca. 1907
Kenmerken: op een hoge pol gelegen wit gepleisterde dubbele T-boerderij met anderhalve bouwlaag tellend voorhuis en bedrijfsgedeelte onder een rietgedekt schilddak, waartussen een dwars geplaatste lage tussenbouw staat. Achter op het erf staat een vrijstaande schuur met rietgedekt zadeldak.
Vroegere functie: boerderij

Hezelstraat 20 te Ooij: Het Pölleke

Hezelstraat 20 te Ooij: Het Pölleke

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: ca. 1850
Kenmerken: op een hoge pol gelegen wit gepleisterde boerderij van één bouwlaag onder een rietgedekt wolfdak. De vensters in de asymmetrische voorgevel hebben luiken.
Vroegere functie: boerderij

Hezelstraat 24-26 te Ooij: Kasteelsche Hof

Hezelstraat 24-26 te Ooij: Kasteelsche Hof

Rijksmonument

Huidige functie: stalhouderij en boerderij, woonhuis en duiventoren
Bouwtype: restant voorhof

Hezelstraat 24-26 te Ooij: Kasteelsche Hof, duiventoren

Bouwjaar: 1514 (Gouverneurshuis), tweede helft 17e eeuw (stalgebouw en duiventoren), 1950 (woongedeelte in het verlengde van het stalgebouw)
Architect: J.A.J. van de Boogaard (woongedeelte 1950)

Hezelstraat 24-26 te Ooij: Kasteelsche Hof, stalgebouw

Kenmerken: complex van drie bouwwerken op een pol die deels door keermuren wordt begrensd. Het verst van de weg af staat het Gouverneurshuis, een wit gepleisterd twee bouwlagen tellend pand onder een hoog schilddak met donkere pannen. Het pand heeft een tweebeukige kelderverdieping met tongewelven. Aan de rechterzijde is de aanzet van een verdwenen poort zichtbaar. Aan de andere zijde van het erf staat een breed, één bouwlaag tellend stalgebouw, waarvan het rechter deel is herbouwd tot woonhuis. Het pand, met in het midden een door pilasters en fries omlijste rondboogvormige poort, heeft een schilddak met pannen.
Rechts van het stalgebouw staat een achthoekige duiventoren met in alle muurvlakken een ovaalvormige opening en daarboven een verdiept gevelveld met rondboog. Het torentje heeft een achthoekige, geknikte en met leien gedekte spits.
Vroegere functie: voorburcht kasteel van Ooij

Hezelstraat (ongen.) te Ooij: vm. transformatorhuisje

Hezelstraat (ongen.) te Ooij: vm. transformatorhuisje

Gemeentelijk monument

Huidige functie: vogelkijkhut
Bouwtype: transformatorhuisje
Bouwjaar: 1926
Bouwstijl: zakelijk expressionisme
Kenmerken: blokvormig, op rondboogvormige poort rustend bakstenen bouwwerk met plat dak. De voormalige transformatorruimte op de verdieping is te bereiken via een stalen trap met bordes.
Vroegere functie: transformatorhuisje voor steenfabriek De Groenlanden

Hoek Sint Hubertusweg/Leuthsestraat te Ooij: wegkruis

Hoek Sint Hubertusweg/Leuthsestraat te Ooij: wegkruis

Gemeentelijk monument

Huidige functie: religieus monument
Bouwjaar: 1955 (kruis), begin 20ste eeuw (Corpus Christi)
Kenmerken: op bakstenen voetstuk geplaatst ca. 3 m hoog houten kruis met een Corpus Christi van cement met kleurstof.

Kerkdijk 1 te Ooij

Kerkdijk 1 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1856
Kenmerken: aan de dijk gelegen pand, dat aan de voorzijde één bouwlaag en aan de achterzijde twee bouwlagen telt. Het pand heeft een rietgedekt overstekend zadeldak. Rechts het woongedeelte, links het boerderijgedeelte met segmentboogvormige gesloten poorten in het midden het vroegere winkelgedeelte. In de rechterzijgevel een gekoppeld venster met in het midden een kepervormig bovenlicht.
Vroegere functies: café, kapperszaak, winkel en boerderij

Kerkdijk 20 te Ooij

Kerkdijk 20 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1885
Kenmerken: aan de dijk gelegen, deels onderkelderd pand van één bouwlaag hoog, onder een met donkere pannen gedekt zadeldak. De zij- en achtergevels zijn gepleisterd. Tegen de linker zijgevel staat een houten geteerde schuur, die aansluit op het bedrijfsgedeelte. In het bedrijfsgedeelte bevindt zich nog de bakkersoven.
Vroegere functie: bakkerij en woonhuis

Kerkdijk 24-26 te Ooij: Sint-Hubertuskerk

Kerkdijk 24-26 te Ooij: Sint-Hubertuskerk, pastorie en kerkhof

Gemeentelijk monument

Huidige functie: RK kerk, pastorie en begraafplaats
Bouwtype: driebeukige pseudobasiliek (kerk), herenhuis (pastorie)
Bouwjaar: 1904 (kerk), 1955 (kerktoren), 1896 (pastorie), 1835 (kerkhof)
Bouwstijl: neogotiek (kerk), neorenaissance (pastorie)
Architect: C. Franssen (kerk), B. Goddijn (kerktoren)
Kenmerken: de aan de dijk gelegen kerk is een driebeukige pseudobasiliek met hoog, zes traveeën tellend middenschip, aan de achterzijde afgesloten met een driezijdig gesloten koor. Links en rechts van het koor bevindt zich een sacristie. Op het met leien gedekte dak met aan weerszijde enkele dakkapellen staat een opengewerkte dakruiter. De lagere zijbeuken met spitsboogvensters hebben een lessenaarsdak, eveneens met leien gedekt. Aan de voorzijde staat, vóór het middenschip een drie geledingen tellende toren met zware steunberen op de hoeken. Bovenop een achtzijdig ingesnoerde spits bedekt met leien. In het interieur worden het middenschip (met houten tongewelf) en de zijbeuken (met stenen kruisribgewelven) van elkaar gescheiden door arcaden, rustend op ronde zuilen. 
Links van de kerk staat de blokvormige, twee bouwlagen tellende pastorie met symmetrische voorgevel en licht risalerend middendeel met tuitgevel met schouderstukken. Op met leien gedekte schilddak bevinden zich twee dakkapellen. Aan de achterzijde een aanbouw met plat dak.
Rechts van de kerk ligt het L-vormige kerkhof, met een bakstenen muur en een smeedijzeren toegangshek aan de straatzijde. Op het kerkhof staan een stalen kerkhofkruis met gietijzeren Corpus Christi uit ca. 1900 en een aantal grafstenen uit het begin van de 20ste eeuw.

Kerkdijk 24 te Ooij: orgel in Sint-Hubertuskerk

Kerkdijk 24 te Ooij: orgel in Sint-Hubertuskerk

Gemeentelijk monument

Huidige functie: orgel
Bouwtype: mechanisch orgel
Bouwjaar: 1963
Architect: firma L. Verschueren (orgelbouwer)
Kenmerken: In de torenruimte van de kerk geplaatst orgel met houten pijpen in een modern vormgegeven massief eikenhouten ‘getrapte’ kast.

Kerkdijk bij 24 te Ooij: oorlogsmonument

Kerkdijk bij 24 te Ooij: oorlogsmonument

Gemeentelijk monument

Huidige functie: monument
Bouwjaar: 1948
Architect: Jacques Maris (beeldhouwer van het reliëf)
Kenmerken: bakstenen monument bestaand uit een middendeel met twee schuin geplaatste zijstukken. Het middendeel bevat een natuurstenen plaat met reliëf, Sint-Joris en de draak voorstellende, en wordt afgedekt met een natuurstenen volutenboog. Op de vleugels zijn zwartmarmeren platen aangebracht met daarin de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Ooij en Erlecom.

Kerkdijk 32 te Ooij: Jonkmanshof

Kerkdijk 32 te Ooij: Jonkmanshof

Gemeentelijk monument

Huidige functie: aannemersbedrijf
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1936
Bouwstijl: interbellum
Kenmerken: boerderij met onderkelderd voorhuis van één bouwlaag hoog en in het verlengde ervan een breder bedrijfsgedeelte. Parallel daaraan staat een schuur, die net als de overige bouwdelen is gedekt met een zadeldak met donkere pannen. Beide bedrijfsgedeeltes zijn door een tussenbouw verbonden. Verderop op het erf staat een langgerekte houten loods onder een zadeldak met rode pannen, afkomstig van een van de steenfabrieken uit de omgeving.
Vroegere functie: boerderij

Kerkdijk 50 te Ooij

Kerkdijk 50 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: kop-hals-rompboerderij
Bouwjaar: 1947-1948 (op oudere grondslag)
Bouwstijl: Delftse School
Architect: W. van Boldrik en R. de Vries
Kenmerken: boerderijcomplex van één bouwlaag hoog, bestaande uit een deels onderkelderd voorhuis met symmetrische voorgevel en een schilddak met rode pannen. De dakvlakken aan weerszijden lopen verder naar beneden. De onderkelderde tussenbouw verbindt het woonhuis met de stal, die twee hoge poorten met gemetselde omlijsting heeft. Ook stal en tussenbouw hebben met rode pannen gedekte schilddaken.

Leuthsestraat 2 te Ooij: De Plak

Leuthsestraat 2 te Ooij: De Plak

Rijksmonument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: 1629, verbouwing stalgedeelte in 1960
Kenmerken: op een hoge laatmiddeleeuwse pol gelegen boerderij met één bouwlaag tellend voorhuis onder een rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Haaks daarop het stalgedeelte met rietgedekt zadeldak en wolfeind.

Ooijse Bandijk 10-12 te Ooij: De Grote Kat

Ooijse Bandijk 10-12 te Ooij: De Grote Kat

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis (nummer 10)
en boerderij (nummer 12)
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: 1820 (op oudere grondslag)
Kenmerken: Aan de dijk gelegen pand met een twee bouwlagen tellend onderkelderd en wit gepleisterd voorhuis onder een rietgedekt schilddak. Symmetrisch ingedeelde voorgevel. Het één bouwlaag tellende bedrijfsgedeelte heeft een hoog opgaand rietgedekt wolfdak met in de zijgevels een onderrand van pannen. Aan de dijkzijde bevindt zich een inspringende afgesloten poort.
Vroegere functies: boerderij en herberg (nummer 10)

Ooijse Bandijk 14 te Ooij

Ooijse Bandijk 14 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: krukboerderij
Bouwjaar: 1799, 1868 (voorhuis)
Kenmerken: aan de rivierdijk gelegen pand met wit gepleisterd voorhuis onder een rietgedekt schilddak. Het ongepleisterde bedrijfsgedeelte heeft een hoog rietgedekt wolfdak met onderstroken van donkere pannen. Aan de straatzijde bevindt zich een grote rondboogpoort met daarboven een hooiluik.
Vroegere functies: schuur, boerderij

Ooijse Bandijk 16, hoek Hezelstraat 2 te Ooij: De Tiengeboden

Ooijse Bandijk 16, hoek Hezelstraat 2 te Ooij: De Tiengeboden

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: complex van tien rug-aan-rugwoningen
Bouwjaar: 1878
Kenmerken: aan de dijk gelegen pand, deel uitmakend van een complex van twee rijen van (vroeger) elk vijf rug-aan-rugwoningen. Het wit gepleisterde complex telt één bouwlaag onder twee parallelle zadeldaken met donkere pannen. Aan de dijkzijde bevinden zich twee gekoppelde tuitgevels, die de voorgevel vormen van Ooijse Bandijk 16. De vensters zijn voorzien van luiken.
Vroegere functie: steenfabrieksarbeiderswoningen

Ooijse Bandijk 18 te Ooij: De Kat

Ooijse Bandijk 18 te Ooij: De Kat

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: ca. 1850 (op oudere grondslag)
Kenmerken: aan de dijk gelegen wit gepleisterd pand met één bouwlaag tellend voorhuis onder een rietgedekt zadeldak met wolfeinde. Aan de achterzijde een daarop aansluitend lager gelegen en breder bedrijfsgedeelte met hoge kap – rietgedekt met een onderste strook van dakpannen – met wolfeinde aan de achterzijde.
Vroegere functie: boerderij

Ooijse Bandijk (ongen.) en 36c te Ooij: drie bunkers en defensiedijk Groenlanden

Ooijse Bandijk (ongen.) en 36c te Ooij: drie bunkers en defensiedijk Groenlanden

Gemeentelijk monument

Huidige functie: geen
Bouwtype: militair verdedigingswerk
Bouwjaar: eind jaren 1950 en begin jaren 1960
Kenmerken: circa 1400 m lange en ca. 6 m hoge aarden defensiedijk die aansluit op de rivierdijk, met op regelmatige afstand betonnen vlakken waar zich antitankgeschut bevond. In het omringde gebied staan drie bunkers. De eerste is een met aarde bedekte commandopost. De tweede is een aan de voet van de dijk gelegen betonnen bunker van één bouwlaag in de vorm van een schuur waarin het luchtafweervuurrregelcentrum zich bevond. Op het dak is een open observatiepost. De derde bunker, een geneeskundige hulppost, ligt achter het vuurregelcentrum en is een betonnen gebouw van een bouwlaag met slechts twee deuren en zonder verdere openingen.
Vroegere functies: commandopost, vuurregelcentrum en geneeskundige hulppost, met defensiedijk een onderdeel van de IJssellinie

Ooijse Bandijk 74 te Ooij: vm. veerhuis De Groenlanden

Ooijse Bandijk 74 te Ooij: vm. veerhuis De Groenlanden

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1907
Kenmerken: langgerekt, één bouwlaag tellend pand aan de dijk met een pannengedekt zadeldak. Aan de rechterzijde het woonhuis met ingang in de zijgevel, in het midden het café annex veerhuis en links het bedrijfsgedeelte, later verbouwd tot winkel met pui. De ingang van de winkel springt naar voren en heeft een Vlaamse gevel.
Vroegere functies: café, veerhuis, boerderij en winkel

Ooijse Bandijk 80 te Ooij

Ooijse Bandijk 80 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: dubbel woonhuis (met nummer 82)
Bouwjaar: jaren 1930
Kenmerken: aan de dijk gelegen wit gesausd pand van één bouwlaag onder een hoog zadeldak met wolfeinde en donkere pannen, met aan de linkerzijde haaks daarop aansluitend een zijvleugel van nummer 82, eveneens met zadeldak en wolfeinde. De voorgevel heeft op de eerste verdieping deels gepotdekselde houten bekleding.

Ooijse Bandijk 82 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: dubbel woonhuis (met nummer 80)
Bouwjaar: jaren 1930
Kenmerken: aan de dijk gelegen wit gesausd pand van één bouwlaag onder een hoog zadeldak met links een wolfeinde. Rechts sluit het pand aan op nummer 80.

Ooijse Bandijk 88 te Ooij

Ooijse Bandijk 88 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: derde kwart 19de eeuw, verbouwd tot één woning in 1972
Kenmerken: aan de dijk gelegen wit gepleisterd en wit gesausd pand met één bouwlaag onder een rietgedekt zadeldak met wolfeinde. Boven de voordeur loopt de daklijn over een dakkapel heen. Aan de rechterzijde is een lage aanbouw met lessenaarsdak, gedekt met rode en donkere pannen.
Vroegere functies: dubbele land- en steenfabrieksarbeiderswoning, winkel

Ooijse Bandijk 90 te Ooij

Ooijse Bandijk 90 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1900, gesplitst in 1914
Kenmerken: aan de dijk gelegen wit gesausd woonhuis met aan de voorzijde één bouwlaag en aan de achterzijde twee bouwlagen onder een hoog rietgedekt schilddak. Boven de voordeur loopt de daklijn over een dakkapel heen.
Vroegere functies: boerderij, steenfabrieksarbeiderswoning (met nummer 92)

Ooijse Bandijk 92 te Ooij

Ooijse Bandijk 92 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: ca. 1900, gesplitst in 1914
Kenmerken: aan de dijk gelegen gepleisterd woonhuis met aan de voorzijde één bouwlaag en aan de achterzijde twee bouwlagen onder een hoog rietgedekt schilddak. Boven de voordeur loopt de daklijn over een dakkapel heen. Tegen de achtergevel staat een gepleisterde aanbouw met plat dak.
Vroegere functies: boerderij, steenfabrieksarbeiderswoning (met nummer 90)

Ooijse Bandijk 122 te Ooij

Ooijse Bandijk 122 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: ca. 1800
Kenmerken: aan de dijk gelegen wit gepleisterd pand van één bouwlaag met een voorhuis onder een rietgedekt schilddak en haaks daarop een lager bedrijfsgedeelte met zadeldak en wolfeinde. In de gevel van het bedrijfsgedeelte zit een poort met daarboven een hooiluik.
Vroegere functie: boerderij

Ooijse Bandijk 124-126 te Ooij: De Peppel

Ooijse Bandijk 124-126 te Ooij: De Peppel

Gemeentelijk monument

Huidige functie: dubbel woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: ca. 1800, ca. 1900 (rechteraanbouw)
Kenmerken: aan de dijk gelegen wit gepleisterd woonhuis van één bouwlaag onder een afgewolfd rietgedekt zadeldak. De aanbouw heeft een met pannen gedekt lessenaarsdak.
Vroegere functie: dubbele land- en steenfabrieksarbeiderswoning

Ooijse Bandijk 128 te Ooij

Ooijse Bandijk 128 te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: ca. 1800, bedrijfsgedeelte verbouwd in 1975 en na brand hersteld in 2002
Kenmerken: aan de dijk gelegen één bouwlaag tellend wit gepleisterd pand met rietgedekt schilddak. Links naast het woongedeelte het voormalige bedrijfsgedeelte met blinde muren.
Vroegere functie: land- en steenfabrieksarbeiderswoning

Ooijse Bandijk (ongen.) te Ooij: veldoven

Ooijse Bandijk (ongen.) te Ooij: veldoven

Gemeentelijk monument

Huidige functie: geen
Bouwtype: veldoven
Bouwjaar: 1872
Bouwstijl: utiliteitsbouw
Kenmerken: op een tegen de dijk gelegen verhoging staande veldoven, bestaande uit twee parallelle bakstenen muren van ca. 20 m lang, 1,30 m dik en ca. 5 m hoog met daarin op maaiveldhoogte en op regelmatige afstand aangebrachte stookgaten.
Vroegere functies: steenoven van steenfabriek De Groenlanden, schuur.

Spruitenkamp 2 te Ooij: De Brouwerij

Spruitenkamp 2 te Ooij: De Brouwerij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: ca. 1800
Kenmerken: wit gepleisterde boerderij met onderkelderd, twee bouwlagen tellend voorhuis onder een rietgedekt schilddak. Daarachter het één bouwlaag tellende bedrijfsgedeelte met hoog opgaand rietgedekt zadeldak. In de achtergevel een grote segmentboogvormige staldeur met hooiluik erboven.
Vroegere functies: boerderij en brouwerij

Spruitenkamp (ongenummerd) te Ooij, spoortunnel

Spruitenkamp (ongenummerd) te Ooij

Gemeentelijk monument

Huidige functie: doorgang voor vee
Bouwtype: bruggat
Bouwjaar: begin jaren 1940
Bouwstijl: utiliteitsbouw
Kenmerken: ca. 2,40 m brede en ca. 3 m hoge bakstenen dijkdoorgang met wanden die schuin oplopen met het dijktalud en bovenop afgedekt met een betonnen plaat met opgemetselde balustrade. In de zijwanden bevinden zich sponningen waartussen schotten konden worden geplaatst.
Vroegere functie: doorgang voor smalspoortreintjes van steenfabriek ‘De Ooij’, tijdens hoogwater afsluitbaar met schotten

Vlietberg 3 te Ooij: schoorsteen steenfabriek

Vlietberg 3 te Ooij: schoorsteen steenfabriek

Gemeentelijk monument

Huidige functie: geen
Bouwtype: fabrieksschoorsteen
Bouwjaar: 1927
Bouwstijl: utiliteitsbouw
Kenmerken: Afgetopte gemetselde schoorsteen met achtzijdige gemetselde voet, oorspronkelijk 55m hoog en gebouwd voor de afvoer van gassen bij een ringoven met overkapping van de NV Steenfabriek De Vlietberg. De fabriek bleef tot 1974 in gebruik.
Vroegere functie: schoorsteen bij ringoven