Leuthsestraat 5 te Persingen

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: 1927 (op oudere grondslag)
Architect: W. van Boldrik
Kenmerken: op een pol gelegen boerderij met twee bouwlagen tellend voorhuis onder een schilddak met donkere pannen. Haaks daarop aan de achterzijde een laag bedrijfsgedeelte onder een hoog zadeldak met wolfeinde, gedekt met donkere pannen. De achtergevel heeft een poort met daarboven een hooiluik.

Leuthsestraat 7 te Persingen

Leuthsestraat 7 te Persingen

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woning
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1893 (op oudere grondslag), 1993 (vernieuwing rechter zijgevel)
Kenmerken: op een pol gelegen wit gepleisterd pand van één bouwlaag hoog onder een rietgedekt wolfdak. Symmetrische voorgevel. Tegen de linker zijde van achtergevel is een jongere stal met zadeldak gebouwd. In de ontpleisterde achtergevel zit een poort met segmentboog. De oorspronkelijke indeling van voorhuis met stal is grotendeels behouden.
Vroegere functie: boerderij

Leuthsestraat 8 te Persingen: ‘t Brökske

Rijksmonument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: krukhuisboerderij
Bouwjaar: 18de eeuw, 1927 (herbouw bedrijfsgedeelte)
Kenmerken: op een pol gelegen wit gepleisterd pand op rechthoekig grondplan, met L-vormige kap. Het anderhalve bouwlaag tellende voorhuis heeft een rietgedekt schilddak waarvan het rechter dakschild overgaat in het rietgedekte zadeldak van het lagere bedrijfsgedeelte. Dat bedrijfsgedeelte staat tegen en haaks op het voorhuis. De gevel van het bedrijfsgedeelte heeft een gesloten poort met een hooiluik erboven.
Vroegere functie: boerderij

Leuthsestraat 9 te Persingen

Leuthsestraat 9 te Persingen

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woning
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: 1893 (op oudere grondslag)
Kenmerken: op een pol gelegen wit gepleisterd pand met één bouwlaag onder een rietgedekt zadeldak. In de achtergevel zit een hoge poort.
Vroegere functie: boerderij

Leuthsestraat 13 te Persingen: Groot Küppenhof

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woning
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: vóór 1800
Kenmerken: op een pol gelegen wit gepleisterde boerderij met anderhalve bouwlaag tellend onderkelderd voorhuis onder een rietgedekt schilddak. Het lagere bedrijfsgedeelte, waarvan de muren deels door steunberen worden geschraagd, heeft een rietgedekt wolfdak met onderstroken van pannen.
Vroegere functie: boerderij met driedubbele woning

Leuthsestraat 15 te Persingen: Klein Küppenhof

Leuthsestraat 15 te Persingen: Klein Küppenhof

Gemeentelijk monument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: 1850 (achterhuis), 1927 (voorhuis)
Kenmerken: op een lage pol gelegen wit gepleisterde boerderij met één bouwlaag tellend, deels onderkelderd woonhuis onder een wolfdak met blauwe pannen. Symmetrische voorgevel. Het lage bedrijfsgedeelte heeft een hoog wolfdak dat bovenop rietgedekt is, het onderste deel heeft blauwe pannen. In de achtergevel zit een afgesloten poort met daarboven een dubbel hooiluik.

Persingensestraat 7 te Persingen: kerk Persingen

Persingensestraat 7 te Persingen: kerk Persingen

Rijksmonument

Huidige functie: multifunctionele ruimte
Bouwtype: eenbeukige kerk
Bouwjaar: ca. 1400, 1996-1997 (gerfkamer)
Bouwstijl: gotiek
Kenmerken: op een verhoging in het landschap gelegen eenbeukige kerk met een kort, twee traveeën tellend schip met hoog pannengedekt zadeldak en een hoger, driezijdig gesloten koor van twee traveeën onder een pannengedekt schilddak. De muren worden geschraagd door zware steunberen. Aan de zuidzijde bevindt zich de blokvormige gerfkamer met tuitgevel, onder een pannengedekt zadeldak. Het interieur is wit gepleisterd. Het koor heeft een stenen gewelf, het schip een houten plafond.
Vroegere functies: kerk, boerderij

Persingensestraat bij 7 te Persingen: toren kerk Persingen

Persingensestraat bij 7 te Persingen: toren kerk Persingen

Rijksmonument

Huidige functie: geen
Bouwtype: kerktoren
Bouwjaar: ca. 1400
Bouwstijl: gotiek
Kenmerken: bakstenen toren met drie geledingen onder een ingesnoerde spits. De onderste geleding heeft aan de westzijde een rondboogvormige toegangspoort, de tweede heeft spaarvelden met dubbele spitsbogen en de derde heeft aan alle zijden twee galmgaten met spitsboog.

Persingensestraat 7 te Persingen: Lindsenorgel in kerk Persingen

Gemeentelijk monument

Huidige functie: orgel
Bouwjaar: 1860-1861 (pijpwerk), 1970 (kast), geplaatst in 2002
Bouwstijl: neobarok (kast)
Architect: firma Lindsen (orgelbouwer), C. Hoogendoorn (kast)
Kenmerken: in het koor van de kerk geplaatst orgel van Frans eikenhout, met snijwerk geïnspireerd op het acanthusbladmotief.

Persingensestraat 9a-11 te Persingen: De Bonte Os

Persingensestraat 9a-11 te Persingen: De Bonte Os

Rijksmonument

Huidige functie: boerderij
Bouwtype: T-boerderij
Bouwjaar: 1809 (op oudere grondslag)
Kenmerken: wit gesausde boerderij met voorhuis van anderhalve bouwlaag hoog onder een rietgedekt schilddak, waarin de naam van het pand is verwerkt. Het bedrijfsgedeelte aan de achterzijde heeft een rietgedekt wolfdak, met aan de onderzijde rode pannen.
Vroegere functie: herberg en boerderij

Persingensestraat (ongenummerd) te Persingen: vm. kasteelterrein

Persingensestraat (ongenummerd) te Persingen: vm. kasteelterrein

Rijksarcheologisch monument

Huidige functie: grasland
Bouwjaar: ca. 1400 (op oudere grondslag)
Kenmerken: een met gras begroeide verhoging in het landschap waar zich overblijfselen en de aanleg van een in ca. 1400 gebouwd stenen kasteel bevinden.
Vroegere functie: kasteel Huis te Persingen

Persingensestraat (ongenummerd) te Persingen: terrein met Romeinse en middeleeuwse bewoningRomeinse en middeleeuwse bewoning

Persingensestraat (ongenummerd) te Persingen: terrein met Romeinse en middeleeuwse bewoningRomeinse en middeleeuwse bewoning

Rijksarcheologisch monument

Huidige functie: landbouwgebied
Vroegere functie: woonbebouwing
Kenmerken: glooiend terrein ten oosten van Persingen, waarin overblijfselen van bewoning uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen aanwezig zijn.

Thornsestraat (ongenummerd) tegenover 18 te Persingen: transformatorhuisje

Thornsestraat (ongenummerd) tegenover 18 te Persingen: transformatorhuisje

Rijksmonument (gemeentelijk monument)

Huidige functie: geen
Bouwtype: transformatorhuisje
Bouwjaar: 1926
Bouwstijl: zakelijk expressionisme
Kenmerken: blokvormig, op rondboogvormige poort rustend bakstenen bouwwerk onder een afgeplat schilddak met overstekende gootlijst. De voormalige transformatorruimte op de verdieping is te bereiken via een stalen trap met bordes.
Vroegere functie: transformatorhuisje

Werchensestraat 2 te Persingen

Werchensestraat 2 te Persingen

Gemeentelijk monument

Huidige functie: woonhuis
Bouwtype: hallenhuis
Bouwjaar: ca. 1800
Kenmerken: op een kleine, steile pol met gepleisterde keermuur gelegen pand met één bouwlaag onder een rietgedekt wolfdak.
Vroegere functie: boerderij

Werchensestraat (ongenummerd) te Persingen: huisterp

Werchensestraat (ongenummerd) te Persingen: huisterp

Rijksarcheologisch monument

Huidige functie: landbouwgebied
Bouwtype: pol
Bouwjaar: 15de eeuw
Kenmerken: terrein met een verhoogde woonplaats uit de late middeleeuwen
Vroegere functie: huisterp

Werchensestraat (ongenummerd) te Persingen: twee huisterpen

Rijksarcheologisch monument

Huidige functie: landbouwgebied
Bouwtype: pol
Bouwjaar: 15de eeuw
Kenmerken: terrein met twee verhoogde woonplaatsen uit de late middeleeuwen
Vroegere functie: huisterpen