Bij een initiatief kan de gemeente verschillende rollen hebben. De gemeente kan initiatiefnemer, opdrachtgever, samenwerkingspartner, controleur of beslisser zijn. Vaak heeft de gemeente bij een initiatief zelfs meerdere rollen. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk met elkaar duidelijk te maken welke rollen de gemeente bij een initiatief heeft. Soms heeft de gemeente helemaal geen rol. Maak dit onderdeel van uw participatieplan.