Wanneer aan u zorg is toegekend door de gemeente, wordt deze in principe geleverd door een van de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Dit wordt zorg in natura genoemd. Voor sommige mensen is zorg in natura echter geen passende oplossing. Bijvoorbeeld omdat het bij bepaalde beperkingen wenselijk is dat een vertrouwd persoon of een familielid de zorg levert. Of wanneer een zorginstelling of een freelancer die de meest passende zorg kan bieden, geen contract heeft met de gemeente. In deze gevallen beoordeelt de gemeente of de zorg dan kan worden geregeld via een Persoonsgebonden budget (een pgb).

Hoe werkt het?

Hoe vraag ik een pgb aan?

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, kijkt u samen met het Sociaal Team naar uw situatie en naar uw hulpvraag. Samen stelt u een zorgplan op. In dit plan geeft u aan waarom een pgb voor uw situatie beter is dan de zorg in natura. De gemeente beslist op basis van het zorgplan of u in aanmerking komt voor een pgb. Als u in aanmerking komt voor een pgb, dan krijgt u van de gemeente hierover een zogenaamde beschikking (een besluit). In deze beschikking staat beschreven welke zorg u vergoed krijgt en wat de hoogte is van uw budget.

Wat moet ik doen als ik eenmaal een pgb heb?

Als de gemeente u een pgb heeft toegekend dan moet u vervolgens zelf een zorgovereenkomst afsluiten met de personen of instellingen die u gaan helpen en die betaald gaan worden met het pgb. Een zorgovereenkomst is een contract met uw zorgverlener waarin u afspraken maakt over de werkzaamheden, het loon en de tijden waarop u zorg krijgt. U maakt deze overeenkomst door middel van een invulbaar formulier dat u via de website van de SVB (externe link)(Sociale Verzekeringsbank) kunt downloaden. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl/pgb(externe link). U mailt de ingevulde overeenkomst naar de SVB of verstuurt deze per post. De gemeente en de SVB controleren de zorgovereenkomst en nadat deze door hen is goedgekeurd kunt u de zorg gaan inkopen.