Als u een conceptverzoek (vooroverleg) heeft ingediend, start dit proces bij de Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN). Zij toetsen eerst of uw verzoek duidelijk is en of de juiste  stukken zijn ingediend. Als dat zo is, dan toetst de ODRN of uw plan past in de geldende regels. Voor deze stap betaalt u € 100,-. Als uw verzoek binnen de regels past, kunt u een officiële aanvraag doen. Op de website van de ODRN staat uitgelegd hoe dit werkt. (externe link)

Hoe gaat het verder als uw verzoek niet binnen de regels past?

Past het verzoek niet, dan kan misschien toch medewerking verleend worden. We bekijken of afwijking van de regels mogelijk is. De gemeente beoordeelt dit. Dit is een zogenaamd ambtelijk advies en dus nog geen besluit van het college van burgemeester en wethouders. U hoeft dit niet zelf aan de gemeente te vragen, dat doet de ODRN voor u. De gemeente doorloopt in dat proces een aantal stappen. Soms kan volstaan worden met stap 1, maar het kan in sommige gevallen ook zijn dat er meerdere stappen doorlopen moeten worden. Per stap worden kosten in rekening gebracht. Voor iedere nieuwe stap is er daarom eerst contact met u over het vervolg. 

Stap 1: advies en beoordeling door gemeente

Als het verzoek niet past in de regels, vraagt de ODRN advies aan de gemeente. Als het nodig is vraagt de gemeente u om het plan toe te lichten. U kunt daar natuurlijk zelf ook om vragen. De gemeente beoordeelt of medewerking aan uw verzoek mogelijk is. Dat doet de gemeente door te kijken naar geldend beleid van de gemeente zelf, maar soms ook van de provincie of bijvoorbeeld waterschappen.

U ontvangt een antwoord via de ODRN. Als het antwoord positief is, krijgt u ook informatie over het indienen van een officiële aanvraag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een bodemonderzoek mee moet sturen. Voor deze beoordeling door de gemeente betaalt u € 250,-. Daarnaast betaalt u dus de kosten van de eerste toets door de ODRN (€ 100,- zoals bovenaan deze pagina staat beschreven). Het kan ook zijn dat het lastig blijkt na deze eerste toets een antwoord te geven of uw aanvraag goedgekeurd kan worden. Dan volgt Stap 2, bespreking in de Regiekamer.

Stap 2: bespreking in Regiekamer

Als het niet eenvoudig is om uw verzoek te beoordelen, behandelt de gemeente dit in de Regiekamer. Dat doen we pas nadat we dit met u hebben besproken. De Regiekamer is een intern overleg in de gemeente. Hierbij sluiten verschillende beleidsmedewerkers aan. Soms zit ook de provincie of een andere partij aan tafel. Ook kan het zijn dat we u uitnodigen.  Het overleg in de Regiekamer kost € 400,-

Stap 3: nog verder overleg nodig

Het kan zijn dat nog vervolgstappen nodig zijn na een eerste behandeling in de Regiekamer. Dit zal altijd in overleg met u gebeuren en alleen als er zicht is op een positieve beoordeling. Voor iedere vervolgstap betaalt u € 400,-.

Stap 4: Bestuurlijke beslissing

Het is mogelijk om tijdens de behandeling een bestuurlijke, voorlopige beslissing te vragen. Bijvoorbeeld als het lastig blijkt om een advies uit te brengen. Veel hangt dan af van de beslissing van het college van burgemeester en wethouders. Daar hoeft u dus niet mee te wachten tot de officiële aanvraag.

Een andere reden kan zijn dat u het niet eens bent met het ambtelijke oordeel. U kunt het college dan vragen of toch medewerking verleend kan worden.

De behandeling van een verzoek om een bestuurlijke beslissing kost € 250,-.

Teruggave gemaakte kosten

Als uiteindelijk het antwoord positief is en u een vergunning aanvraagt, worden de gemaakt kosten van het vooroverleg terugbetaald. Dit wordt verrekend met de (leges)kosten van de aanvraag. Als het antwoord negatief is, wordt niets terugbetaald. Dat is ook de reden dat we iedere vervolgstap met u bespreken.