Op 1 februari 2022 heeft het centraal stembureau in een niet-openbare zitting de kandidatenlijsten onderzocht. Bekijk onderaan de pagina het proces verbaal van dit onderzoek.

Op 4 februari heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten definitief vastgesteld. Ook zorgde het centraal stembureau voor de nummering van de lijsten. Bekijk onderaan de pagina het proces verbaal over de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten.

Proces verbaal 1 februari: onderzoek kandidatenlijsten

Proces verbaal  4 februari: geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten.