Wat gaan we doen?

In de Heer Zegerstraat en Kardinaal Gerardstraat gaan we de asfaltverharding vervangen door betonklinkers. Ook vernieuwen we het trottoir, en brengen we overal een verhogende trottoirband aan voor een betere looproute van voetgangers. Daarnaast vervangen we in de Heer Zegerstraat het riool en leggen we ook een apart riool voor afvoer van het regenwater aan. In de Kardinaal Gerardstraat is het riool nog in goede staat en laten we dit liggen. Ook brengen we op plaatsen waar het kan meer groen aan en planten we nieuwe bomen. Tot slot gaan we ook parkeerhavens aanleggen en/of de parkeerstrook handhaven.

Werkzaamheden nutsbedrijven

Op maandag 5 februari starten de nutsbedrijven met het vervangen en verleggen van de waterleiding en gasleiding in de Heer Zegerstraat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd dor de firma v. Dorp Installatie. Het vervangen en verleggen van de water- en gasleidingen duren ongeveer 15 weken. 

Daarna start een andere aannemer met de aanleg van het riool en de rijbaan. Deze werkzaamheden in de Kardinaal Gerardstraat en de heer Zegerstraat duren 4 tot 5 maanden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. U ontvangt van de aannemer nog een brief met de exacte datum. Welke aannemer dit gaat worden is nu nog niet bekend.

Definitieve plannen

Hieronder ziet u de definitieve plannen, zoals deze na de inloopavond en gesprek met een vertegenwoordiger van bewoners van de Heer Zegerstraat zijn aangepast.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Pierre Kersten. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-13 14 36 17 of via e-mail p.kersten@bergendal.nl.

Tekening Heer Zegerstraat - Kardinaal Gerardstraat