Wat gaan we doen?

In de Heer Zegerstraat en Kardinaal Gerardstraat gaan we de asfaltverharding vervangen door betonklinkers. Tevens vernieuwen we het trottoir en brengen we overal een verhogende trottoirband aan om de voetgangers een betere looproute aan te bieden. Bovendien vervangen we in de Heer Zegerstraat het riool en leggen we ook een apart riool voor afvoer van het regenwater aan. In de Kardinaal Gerardstraat is het riool nog in goede staat en laten we dit liggen. Ook brengen we op plaatsen waar het kan meer groen aan en planten we nieuwe bomen. Tot slot zullen we ook parkeerhavens aanleggen. Het aantal wat nu in dit wijkje aanwezig is zullen we terug brengen.

Voor de inrichting van de straten hebben we ook gekeken naar mogelijkheden voor eenrichtingsverkeer. Hier zien we echter vanaf. Er kan door instellen van eenrichtingsverkeer wel volstaan worden met een smallere rijbaan, maar deze ruimte kan alleen ter beschikking komen aan het trottoir. De stroken zijn dan (nog) te smal voor extra groen. Bovendien zal één rijrichting gekozen moet worden en zullen met name de bewoners die het verst van de gekozen “ingang” van de wijk wonen, veel extra meters moeten omrijden, Daarom kiezen we voor een variant met 2 richtingen verkeer en een rijbaan breedte van 4,50m.

Werkzaamheden nutsbedrijven

Vooruitlopend op de aanleg van het riool en het aanbrengen van de nieuwe bestrating zullen de nutsbedrijven kabels en leidingen in de Heer Zegerstraat omleggen. Het betreft hier met name een gedeelte van de waterleiding en een gedeelte van de gasleiding. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden, waarna de aanleg riool en bestrating nog ongeveer 4 maanden zal duren. De aanleg hiervan gebeurt in fases. Hoe deze fases eruit gaan zien zal u nog in aparte brief medegedeeld worden.

Inloopavond

Op 19 juni 2023 heeft gemeente een inloopavond gehouden over de plannen. Was u verhinderd? Onderstaand vindt u de tekening en een reactieformulier. U kunt uw reactie op de plannen nog insturen tot en met 10 juli 2023 naar p.kersten@bergendal.nl 

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Pierre Kersten. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-13 14 36 17 of via e-mail p.kersten@bergendal.nl.(externe link)