Op 14 maart 2024 is er een raadsvergadering. De vergadering begint om 20:00 uur in het gemeentehuis. Hieronder vertellen wij wat meer over één van de onderwerpen.

De raadscarrouselvergadering van 14 maart 2024

Brandveilig maken Kulturhus

Om het Kulturhus in Beek weer te laten voldoen aan de eisen van brandveiligheid, zijn maatregelen nodig. De kosten zijn in totaal € 320.000,-. Door de stichting is aan het college gevraagd om deze kosten te vergoeden. Zonder de vergoeding kunnen de maatregelen niet worden getroffen. De ODRN heeft bij het Kulturhus aangegeven dat het pand wordt gesloten als er niet aan de eisen wordt voldaan. Het pand is bij oplevering geaccepteerd door de toenmalige gemeente Ubbergen en door die gemeente overgedragen aan de stichting. De stichting heeft het ter goedertrouw geaccepteerd. De eisen voor brandveiligheid waren toen hetzelfde als nu en aan het grootste deel van het gebouw is sinds de bouw ook niets gewijzigd. Het college geeft daarom aan dat de stichting niet kan worden aangerekend dat er nu niet aan de voorschriften wordt voldaan en er kosten moeten worden gemaakt. De raad wordt om een investeringskrediet van € 320.000,- gevraagd.

Op de agenda van de raadsvergadering staan (naast het onderwerp dat hierboven is genoemd) de volgende onderwerpen:

Politiek debat

 • Evaluatiecriteria concept zorgzame buurt (Dekkerswald);
 • Uitvoeringsagenda “Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs”.

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)

 • Meerjarenstrategie GGD 2024-2027;
 • Benoemen vervangende monumentenadviseur Commissie Ruimtelijke Kwaliteit;
 • Bommenregeling 2023;
 • Vaststellen bestemmingsplan Heerbaan 119, Millingen;
 • Vaststellen bestemmingsplan Ketelstraat 26BIJ, Groesbeek;
 • Vaststellen bestemmingsplan Spoorlaan 11a, Groesbeek;
 • Herinrichten P&C: indeling programmabegroting;
 • Vaststellen bestemmingsplan Leuth-Zuid;
 • Vaststellen integriteitsprotocol Berg en Dal;
 • Zienswijze dekkingsplan VRGZ;
 • Aanbevelingen Rekenkameronderzoek naar klachtenbehandeling in Berg en Dal;
 • Herstelbesluit voorkeursrecht Industrieweg 2, Groesbeek;
 • Toelating tijdelijk raadslid mevrouw A. Jacobs (CDA);
 • Toelating tijdelijk raadslid de heer T. Bloemberg (D66);
 • Benoeming carrousellid mevrouw N. Jacobs (GroenLinks);
 • Benoeming carrousellid mevrouw I. Nijland (VVD);
 • Beëdiging griffier mevrouw E. Pastoors.

Tot slot neemt de raad afscheid van raadslid Ruud Verstraaten (Kernachtig Groesbeek).

Inspreken
Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken
Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken via http://raad.bergendal.nl. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de iBabs-app. Vul bij sitenaam “bergendal” in. Gebruikersnaam (email) en wachtwoord is “burger”. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal. 

De raad op sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen door op Twitter(externe link)Facebook(externe link) en Instagram(externe link) te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal”.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.