Let op: onderstaande tekst geldt niet meer. De (beleids)regels hierover zijn in het najaar van 2023 aangepast. Onderstaande tekst gaan we daarom nog in 2023 aanpassen, nadat alle noodzakelijke stappen zijn doorlopen.

Een recreatiewoning is bestemd voor recreatief gebruik. U mag een recreatiewoning dus niet permanent bewonen. Dit staat in het bestemmingsplan van de gemeente.

In het handhavingsbeleid van de gemeente staat in welke situaties de gemeente het bestemmingsplan handhaaft en optreedt tegen een gebruiker en/of eigenaar van een recreatiewoning. Dit is het geval als:

  • de gebruiker niet beschikt over een daadwerkelijk hoofdwoonverblijf elders, of
  • de gebruiker gedurende de periode van 1 oktober tot 1 mei meer dan 105 maal overnacht in de recreatiewoning, of
  • de recreatiewoning niet recreatief wordt gebruikt en/of verhuurd.

In het handhavingsbeleid staat dat de gemeente een uitzondering kan maken op het handhaven van het bestemmingsplan. Dit kan alleen voor mensen die een eigen woning aan het bouwen of het verbouwen zijn en wachten tot ze een al toegewezen huurwoning kunnen betrekken. Zij kunnen toestemming krijgen om maximaal 9 maanden te overbruggen in een recreatiewoning in Berg en Dal.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, maakt u voor de datum van verhuizing een afspraak bij de gemeente voor inschrijving op het adres van de recreatiewoning. Ook maakt u een melding voor het gebruik van een recreatiewoning. Dit kan met de link hieronder. U heeft hiervoor DigiD nodig. Let op, u kunt pas melding maken op het moment dat u ingeschreven staat op het nieuwe adres.

Wat moet ik doen?

In het handhavingsbeleid staat dat de gemeente een uitzondering kan maken op het handhaven van het bestemmingsplan. Dit kan alleen voor mensen die een eigen woning aan het bouwen of het verbouwen zijn en wachten tot ze een al toegewezen huurwoning kunnen betrekken. Zij kunnen toestemming krijgen om maximaal 9 maanden te overbruggen in een recreatiewoning in Berg en Dal.

Als u van deze overbruggingsregeling gebruik wilt maken voor tijdelijke bewoning van een recreatiewoning, moet u dit vooraf melden bij de gemeente Berg en Dal. U moet dan papieren laten zien waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor de regeling.

Waarom niet permanent op een vakantiepark?

De gemeente Berg en Dal vindt dat het permanent bewonen van recreatiewoningen de volgende negatieve effecten met zich meebrengt en daarom moet worden tegengegaan:

1. Permanente bewoning leidt tot onttrekking van de voor recreatiedoeleinden bestemde woningen en terreinen, zodat op andere plaatsen meer behoefte zal ontstaan aan recreatiewoningen en -terreinen;

2. Permanente bewoning is strijdig met het ruimtelijk beleid van de overheid. Dit beleid is gericht op het tegengaan van verstedelijking van het buitengebied en op het concentreren van woonfuncties in kernen;

3. Permanente bewoning kan leiden tot een aantasting van een recreatiegebied;

4. Er wordt door permanente bewoners een beroep gedaan op een aantal maatschappelijke, medische en algemene voorzieningen die echter zijn afgestemd op het aantal eigen bewoners van de gemeente;

5. Door permanente bewoning van de recreatiewoningen ontstaat een andere sfeer op een vakantiepark, hetgeen een negatief effect heeft op de beoogde "vakantiesfeer"op een park.

Goed om te weten

Recreatiewoningen krijgen geen gft container, huurders betalen geen afvalstoffenheffing.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.