Wat doet een Rekenkamer?

De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente. Met andere woorden: zij onderzoekt of het gemeentebestuur (raad, college) het werk goed doet. Het werk van de commissie gaat dus verder dan dat van de accountant, die let op de rechtmatigheid.

Samenstelling

Ambtelijk secretaris van de Rekenkamer is de heer Remco Wildeman. U kunt hem bereiken via r.wildeman@bergendal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 024.

Verslagen en rapporten

Alle publicaties van de Rekenkamercommissie staan in het raadsinformatiesysteem iBabs. Klik op de link hieronder om de publicaties te zien.

Vrij in handelen

De Rekenkamer is vrij in haar handelen. Dit betekent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel mogen inwoners, raad en college een onderwerp aandragen. Inwoners kunnen hiervoor mailen naar griffie@bergendal.nl.

Achtergrond

Iedere gemeente is verplicht om een Rekenkamer te hebben. Een Rekenkamercommissie is vanaf 1 januari 2024 niet meer mogelijk. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet versterking decentrale Rekenkamers, die per 1 januari 2023 van kracht is geworden. De Rekenkamer van Berg en Dal vindt haar wettelijke basis in de Gemeentewet (artikel 81a en verder) en in de Verordening Rekenkamer Berg en Dal 2023, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2023.