Wat doet een Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente. Met andere woorden: zij onderzoekt of het gemeentebestuur (raad, college) het werk goed doet. Het werk van de commissie gaat dus verder dan dat van de accountant, die let op de rechtmatigheid.

Samenstelling

Ambtelijk secretaris van de rekenkamer is de heer Remco Wildeman. U kunt hem bereiken via r.wildeman@bergendal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 024.

Verslagen en rapporten

Alle publicaties van de Rekenkamercommissie staan in het raadsinformatiesysteem iBabs. Klik op de link hieronder om de publicaties te zien.

Vrij in handelen

De Rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Dit betekent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel mogen inwoners, raad en college een onderwerp aandragen. Inwoners kunnen hiervoor mailen naar griffie@bergendal.nl.