Wat doet een Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente. Met andere woorden: zij onderzoekt of het gemeentebestuur (raad, college) het werk goed doet. Het werk van de commissie gaat dus verder dan dat van de accountant, die let op de rechtmatigheid.

Samenstelling

De gemeenteraad heeft in 2019 gekozen voor een externe Rekenkamercommissie die uit drie leden bestaat. Zij zijn op 30 januari 2020 benoemd door de gemeenteraad. Ambtelijk secretaris van de rekenkamer is de heer Remco Wildeman. U kunt hem bereiken via r.wildeman@bergendal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 024.

De samenstelling van de Rekenkamercommissie Berg en Dal is als volgt:

Naam: Harry Smeets 
Functie: Lid Rekenkamercommissie 
E-mail: h.smeets@bergendal.nl

Achtergrond: Harry Smeets is strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Venlo. Daarvoor was hij werkzaam in de Tweede Kamer en bij de gemeente Arnhem. In de jaren ’80 studeerde hij onder andere politicologie en geschiedenis aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Sinds 1998 is hij gemeenteraadslid in Heumen en sinds 2006 actief in een rekenkamercommissie. Tot 2019 was hij lid van de rekenkamercommissie in de gemeente Gennep, waarvan de eerste 9 jaar als voorzitter. Op dit moment is hij voorzitter van de rekenkamercommissies van de gemeenten Beesel (vanaf 2018) en Overbetuwe (vanaf 2019). In zijn vrije tijd is hij hockeycoach bij RKHV Union Nijmegen.

Naam: Derk-Jan Schonewille 
Functie: Lid Rekenkamercommissie 
E-mail: d.schonewille@bergendal.nl

Achtergrond: Derk-Jan Schonewille studeerde psychologie en filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens en na zijn opleiding heeft hij als psycholoog in de verslavingszorg en een verpleeghuis gewerkt. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan met het doen van onderzoek. Hij werkte onder andere als docent aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit. Momenteel werkt hij als beleidsadviseur bij de Rijksoverheid. In die rol doet hij onderzoek naar de doelmatigheid van beleid in de gezondheidszorg. Zijn kennis en ervaring wil hij nu ook dichter bij huis inzetten door onderzoek te doen naar lokaal beleid en daarmee een bijdrage te leveren binnen de Rekenkamercommissie van Berg en Dal.

Verslagen en rapporten

Hieronder vindt u de (jaar)verslagen en rapporten van de Rekenkamercommissie

2021

2020

2019

De gemeenteraad heeft in 2019 gekozen voor een nieuwe Rekenkamer die uit drie leden bestaat. Deze leden zijn in januari 2020 benoemd. Vanaf dat jaar is er dus weer een commissie actief. Daarom zijn er over 2019 geen stukken/onderzoeken.

2018

Na de verkiezingen in maart 2018 is nagedacht over een nieuwe invulling van de Rekenkamercommissie. Er is daarom geen jaarverslag meer opgesteld over dat jaar.

2017

Doeltreffend en doelmatig

Bij doeltreffendheid gaat het om de vraag of bereikt is wat het bestuur voor ogen had. Is het effectief geweest? En bij doelmatigheid is vooral belangrijk dat het ook met zo min mogelijk middelen (geld) is gedaan, efficiënt dus. De rekenkamercommissie deelt de uitkomst van onderzoeken met de gemeenteraad en dit kan leiden tot maatregelen.

Vrij in handelen

De Rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Dit betekent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel mogen inwoners, raad en college een onderwerp aandragen. Inwoners kunnen hiervoor mailen naar griffie@bergendal.nl.