Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. 

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen. Neem in dit geval contact op met de gemeente
  • Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen.

Wat moet ik doen?

Rioolverstoppingen geven altijd overlast, maar ondanks de overlast moet u wel enkele stappen doorlopen om de verstopping te traceren zodat duidelijk wordt wie de verstopping moet verhelpen.

Waar bevindt zich de verstopping?

De verstopping kan zich bevinden in het rioolstelsel op uw terrein of op gemeenteterrein. Om te kunnen bepalen waar de verstopping zich bevindt is er op de grens een controleputje aangebracht (erfscheidingsputje). Door het controleputje vrij te graven kan worden bepaald waar de verstopping zich bevindt. Staat het controleputje vol water, dan is de gemeentelijke riolering verstopt. Mocht het controleputje nagenoeg droog staan, dan bevindt de verstopping zich op uw terrein.

Wat te doen als u het ontstoppingsputje niet kunt vinden?

Mocht u niet weten waar het ontstoppingsputje zich bevindt dan kunt u deze gegevens tijdens kantooruren opvragen bij de afdeling beheer openbare Ruimte van de gemeente. Hiervoor belt u met het centrale telefoonnummer van de gemeente (zie onderaan deze website). In veel gevallen heeft de gemeente de beschikking over revisietekeningen waarop uw huis aansluiting is weergegeven.

Wie verhelpt verstoppingen op particulier terrein?

Het betreffende controleputje is uw eigendom. U dient zelf het putje vrij te (laten) graven. Staat het ontstoppingsputje nagenoeg leeg dan zult u zelf óf een ontstoppingsbedrijf de verstopping moeten verhelpen. Op de gemeentewerkplaats is eventueel een rioolveer ter beschikking om de verstopping zelf uit te voeren. Neemt u wel eerst contact op met de gemeente om teleurstellingen te voorkomen (het telefoonnummer vindt u onderaan deze website).

Wie verhelpt verstoppingen op gemeenteterrein?

Staat het putje vol met water dan zal de gemeente actie ondernemen om de verstopping te verhelpen. U kunt de gemeente bellen om de verstopping op gemeenteterrein door te geven, of dit online melden. De gemeente zal in eigen beheer de verstopping kosteloos verhelpen. Wanneer u een ontstoppingsbedrijf inhuurt en achteraf constateert dat de verstopping op gemeenteterrein zat, zullen verzoeken tot terugbetaling van kosten niet worden gehonoreerd. Neem dus altijd vooraf contact op met de gemeente.

Voorkomen is beter dan genezen!

Verstoppingen zijn te voorkomen door geen vetten, etensresten en materialen door het riool te spoelen. Tevens is het verstandig om geen bomen met een uitgebreid wortelstelsel in het bijzonder coniferen in de buurt van het riool te plaatsen.

Voor overige informatie, zie de verordening van de gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen met de rioolbeheerder van de gemeente, te bereiken via het telefoonnummer onderaan deze website.