De gemeente kan u helpen als u zich niet meer zelfstandig kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel krijgen.

Hoe werkt het?

  • Neem contact op met het Sociaal Team.
  • Maak melding van uw probleem

Wat gebeurt er daarna?

Kijk bij de Werkwijze Sociale Teams om te lezen wat er gebeurt nadat u een melding maakt.

Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met het Sociaal Team.
  • Maak melding van uw probleem

Kosten

De gemeente vraagt een eigen bijdrage voor het gebruik van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat u zelf een deel van de kosten voor hulp bij het huishouden, het gebruik van hulpmiddelen of voorzieningen betaalt. Lees meer over deze eigen bijdrage.

Hoe lang duurt het?

Onderzoek

De medewerker van het Sociaal team heeft zes weken de tijd voor het onderzoek. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als er ook een medisch of bouwkundig advies nodig is. Als het langer duurt, geeft de medewerker dit aan.

Aanvraag

De gemeente moet binnen twee weken een beslissing nemen over een aanvraag.

Contact

Neem contact op met het Sociaal Team  als u een vraag heeft of een melding wil doen. U kunt het Sociaal Team bellen via telefoonnummer 024 - 751 6520. Het Sociaal Team is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 14.30 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.