Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en voor het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Wilt u een afspraak of contact met één van de collegeleden? Neem contact op met het secretariaat via bestuurssecretariaat@bergendal.nl of via 14024.

Foto's burgemeester of wethouder(s) nodig?

Onderaan deze pagina kunt u rechtenvrije foto's van de burgemeester en de wethouders downloaden. U mag deze voor niet-commerciële doelen gebruiken.

NaamMark Slinkman
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer14 024
E-mailadresm.slinkman@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 •  Algemene en bestuurlijke zaken
 • Samenwerkingsagenda ((sub)regionaal)
 • Internationale samenwerking
 • Strategische visie
 • Beleidscoördinatie
 • Bedrijfsvoering/P&O
 • Dienstverlening
 • Politie, openbare orde
 • Brandweer, veiligheid en rampenbestrijding
 • “Burgervader-rol” bij crisissituaties
 • Crisisopvang
 • Integrale veiligheid
 • Voorlichting, representatie, communicatie en (lokale) media
 • Coördinatie toezicht en handhaving (m.b.t. alle portefeuilles)

Nevenfuncties:

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ – onbezoldigd
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ – onbezoldigd
 • Portefeuillehouder Personeel en Organisatie VRGZ – onbezoldigd
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg (GO) VRGZ - onbezoldigd
 • Voorzitter Gezagsdriehoek Tweestromenland - onbezoldigd
 • Lid VNG Brandweerkamer - onbezoldigd
 • Lid Euregioraad Rijn-Waal – onbezoldigd
 • Lid bestuur Georganiseerd Overleg Arnhem-Nijmegen – onbezoldigd
 • Lid Begeleidingscommissie onderzoek oorlogsgeschiedenis KNHM - onbezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht Maartens Foundation - onbezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Iselinge – bezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht Markenheem – bezoldigd
 • Lid Gilderaad Federatie van Gelderse schutterijen St. Hubertus - onbezoldigd
 • Beschermheer Fanfare Wilhelmina Groesbeek – onbezoldigd
 • Beschermheer Schutterij St Hubertus Groesbeek - onbezoldigd
NaamRia Barber
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 024
E-mailadresr.barber@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Financiën
 • Belastingen
 • Verkeer, vervoer en mobiliteit
 • Openbare Werken
 • Nutsbedrijven
 • Integraal waterbeheer
 • Klimaat en klimaatadaptatie
 • Vierde locoburgemeester

Nevenfuncties:

 • Vrijwilliger beweegtuin Ooij
Politieke partijLOKAAL!(externe link)
NaamAlex ten Westeneind
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 024
E-mailadresA.t.Westeneind@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Wonen
 • Milieu en afval
 • Ruimtelijke Ordening en ontwikkeling
 • Coördinator Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Vergunningverlening en handhaving
 • ICT
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Tweede locoburgemeester

Nevenfuncties:

 • Ondersteuning bij Driessen-Appendages BV. Op afroep beschikbaar indien kennis en expertise gewenst is – bezoldigd 
Politieke partijLOKAAL!(externe link)
NaamIrma van de Scheur
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 024
E-mailadresi.v.d.scheur@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Lokale toegangspoort
 • Welzijn en volksgezondheid
 • Wmo en jeugd
 • Werk en inkomen
 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Statushouders
 • Participatie
 • Derde locoburgemeester

Nevenfuncties:

 • Geen
Politieke partijKernachtig Groesbeek(externe link)
NaamErik Weijers
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 024
E-mailadresE.Weijers@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Energietransitie
 • Natuur en landschap
 • Toerisme en recreatie
 • Monumenten, erfgoed en archeologie
 • Kunst, cultuur en musea
 • Bibliotheek
 • Onderwijs en sport
 • Accommodaties en subsidies
 • Eerste locoburgemeester

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Kleindiervereniging Edelras Groesbeek - onbezoldigd
Politieke partijKernachtig Groesbeek(externe link)
NaamEdwin van der Velde
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer14 024
E-mailadrese.v.d.velde@bergendal.nl
Taken
 • Bedrijfsvoering: Bestuurlijk- en juridische zaken, Financiën, Personeel en Organisatie, APV/Handhaving en Communicatie
 • Dienstverlening: Bestuurs- en afdelingssecretariaat, Burgerzaken-backoffice, Gegevensbeheer, Digitale informatievoorziening/facilair en KCC
 • Beleid: Maatschappelijke zaken en Ruimte
 • Openbare Ruimte: Binnendienst, Buitendienst en Sportaccommodaties
 • Sociale Zaken: Backoffice, WMO-jeugd, Inkomen en Sociaal team