Sinds 2019 heeft de gemeente Berg en Dal op alle basisscholen in de gemeente een schoolconsulent.

Wat doet de schoolconsulent?

De schoolconsulent heeft als taak om kortdurend te ondersteunen. Dit kan zowel voor ouders zijn als aan het kind zelf. U kunt dit zien als een soort kindercoaching/ oudercoaching. De schoolconsulent kan binnen maximaal 10 gesprekken uw kind of u weer op weg helpen. Of u ondersteunen bij uw hulpvraag. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de hulpvraag.

Waarvoor kunt u terecht bij de schoolconsulent?

U kunt een gesprek aanvragen bij de schoolconsulent als u vragen heeft over bijvoorbeeld:

 • De ontwikkeling van uw kind
 • Vragen over de opvoeding
 • Als u zich zorgen maakt
 • Als uw  kind niet lekker in zijn/ haar vel zit, bijvoorbeeld bij vragen over:
  • Faalangst
  • Zelfvertrouwen-klachten
  • Pesten/ gepest worden
  • Gescheiden ouders
  • Rouw
  • Vriendschappen
  • Omgaan met emoties
  • Leren aangeven van grenzen
  • Een kind dat zijn/ haar verhaal kwijt wil aan iemand wegens heftige gebeurtenissen

Hoe neemt u contact op met de schoolconsulent?

De IB-ers / AC-ers op alle basisscholen hebben de aanmeldformulieren van de schoolconsulent. Deze kunt u bij hen aanvragen. Of u kunt een mail sturen naar: sociaalteam@bergendal.nl waarin u vraagt om contact met de schoolconsulent. Geef dan wel even in uw mail aan naar welke basisschool uw kind gaat, dan koppelen we u direct aan de juiste schoolconsulent.

Hoe werkt de schoolconsulent?

In de kortdurende ondersteuning, afgekort KDO, werken we in 10 gesprekken doelgericht. Dat betekent dat we vooraf heel helder met elkaar bepalen wat de doelen zijn, wat mag er opgelost worden? Dit bespreken de schoolconsulenten met u, maar ook met uw kind. En indien gewenst met de leerkracht. Waar heeft uw kind last van en wat wil uw kind zelf oplossen?

Kennismaken

We beginnen altijd eerst met kennismaken, wie is uw kind? En wie is de schoolconsulent? Vanuit een goede vertrouwde kennismaking kunnen we pas moeilijke dingen gaan bespreken. Daarom is het belangrijk dat uw kind zich op het gemak voelt en we niet direct tijdens de eerste afspraak al aan de slag gaan met de hulpvragen. Het is wederzijds kennismaken, zodat uw kind ook de schoolconsulent kan leren kennen.

Werkmethoden

De schoolconsulenten werken met verschillende methodes, werkboeken, spellen en materialen. Zo maken ze het werken aan de doelen zo praktisch en speels mogelijk. Hierbij sluiten de schoolconsulenten ook aan bij wat uw kind zelf leuk vindt, zoals knutselen, rollenspellen, gesprekskaartjes, etc. En kiezen de schoolconsulenten de passende materialen uit voor uw kind. Op die manier kunnen we spelenderwijs aan de hulpvraag werken. Kinderen vinden het vaak ook leuk om op die manier met hun hulpvraag aan de slag te gaan.

Op de hoogte blijven

Tussendoor houden we u en eventueel leerkrachten op de hoogte van wat we doen. Ook geven we soms opdrachten mee naar huis of naar de klas. We kunnen uw kind het beste helpen als we samen optrekken met ouders en de leerkracht. En als uw kind op verschillende plekken kan oefenen met hun nieuw aangeleerde vaardigheden.

We sluiten de KDO’s ook altijd af met een gezamenlijk gesprek. Daarin bekijken we of de doelen behaald zijn, of dat er mogelijk nog iets anders nodig is. Hierin denkt de schoolconsulent actief mee in opties wanneer er nog meer nodig blijkt te zijn. Zo kunt u altijd met een gedegen plan verder.

Wat als uw kind meer zorg nodig heeft?

Heeft uw kind of uw gezin meer hulp nodig dan de schoolconsulent kan bieden in maximaal 10 gesprekken? Dan kan de schoolconsulent doorverwijzen naar specialistische ondersteuning bij een zorgaanbieder. Denk aan opvoedondersteuning, vaktherapie (zoals dramatherapie, speltherapie, PMT), onderzoek en diagnostiek, behandeling, etc. 

Waar zijn de gesprekken met de schoolconsulent?

De schoolconsulent spreekt eerst kennismaking met u af. We bespreken dan of het gewenst is om bij u thuis in gesprek te gaan, of liever op school. Soms sluit de leerkracht of IB-er/AC-er aan bij het gesprek. Zij nemen het beeld mee vanuit school. Samen kunnen we vaak het beste bepalen wat de hulpvraag precies is en welke hulp er nodig is.

Wordt uw kind kortdurend ondersteund door de schoolconsulent? Dan kunnen de gesprekken plaatsvinden op school, onder schooltijd. De dagen en tijden worden altijd afgestemd met de leerkracht, zodat uw kind geen lessen of uitleg mist.
 

Korte lijnen

De schoolconsulenten staan dichtbij alle betrokkenen; het kind, de ouders, de leerkrachten, de IB-ers en AC-ers en de GGD. Zij kunnen de schoolconsulenten makkelijk benaderen. Ze zijn op vaste tijden en dagen aanwezig op de scholen. En telefonisch en per mail goed bereikbaar voor leerkrachten en IB-ers/ AC-ers. Dit maakt dat er korte lijntjes zijn en een kind en/of ouders niet onnodig lang hoeven te zoeken naar passende hulp.

De schoolconsulent is in dienst van gemeente Berg en Dal en onderdeel van het Sociaal Team. De schoolconsulent is een aanvulling van het team op de basisscholen, met als expertise de zorg voor kinderen en gezinnen.
 

Wat doet de schoolconsulent nog meer?

De schoolconsulenten ondersteunen ook leerkrachten en IB-ers/ AC-ers (Intern Begeleiders/ Afstemmingscoördinatoren) bij vragen rondom kinderen. Leerkrachten zien de kinderen veel uren in de week. Ze kunnen samen met ouders goed signaleren of het goed gaat met een kind of niet. Maakt een leerkracht zich zorgen of een kind wel lekker in zijn/ haar vel zit? Dan bespreekt hij/zij dit natuurlijk met ouders. De leerkracht kan overleggen met de schoolconsulent zonder de naam van een kind te noemen. Zo kan de leerkracht anoniem kijken of de schoolconsulent iets betekenen voor het kind. Is dit zo? Dan kan de leerkracht de ouders te adviseren om met de schoolconsulent in gesprek te gaan.

De schoolconsulent werkt ook samen met de GGD-jeugdverpleegkundigen die aan de scholen gekoppeld zijn. Zo kunnen ze samen bekijken welke vraag nu bij de GGD hoort en welke vraag bij de schoolconsulent hoort.