Met onderstaand digitaal formulier kunt u een aanvraag voor schuldhulpverlening bij de gemeente indienen. Let op, voor de ondertekening van dit formulier moet de cliënt inloggen met DigiD. 

Bijlagen

Bij een aanvraag voor schuldhulpverlening hebben wij veel documenten/bewijsstukken nodig. Bekijk daarom eerst de bijlage 'documenten schuldhulpverlening' onderaan deze pagina. U kunt deze documenten direct digitaal bijvoegen/uploaden met het aanvraagformulier of (een gedeelte) later via post of e-mail naar Team Schuldhulpverlening sturen. 

Aanvraagformulier

Digitale aanvraag schuldhulpverlening

Akkoordverklaring partner aanvraag schuldhulpverlening

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Schuldhulpverlening via schuldhulpverlening@bergendal.nl.

Of bel 14 024 op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 – 14.30 uur en op vrijdag tussen 09.00 – 13.00 uur.

Overzicht documenten