De Seniorenraad adviseert de gemeente over ouderenbeleid. Daarbij zet de Seniorenraad zich actief in voor de belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder.

Er wordt door de Seniorenraad voornamelijk (gevraagd en ongevraagd) geadviseerd aan het college van burgemeester en wethouders, maar zo nodig ook aan raadscommissies en gemeenteraad.

Er is een aantal keren per jaar overleg tussen de Seniorenraad en de gemeente (ambtelijk en met de verantwoordelijke wethouder).

Meer informatie vindt u op de website van de seniorenraad.