Op dinsdag 25 april van 09.00 tot 13.00 uur is de voorjaarsbijeenkomst van het Sociaal Atelier. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die werken die werken op het gebied van zorg, welzijn of leefbaarheid. Hieronder leest u meer over het Sociaal Atelier en hoe u zich kunt aanmelden. 

Wethouder Irma van de Scheur: “Er zijn in onze gemeente veel organisaties bezig met zorg, welzijn of leefbaarheid. Als deze organisaties meer met elkaar samenwerken kunnen we meer bereiken. Daarom organiseren we ieder jaar het Sociaal Atelier. Waarin we samenwerken aan projecten. En zo elkaar leren kennen, van elkaar leren en elkaar helpen. Zo zijn we onze inwoners, cliënten en klanten nog beter van dienst.”

Hoe werkt het sociaal atelier?

In het Sociaal Atelier kunnen organisaties voorstellen voor projecten aandragen die ze belangrijk vinden. Als meer organisaties het project interessant vinden gaan zij samen aan de slag in een werkgroep om het project uit te voeren. Het is de bedoeling om elk jaar twee á drie projecten met elkaar uit te voeren.

Het Sociaal Atelier begint met een gezamenlijke bijeenkomst in het voorjaar. Ter voorbereiding vragen we deelnemers om onderwerpen aan te dragen met een kort projectvoorstel per onderwerp. Per deelnemende organisatie vragen we minimaal één projectvoorstel. Tijdens de eerste bijeenkomst worden deze ideeën gepresenteerd aan de anderen. Samen kiezen we twee á drie ideeën uit. Daarna vormen we werkgroepen om de ideeën verder uit te werken.

Na een half jaar komen we weer samen. We kijken wat de stand van zaken is en bieden hulp en tips aan elkaar. Het is de bedoeling dat de projecten binnen een jaar worden afgerond. Daarna begint de cyclus opnieuw. Er is geld beschikbaar om de werkgroepen te helpen bij de realisatie van de projecten. De gemeente en Forte Welzijn ondersteunen de werkgroepen.

Wat zijn de resultaten van het Sociaal Atelier?

Afgelopen jaar hebben we twee ideeën uitgewerkt. Het eerste idee is het houden van talkshows in de bibliotheken over verschillende maatschappelijk thema’s. De eerste talkshow gaat over armoede. Het andere idee gaat over het plaatsen van boxen met tuingereedschap in de wijk. Dit gereedschap kunnen inwoners gebruiken om elkaar te helpen bij het onderhoud van de tuin. 

Aanmelden Sociaal Atelier, 25 april

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Forte Welzijn(externe link).