Heeft u vragen over zorg, hulp of ondersteuning? Loopt het in uw leven even niet zo lekker en heeft u behoefte aan een luisterend oor? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team Berg en Dal. Het Sociaal Team is er voor iedereen die er zelf even niet uitkomt en ondersteuning nodig heeft.

Met welke vragen kunt u bij het Sociaal Team terecht?

U kunt bij het Sociaal Team terecht als u bijvoorbeeld een vraag heeft over de opvoeding van uw kinderen. Ook als u hulp nodig heeft bij het huishouden. Of als u een leuke dagbesteding zoekt of anderen wilt helpen.

Hoe kunt u contact opnemen met het Sociaal Team?

  • Bellen: u kunt het Sociaal Team bellen via telefoonnummer 024 - 751 6520. Het Sociaal Team is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 14.30 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
  • Mailen: stuur een mail naar sociaalteam@bergendal.nl
  • Digitaal formulier: u kunt ook contact opnemen via het contactformulier.

Heeft uw vraag spoed? Bel dan de volgende nummers:

  • Bij zorg of spoed belt u de huisartsenpost Nijmegen via 0900-8880
  • Voor spoedeisende jeugdzorg belt u met bureau jeugdbescherming Gelderland via 0900-9955599
  • Voor advies of melding huiselijke geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling belt u met Veilig Thuis via 0800-2000

Hoe werkt het?

In het Sociaal Team werken mensen met verschillende specialismes op gebied van zorg en welzijn. Zoals de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, opbouwwerker en Wmo-consulent. Alle medewerkers in een Sociaal Team hebben hun eigen specialiteit. Er is daardoor altijd wel iemand die u kan helpen.

Afspraak

Een medewerker van het Sociaal Team maakt een afspraak met u. De afspraak vindt plaats op een plek waar u zich prettig voelt. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook ergens anders. U mag altijd iemand uitnodigen om aanwezig te zijn bij de afspraak. Denk aan een familielid, kennis, buurtgenoot, mantelzorger of ervaringsdeskundige. Als u wilt kan het Sociaal Team ook zorgen voor een onafhankelijk persoon om u te ondersteunen tijdens het gesprek.

Het gesprek

In een persoonlijk gesprek geeft u aan wat uw vraag of uw voorstel is. De medewerker van het Sociaal Team stelt u vragen om uw situatie helder te krijgen. Deze vragen kunnen gaan over meerdere gebieden zoals gezondheid of eenzaamheid.

Als het nodig is maakt u samen met de medewerker van het Sociaal Team een plan. In dit persoonlijke plan staat wat er moet gebeuren om te zorgen dat het beter met u gaat. U geeft aan wat u zelf kunt doen, hoe uw omgeving eventueel kan bijspringen en of u professionele hulp of ondersteuning nodig heeft.

Als professionele hulp of ondersteuning nodig is, dan is het plan de basis voor een eventuele aanvraag voor hulp of ondersteuning. Deze aanvraag moet worden goedgekeurd door de gemeente. Na goedkeuring ontvangt u een formele beschikking en heeft u recht op ondersteuning.

Eén aanspreekpunt

De medewerker van het Sociaal Team houdt contact met u. Als u hulp of zorg gaat krijgen van een specialistische organisatie dan neemt die organisatie het contact over. Zo heeft u altijd één vast aanspreekpunt.