In de Regionale Huisvestingsverordening is geregeld hoe er wordt omgegaan met urgentieaanvragen. Urgentie kan worden aangevraagd als er sprake is van een dringend woonprobleem. De urgentieaanvragen worden beoordeeld door de regionale urgentiecommissie, in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

De urgentiecommissie toetst uw situatie aan criteria die zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening. Wilt u urgentie aanvragen? Neem dan contact op met een woningcorporatie in uw gemeente om te bespreken of het indienen van een urgentieaanvraag in uw situatie zinvol is. Meer informatie vindt u op de website van de Urgentiecommissie. Hier vindt u de online urgentiewijzer, waar u kunt testen of u wellicht in aanmerking komt voor urgentie.

In beroep

In de huisvestingsverordening is ook bepaald dat wanneer u het niet eens bent met een besluit van een van de organisaties die bij het verdelen van woonruimte betrokken is, u hiertegen in beroep kunt gaan. Dit kan bij de onafhankelijke Beroepscommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen.

U kunt in beroep gaan tegen een besluit van de Urgentiecommissie of tegen een besluit van een woningcorporatie over de uitvoering van het woonruimteverdeelsysteem. Bij dit laatste kunt u denken aan meningsverschillen over bijvoorbeeld een woningtoewijzing of meettijd. De onafhankelijke Beroepscommissie woonruimteverdeling behandelt alle schriftelijk ingediende beroepen.

Wilt u in beroep gaan tegen een besluit? Kijk voor meer informatie op de website van de beroepscommissie.