Let op: momenteel is onze pot voor de Starterslening leeg, we verwachten dat de raad in juli uitspraak doet over of er weer budget beschikbaar komt.

De hypotheekeisen maken het voor starters moeilijker om een huis te kopen. De gemeente Berg en Dal wil het starters makkelijker maken om een woning in de gemeente te kopen. Starters kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een Starterslening aanvragen.

Wat is een Starterslening?

Een Starterslening overbrugt het verschil tussen het bedrag dat u met uw inkomen maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en de aankoopprijs van de woning. De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van de aankoopprijs van de woning met een maximum van € 350.000,-. De Starterslening wordt in opdracht van de gemeente door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt.

Let op, dit is een lening en geen subsidie. De gemeente kent geen subsidie voor starters.

Hoe werkt het?

Uw totale financiering bestaat uit een hypothecaire lening bij een bank van uw keuze en een (aanvullende) Starterslening van maximaal € 30.000,-, die u afsluit bij de SVn.

  • De eerste drie jaar is de Starterslening renteloos en aflossingsvrij.
  • Daarna wordt uw inkomen opnieuw getoetst.
  • Afhankelijk van de stijging van uw inkomen gaat u dan voor de Starterslening rente betalen. Zodra uw inkomen het toelaat, gaat u ook aflossing betalen. Als uw inkomen niet is gestegen, blijft uw Starterslening renteloos en aflossingsvrij.
  • Bij verkoop van de woning lost u de Starterslening af.

Hoe vraagt u een Starterslening aan?

Let op: momenteel is onze pot voor de Starterslening leeg, we verwachten dat de raad in juli uitspraak doet over of er weer budget beschikbaar komt.

Stap 1. Als u voldoet aan alle voorwaarden (zie het kopje 'Meer info' hieronder), kunt u een Starterslening aanvragen. Via onderstaande blauwe knop gaat u naar het aanvraagformulier. Om de aanvraag in te dienen heeft u een (voorlopige) koopovereenkomst en een werkgeversverklaring nodig.

Stap 2. De gemeente kijkt na of u aan de voorwaarden voldoet. Na positieve beoordeling stuurt de gemeente u een toewijzingsbrief. Daarna kunt u via de website van de SVn uw aanvraag indienen.

Stap 3 Op basis van de toewijzingsbrief van de gemeente vraagt u een lening aan bij de bank van uw keuze. De bank brengt een offerte uit.

Stap 4. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle benodigde bijlagen (waaronder de bankofferte) binnen 8 weken naar SVn. SVn toetst uw inkomensgegevens en bepaalt of u in aanmerking komt voor een Starterslening en wat de hoogte is van de lening. Hierna ontvangt u van SVn een offerte voor de Starterslening. Zodra u de offerte heeft geaccepteerd en aan alle voorwaarden heeft voldaan, stuurt SVn de stukken door naar de notaris en ontvangt u van SVn bericht over de verdere afwikkeling van de lening. Heeft u vragen hierover? Het telefoonnummer van de SVn is 088-2539555

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over de Starterslening, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14024 of met SVn. Zij helpen u graag verder. Bel 033 – 25 39 401 of stuur een e-mail via info@svn.nl. U kunt ook de website van SVn bezoeken: www.svn.nl.

Voor uw financiële mogelijkheden kunt u de website van de Nationale Hypotheekgarantie raadplegen: www.nhg.nl.

Meer info

Om in aanmerking te komen voor een Starterslening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent niet eerder in bezit geweest van een koophuis;
  • U gaat de koopwoning zelf bewonen;
  • De woning mag niet duurder zijn dan € 350.000.