In 2024 werken we verder aan één omgevingsvisie voor de hele gemeente. Deze omgevingsvisie vervangt uiteindelijk verschillende beleidsstukken, waaronder de gemeentelijke structuurvisies. Tot de omgevingsvisie is vastgesteld, blijven de gemeentelijke structuurvisies gelden.

Een structuurvisie is een document waarin het ruimtelijk beleid van de gemeente in grote lijnen vastgelegd is. De structuurvisie geeft geen eindbeeld, maar schetst de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente voor de komende jaren. Belangrijke vragen die in de structuurvisie worden beantwoord zijn: Op welke plaatsen mag gebouwd worden? Waar mag gerecreëerd worden? Welke uitbreidingsmogelijkheden hebben agrarische bedrijven? De structuurvisie is een belangrijk uitgangspunt bij het maken van het omgevingsplan. Het geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren.

In Berg en Dal zijn er drie structuurvisies:

Groesbeek

Structuurvisie Groesbeek 2025. Deze visie is vastgesteld op 27 juni 2013.

Millingen aan de Rijn

Structuurvisie Millingen aan de Rijn 2025 “Millingen is het Waard”. Deze visie is vastgesteld op 29 januari 2013.

Ubbergen

Structuurvisie Buitengewoon Ubbergen 2020. Deze visie is vastgesteld op 6 oktober 2011.

 

De structuurvisie bekijken?

De structuurvisies van de gemeente kunt u vinden op Home - Omgevingsloket (overheid.nl) Op deze website vindt u ook de overige ruimtelijke plannen van de gemeente zoals het omgevingsplan.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Onderstal, via tel. 14024.