Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent ook dat de informatie op deze pagina dan gaat veranderen. U kunt nu alvast kijken op https://www.bergendal.nl/omgevingswet voor een korte uitleg. Daar staat ook een verwijzing naar https://www.odregionijmegen.nl/de-omgevingswet/(externe link). Dat is de plek waar u in de meeste gevallen uw informatie/vergunning kunt krijgen vanaf 1 januari 2024.

Een structuurvisie is een document waarin het ruimtelijk beleid van de gemeente in grote lijnen vastgelegd is. De gemeente is wettelijk verplicht om voor al het grondgebied in de gemeente één of meer structuurvisies vast te stellen. De structuurvisie geeft geen eindbeeld, maar schetst de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente voor de komende jaren. Belangrijke vragen die in de structuurvisie worden beantwoord zijn: Op welke plaatsen mag gebouwd worden? Waar mag gerecreëerd worden? Welke uitbreidingsmogelijkheden hebben agrarische bedrijven? De structuurvisie is een belangrijk uitgangspunt bij het maken van bestemmingsplannen. Het geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren.

In Berg en Dal zijn er drie structuurvisies:

Groesbeek

Structuurvisie Groesbeek 2025. Deze visie is vastgesteld op 27 juni 2013.

Millingen aan de Rijn

Structuurvisie Millingen aan de Rijn 2025 “Millingen is het Waard”. Deze visie is vastgesteld op 29 januari 2013.

Ubbergen

Structuurvisie Buitengewoon Ubbergen 2020. Deze visie is vastgesteld op 6 oktober 2011.

 

De structuurvisie bekijken?

De structuurvisies van de gemeente kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) Op deze website vindt u ook de overige ruimtelijke plannen van de gemeente zoals bestemmingsplannen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Onderstal, via tel. 14024.