U kunt subsidie krijgen als u uw regenpijp afkoppelt van het riool. Afkoppelen betekent dat u uw regenpijp losmaakt van het riool. Regenwater dat op een dak valt verdwijnt vaak via de regenpijp in het riool. Dat is zonde!  Door uw regenpijp los te maken van het riool kan regenwater in uw tuin stromen en daar wegzakken in de grond. We voorkomen hiermee dat bij hevige buien het riool overstroomt. En het helpt tegen verdroging van de grond.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De subsidie is 8,- per M²  af te koppelen dakoppervlak. Er geldt een maximum van € 500,- per aanvraag. Per adres kunt u een keer subsidie aanvragen.

Let op: vraag de subsidie aan voordat u begint met het afkoppelen.

Regenwateradviseur

Onze regenwateradviseur kan u helpen bij het afkoppelen en bij het aanvragen van de subsidie. De adviseur is bereikbaar via e-mail afkoppelen@bergendal.nl  of telefoon 06-580 761 83.

Voorwaarden subsidie en voorbereiden aanvraag

 • U bent eigenaar van het pand.
 • Als u huurder bent bij Oosterpoort komt u ook in aanmerking voor de subsidie. Neem hiervoor eerst contact op met Oosterpoort.
 • U mag nog niet begonnen zijn met de werkzaamheden van het afkoppelen.
 • Check op de bodemkaart onderaan deze pagina (Pdf Gebied subsidieregeling afkoppelen regenwater) of uw woning binnen de subsidieregeling valt. Woont u in het rode gebied op de kaart? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het afkoppelen van uw regenpijp.
 • U koppelt minimaal 25 M² dakoppervlak af. Dit dakoppervlak moet verbonden zijn aan de regenpijp die u afkoppelt.
 • U meet het oppervlak van het dak dat u wilt afkoppelen. Het oppervlak van het dak is de breedte van het huis X de lengte (lengte X breedte = M² dakoppervlak).  Op een schuin dak valt evenveel regen als op een plat dak, dus dat maakt voor uw berekening niets uit.

REKENVOORBEELD: Is uw woning bijvoorbeeld 3,5 meter breed en 10 meter lang? Dan is het oppervlak: 3,5 x 10 = 35 m².

 • Check op de bodemkaart onderaan deze pagina (Pdf Kaart 20 of 40 mm verplicht afkoppelen) of u in een groen of een blauw gebied woont. Doe dit voordat u een aanvraag indient.

U woont in het groen gekleurde gebied

Dit betekent dat de bodem in uw omgeving over het algemeen gemakkelijk regenwater kan opnemen. Uw tuin kan met gemak een bui van 20mm aan.

Rekenvoorbeeld: hoeveel liter regenwater moet u in uw tuin kunnen opvangen?

Dakoppervlak dat u wilt afkoppelen X mm regenbui = aantal liters water dat u moet gaan opvangen:

35M² X 20 mm = 700 liter

Rekenvoorbeeld: hoeveel M² tuin heeft u nodig om 35M² dakoppervlak af te koppelen met een bui van 20mm?

De helft van uw dakoppervlak is nodig aan tuin (17,5 M²) om een bui van 20mm goed aan te kunnen.  Is uw tuin kleiner dan 17,5 M²? Dan maakt u het oppervlak waar u het regenwater opvangt dieper. Op die manier kunt u meer water opvangen.

Onze regenwateradviseur kan u helpen. Zij kan u een pdf sturen met voorbeelden en rekenmodellen.

U woont in het blauw gekleurde gebied

Dit betekent dat de bodem in uw omgeving over het algemeen minder gemakkelijk regenwater kan opnemen. Uw tuin moet een regenbui van 40mm aankunnen.

Rekenvoorbeeld: hoeveel liter regenwater moet u in uw tuin kunnen opvangen?

Dakoppervlak dat u wilt afkoppelen X mm regenbui = aantal liters water dat u moet gaan opvangen:

35M² X 40 mm = 1.400 liter 

Rekenvoorbeeld: hoeveel M² tuin heeft u nodig om 35M² dakoppervlak af te koppelen met een bui van 40mm?

De totale hoeveelheid dakoppervlak is nodig aan tuin (35 M²) om een bui van 40mm goed aan te kunnen. Is uw tuin kleiner dan 35 M²? Dan maakt u het oppervlak waar u het regenwater opvangt dieper. Op die manier kunt u meer water opvangen.

U kunt er ook voor kiezen om het regenwater onder de grond op te vangen in bijvoorbeeld infiltratiekratten. 

Onze regenwateradviseur kan u helpen. Zij kan u een pdf sturen met voorbeelden en rekenmodellen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Fase 1: de aanvraag

1. Het is niet verplicht om eerst contact met de regenwateradviseur op te nemen. Zij kan u wel helpen met de aanvraag. Neem contact op met de regenwateradviseur Lanny Olie, voor informatie of voor een vrijblijvende afspraak. E-mail: afkoppelen@bergendal.nl of bel 06-580 76 183.

2. Vul het aanvraagformulier op de website in. Zorg dat u hierbij het volgende bij de hand heeft:

 • Een kaart, tekening of foto waarop duidelijk staat aangegeven welke regenpijp u wilt gaan afkoppelen. Ook staat aangegeven hoe groot het aantal M²  dak is dat aan de regenpijp is verbonden.
 • Eén of meerdere foto’s van de tuin waar het afgekoppelde regenwater naar toe wordt geleid.
 • Een korte beschrijving hoe u de afkoppeling wilt gaan doen.

Let op: Een regenton alleen is geen afkoppeling. Wilt u een regenton plaatsen? Beschrijf dan hoe u het overtollige regenwater (als de regenton vol is) naar de tuin wilt leiden.

Start aanvraag subsidie

3. Binnen 6 weken na uw aanvraag ontvangt u van ons een voorlopig besluit. U kunt dan beginnen met de werkzaamheden. Zijn er onduidelijkheden?  Dan neemt de afkoppelcoach contact met u op om u te helpen met de aanvraag.

4. Binnen zes maanden na het voorlopige besluit moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

5. Maak tijdens de werkzaamheden verschillende foto’s waarop duidelijk te zien is hoe u de afkoppeling heeft aangepakt.

Fase 2: de gereedmelding

1. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meldt dit dan via het gereedmeldingsformulier binnen 6 weken na afronding van de werkzaamheden.

Gereedmelding werkzaamheden afkoppelen regenwater

2. Wij controleren of u volgens de regels en voorwaarden heeft afgekoppeld.

3. Is alles volgens de regels en voorwaarden gegaan? Dan ontvangt u binnen 6 weken het subsidiebedrag op uw rekening.

Weigering subsidie

De gemeente kan beslissen om de subsidie niet te geven als:

 • Het regenwater niet kan worden opgenomen in de bodem. Of het regenwater kan niet worden afgevoerd naar een geschikte wateropvang;
 • De subsidiepot op is;
 • Het afkoppelen zorgt of kan zorgen voor wateroverlast op andere terreinen;
 • U of een voorgaande eigenaar al eerder subsidie heeft ontvangen voor het afkoppelen van het perceel via een andere regeling;
 • Het afkoppelen vanuit milieu-, hygiënisch- of hydrologisch oogpunt ongewenst is;
 • Het college aanvullende redenen heeft om de aanvraag te weigeren.

Heeft u geen DigiD?

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of heeft u geen DigiD? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14024 of stuur een mail naar afkoppelen@bergendal.nl.  U krijgt het aanvraagformulier dan toegestuurd. 

Bodemkaarten subsidie afkoppeling

In de bodemkaarten hieronder kunt u checken of uw pand binnen het gebied van de subsidieregeling valt. Ook kunt controleren of u in een groen of blauw gebied woont (20mm of 40 mm wateropvang).

Kunt u deze kaarten niet lezen omdat u niet over de juiste software beschikt of een visuele beperking heeft? Of is het u niet duidelijk binnen welk gebied uw pand valt? Neem dan contact op met onze afkoppelingscoach via afkoppelen@bergendal.nl of telefoon 06-580 761 83.

Kaarten per kern gebied subsidieregeling