De tarieven bij huur van een gemeentelijke of maatschappelijke accommodatie kunnen soms een blok aan het been zijn om een charitatieve evenement te kunnen organiseren. Daarom ondersteunt de gemeente dit soort initiatieven, door een bijdrage ter hoogte van 50% van de huurkosten te geven tot een maximum van € 500,- per aanvraag. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag voor subsidie indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor subsidie.

Subsidie aanvragen

Als u een subsidie voor tegemoetkoming in de huurkosten wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen. U moet uw aanvraag indienen in het kalenderjaar waar de activiteiten in plaatsvinden. Stuur het ingevulde aanvraagformulier via e-mail of per post naar de gemeente.

Subsidieplafond

Het maximale bedrag dat er in een jaar beschikbaar is voor een subsidie noemen we een subsidieplafond. De gemeente heeft het plafond voor de subsidie Charitatieve evenementen 2024 vastgesteld op € 4.000,-. Indien het plafond is bereikt worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.  

Verantwoording

U hoeft deze subsidie niet achteraf te verantwoorden. Wij stellen de subsidie direct vast.

Vragen?

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14024. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidies@bergendal.nl. Meer informatie vindt u ook in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Berg en Dal(externe link) en in de Nadere regeling Charitatieve evenementen.