De dorpen van de gemeente Berg en Dal kennen een rijk verenigingsleven. De gemeente ondersteunt veel van deze verenigingen met subsidies. Verenigingen en organisaties die geen subsidie ontvangen, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor subsidie.

Subsidie aanvragen

Als u jaarlijks een subsidie ontvangt of wilt gaan ontvangen, kunt u deze aanvragen. U moet uw aanvraag voor het volgende kalenderjaar voor 1 september van het lopende kalenderjaar indienen. Stuur het ingevulde aanvraagformulier via e-mail of per post naar de gemeente. Meer informatie over de aanvraag voor het jaar 2023 wordt later op deze website geplaatst.

Subsidie vaststellen

Sommige verenigingen moeten hun subsidie laten vaststellen. Het gaat om verengingen die jaarlijks meer dan €5.000 subsidie ontvangen. Deze verenigingen krijgen een vaststellingsformulier toegestuurd. Hierin staat ook welke extra informatie we van u nodig hebben. Bijvoorbeeld een jaarverslag en/of een jaarrekening U moet het vaststellingsformulier voor uw subsidie van het afgelopen jaar voor 1 september indienen.

Vragen?

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14024. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidies@bergendal.nl.