U mag uw leegstaande woning, te koop staande woning of ander gebouw tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning al een tijdje te koop staat of gesloopt gaat worden. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente. De tijdelijke huurder valt dan niet onder de wettelijke huurbescherming.

Hoe werkt het?

De vergunning kunt u aanvragen voor de volgende leegstaande panden:

 • een woning die te koop staat en nog nooit is bewoond
 • een woning die te koop staat en waarin de eigenaar gewoond heeft in de 12 maanden voordat het leeg kwam te staan
 • een woning die te koop staat en die in 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd is geweest
 • een huurwoning die wordt gesloopt of opgeknapt
 • een huurwoning die te koop staat
 • een gebouw dat niet gebouwd is om in te wonen (bijvoorbeeld een kantoor, school, gebouw voor groepshuisvesting)

Tot wanneer krijgt u de vergunning

 • woning die te koop staat: 5 jaar
 • huurwoning die wordt gesloopt of opgeknapt: 2 jaar (verlenging tot maximaal 7 jaar)
 • woonruimte in kantoor, school of groepshuisvesting: 2 jaar (verlenging tot maximaal 10 jaar)
 • woonruimte waarvoor u ontheffing van het bestemmingsplan hebt: zolang de ontheffing duurt (maximaal 10 jaar)

Bepalingen Leegstandwet

 • De betreffende woning of gebouw moet leeg staan. De inschrijving bij het GBA is hierbij leidend.
 • Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande woningen tegelijk tijdelijk verhuren.
 • De eigenaar moet aantonen dat de te verhuren woonruimte in voldoende mate zal worden bewoond. De eigenaar kan dit aantonen door op te geven wie de toekomstige tijdelijke huurder is.
 • De eigenaar dient aan te tonen dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de woning of het gebouw op een andere wijze dan het tijdelijk verhuren dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting.
 • De eigenaar van een voor de verhuur bestemde woning moet aantonen dat deze gesloopt of gerenoveerd gaat worden en de renovatie of sloop ingrijpend is en op korte termijn is gepland.
 • Eigenaren van een woonruimte mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden.

Bezwaar en beroep

Op grond van de Leegstandwet is geen bezwaar en beroep mogelijk tegen beslissing tot wel/niet verlenen en verlengen van de vergunning.

Wat moet ik doen?

De eigenaar van woonruimte kan een (verlenging van een) vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte online aanvragen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

 • Toelichting aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte
 • Toelichting aanvraag verlenging vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de  Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN(externe link)). De ODRN behandelt de aanvraag in opdracht van de gemeente.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag of de verlenging daarvan zijn legeskosten verschuldigd. Het legestarief is vastgelegd in de Legesverordening(externe link).(externe link)

Wat heb ik nodig?

Op het aanvraagformulier geeft u het volgende aan:

 • uw persoonlijke gegevens
 • gegevens over het gebouw of de woning waarin u ruimte wilt verhuren
 • gegevens van de huurder
 • omschrijving van de ruimte die u wilt verhuren
 • de reden van uw aanvraag
 • of u een vergunning hebt op basis van de Huisvestingswet, zoals een onttrekkingsvergunning of splitsingsvergunning

Goed om te weten

Hebt u een vergunning gekregen voor de tijdelijke verhuur? Dan gelden de normale regels voor huurbescherming meestal niet. Wel gelden de regels uit de Leegstandwet:

 • De huurder heeft geen huurbescherming als de huur eindigt.
 • Het huurcontract duurt minimaal 6 maanden.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
 • Het huurcontract stopt als de leegstandvergunning is verlopen.
 • In de huurovereenkomst moet melding worden gemaakt van deze vergunning en de daarin vermelde voorwaarden.

Huurprijs

Krijgt u een vergunning voor verhuur van uw woning die te koop staat? Dan mag u de huurprijs samen met de huurder afspreken. In alle andere gevallen mag de huurprijs niet hoger zijn dan de prijs die in de vergunning staat.

Toestemming hypotheekgever

Het kan noodzakelijk zijn dat voor het verhuren van de woning separaat toestemming nodig is van de hypotheekgever (de bank). De aanvrager van de vergunning dient zelf contact op te nemen met de hypotheekgever. Vergeet ook niet uw verzekeraar te informeren over de verhuur.