Zwembad De Lubert is inmiddels bijna 50 jaar oud en nadert het einde van zijn levensduur. Het zwembad is de afgelopen jaren veilig en toegankelijk gehouden dankzij tijdelijke maatregelen. Die tijdelijke maatregelen zijn niet meer reëel vanaf 1 januari 2026. Het gaat dan te veel werk en te veel geld kosten. Er is inmiddels betonrot bij de vloer van het zwembad, de wanden, vloerranden en steunbalken van het bad zelf. Nog geen probleem voor de veiligheid, wel voor de levensduur van het zwembad. Daarom gaan we kijken naar een structurele oplossing. We hebben hierbij oog voor de belangen en wensen van alle medewerkers en gebruikers.

Vragenlijst

Bij het maken van de toekomstplannen maken we graag gebruik van uw ervaringen en mening. Ook als u geen gebruik maakt van het bestaande zwembad horen we graag uw mening over een toekomstig zwembad. Daarom vragen we u de online vragenlijst in te vullen. Druk op de knop hieronder of ga naar https://nl.surveymonkey.com/r/zwembad_Groesbeek(externe link). U kunt de vragenlijst tot 29 april 20.00 uur invullen.

Klik hier om direct naar de vragenlijst te gaan(externe link)

Toekomstplannen zwembad

We houden u via deze pagina op de hoogte van de toekomstplannen voor zwembad De Lubert in Groesbeek. Zodra we nieuwe informatie hebben, vullen we dat hier aan. De direct betrokkenen (medewerkers, gebruikers) informeren we direct, met onder andere e-mails en bijeenkomsten. Van incidentele gebruikers en andere geïnteresseerden hebben we geen gegevens. Via de gemeentelijke kanalen (website, sociale media, De Rozet, info in het zwembad etc.) proberen we ook hen te informeren en ruimte te bieden voor input.

En weten dat dit meer dan een zwembad is. Voor velen betekent De Lubert herinneringen, nostalgie en zwemplezier. 

Als u hieronder niet de informatie vindt die u zoekt, mail dan uw vraag naar toekomstzwembad@bergendal.nl

Veelgestelde vragen

Hoe word ik als gebruiker/geïnteresseerde erbij betrokken?

 • U kunt een email sturen naar toekomstzwembad@bergendal.nl waarbij u aangeeft dat u op de hoogte gehouden wil worden;
 • Daarnaast houden we onze website zo actueel mogelijk;
 • Ook hebben we met verschillende gebruikers(groepen) gesproken. En dat gaat gedurende dit hele traject ongetwijfeld vaker gebeuren;
 • In de maand april van 2024 hebben we een enquête (externe link)verspreid waarin u uw mening kunt geven. Deze hebben we gemaild naar de ongeveer 1200 gebruikers waarvan bij ons de gegevens bekend zijn. Om ook anderen te bereiken hebben we in De Rozet en via de digitale kanalen (nieuwsbrief, facebook, website) de enquête verspreid. En bij de balie van het zwembad qr-codes opgehangen naar de enquête en papieren enquêtes neergelegd;
 • Op 10 april 2024 hebben we een inloopavond gehouden waarbij geïnteresseerden met hun vragen en opmerkingen bij verschillende medewerkers terecht konden. En we hebben daar laten zien welke stappen we met elkaar gaan zetten. Die stappen ziet u ook op deze pagina.

  De inloopavond had al opzet dat er zo'n 10 medewerkers rondliepen waar iedereen zijn vragen aan kon stellen. Op de wanden hadden we alle stappen/het proces geprojecteerd. We hebben geen gezamenlijke bijeenkomst gehouden, omdat we eerder al gemerkt hadden dat de meeste mensen vragen hebben over hun specifieke situatie. In een gezamenlijke bijeenkomst is dat niet interessant voor anderen en kan je niet diep genoeg ingaan op de specifieke vraag. Bij de bijeenkomst hingen posters met een qr-code voor de enquête en lagen ook papieren enquêtes. Bij binnenkomst hebben we iedereen daar op gewezen. En in alle gesprekken zoveel mogelijk ingegaan op ieders specifieke vragen. 

  Ook met deze inloopavond manier hebben we geprobeerd zoveel mogelijk iedere geïnteresseerden zo nauw mogelijk te betrekken bij de toekomst van het zwembad.

Wat is de situatie rond zwembad De Lubert?

Zwembad De Lubert is dermate oud, dat het niet meer toekomstbestending is. De constructie (zoals vloeren en muren) nadert het einde van de levensduur. De belangrijke conclusie van een technisch onderzoek (in 2023) door de Omgevingsdienst en een gespecialiseerd bureau geeft aan dat er betonrot zit in de vloer van het zwembad. Maar dat ook wanden, vloerranden, steunbalken van het bad zelf zijn aangetast. De afgelopen jaren hebben we verschillende maatregelen genomen om het zwembad veilig en open te houden. We hadden dit gehoopt te kunnen doen tot de verwachte levensduur in zicht zou komen. Zo zouden we genoeg tijd hebben om te kijken naar de toekomst van het zwembad. Helaas bleek tijdens het genoemde onderzoek dat we die verwachte levensduur niet gaan halen. En dat de verschillende (nood)maatregelen ook niet meer voldoende zijn vanaf 1 januari 2026. Het bad is tegen die tijd nog steeds veilig. Maar er moet een structurele oplossing komen.

Daarom gaan we kijken wat de toekomstmogelijkheden zijn voor het zwembad. En dus ook voor de medewerkers en gebruikers voor het zwembad. 

Wat betekent dit voor het personeel en gebruikers van het zwembad?

Voor de komende jaren hoogstwaarschijnlijk nog niets. Het zwembad blijft sowieso tot 1 januari 2026 geopend. Wat daarna gebeurt weten we nog niet. Eerst maken we zogeheten scenario's waarin we bekijken wat de toekomstmogelijkheden zijn voor het zwembad. Afhankelijk van welk scenario de gemeenteraad kiest weten we pas welke gevolgen er zijn voor de medewerkers en gebruikers van het zwembad. Vanzelfsprekend brengen we hen direct op de hoogte. 
Overigens is een behoeftenonderzoek een belangrijke basis voor de te maken scenario's. Zo weten we wat (potentiele) gebruikers van het zwembad willen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor gebruikers van het zwembad?

Dat weten we nu nog niet precies. Maar de kans is groot dat er gevolgen zijn. Nog niet op korte termijn, wel op de lange termijn. Bijvoorbeeld voor kinderen die zwemles hebben, gaan we zorgen dat deze altijd de lessen kunnen blijven volgen.  Ook voor abonnementhouders en andere gebruikers gaan we zoeken naar oplossingen. Nogmaals: dat kunnen we pas als we weten welk scenario de gemeenteraad kiest.

Welke (proces)stappen gaan we nu zetten?

We leggen de gemeenteraad 4 scenario's voor. De gemeenteraad kiest voor een scenario, of misschien voor een variant daarop. Zodra we dat weten plaatsen we dat hier. Vooralsnog zijn dit de scenario's waaruit de gemeenteraad kan kiezen.

 1. Zwembad de Lubert, renoveren, verbouwen en verduurzamen van de huidige accommodatie.
 2. Nieuwbouw van een zwembad, slopen huidig zwembad.
 3. Nieuwbouw van een multifunctioneel centrum met onder andere een zwemaccommodatie gekoppeld met andere mogelijke accommodatie(s), slopen van het huidig zwembad. 
 4. Sluiten en slopen van het zwembad.

We werken deze scenario's vanzelfsprekend verder uit. Zo kijken we naar de gevolgen voor de betrokkenen, de kosten, de tijd die het kost en nog veel meer. Zodra we die informatie hebben, passen we deze webpagina weer aan.

Wat is de planning?

Nadat de gemeenteraad een keuze gemaakt heeft, kunnen we een planning gaan maken. En deze daarna met u delen.

Wordt er vanaf nu geen onderhoud meer gepleegd?

Jawel, de veiligheid blijft voorop staan. En het zwembad moet blijven voldoen aan wettelijke (veiligheids)normen. Dus ook als we moeten investeren in die veiligheid, doen we dat.

Informatienota, brieven en andere documenten

Alle bij ons bekende gebruikers benaderen we rechtstreeks. Maar om ook anderen* te bereiken plaatsen we alles wat we hen sturen ook hier. Hieronder vindt u daarom:

*Er zijn mensen die het zwembad gebruiken, maar waar we geen gegevens van hebben. Daarom publiceren we alle informatie op deze website. En wijzen we iedereen via al onze kanalen (digitale nieuwsbrief, De Rozet, sociale media) op de website www.bergendal.nl/toekomstzwembad.

Hier kunt u zien welke stappen we hebben gezet en welke we gaan zetten. In dit stappenplan is uitgegaan van het feit dat de gemeenteraad kiest voor een nieuw zwembad. Als de gemeenteraad een andere keuze maakt (in juni of september 2024) komt dit stappenplan er anders uit te zien. Dat eventuele nieuwe stappenplan publiceren we vanzelfsprekend hier. Maar we gaan dit dan ook actief verspreiden.
Hier kunt u zien welke stappen we hebben gezet en welke we gaan zetten. In dit stappenplan is uitgegaan van het feit dat de gemeenteraad kiest voor een nieuw zwembad. Als de gemeenteraad een andere keuze maakt (in juni of september 2024) komt dit stappenplan er anders uit te zien. Dat eventuele nieuwe stappenplan publiceren we vanzelfsprekend hier. Maar we gaan dit dan ook actief verspreiden.