Zwembad De Lubert is inmiddels bijna 50 jaar oud en nadert het einde van zijn levensduur. Het zwembad is de afgelopen jaren veilig en toegankelijk gehouden dankzij tijdelijke maatregelen. Die tijdelijke maatregelen zijn niet meer reëel vanaf 1 januari 2026. Het gaat dan te veel werk en te veel geld kosten. Daarom gaan we kijken naar een structurele oplossing. We hebben oog voor de belangen en wensen van alle medewerkers, gebruikers.

We houden u hier op de hoogte van de toekomstplannen voor zwembad De Lubert in Groesbeek. Zodra we nieuwe informatie hebben, vullen we dat hier aan. De direct betrokkenen (medewerkers, gebruikers) informeren we direct, met onder andere e-mails en bijeenkomsten. Van incidentele gebruikers en andere geïnteresseerden hebben we geen gegevens. Via de gemeentelijke kanalen (website, sociale media, De Rozet, info in het zwembad etc.) proberen we ook hen te informeren en ruimte te bieden voor input.

En weten dat dit meer dan een zwembad is. Voor velen betekent De Lubert herinneringen, nostalgie en zwemplezier. 

Als u hieronder niet de informatie vindt die u zoekt, mail dan uw vraag naar toekomstzwembad@bergendal.nl

Wat is de situatie rond zwembad De Lubert?

Zwembad De Lubert is dermate oud, dat het niet meer toekomstbestending is. De constructie (zoals vloeren en muren) nadert het einde van de levensduur. Daarom gaan we kijken wat de toekomstmogelijkheden zijn voor het zwembad. En dus ook voor de medewerkers en gebruikers voor het zwembad. Het zwembad (en dus de constructie) is 100% veilig, maar het wordt steeds arbeidsintensiever en duurder om dat zo te houden. 

Wat betekent dit voor het personeel en gebruikers van het zwembad?

Voor de komende jaren hoogstwaarschijnlijk nog niets. Het zwembad blijft sowieso tot 1 januari 2026 geopend. Wat daarna gebeurt weten we nog niet. Eerst maken we zogeheten scenario's waarin we bekijken wat de toekomstmogelijkheden zijn voor het zwembad. Afhankelijk van welk scenario de gemeenteraad kiest weten we pas welke gevolgen er zijn voor de medewerkers en gebruikers van het zwembad. Vanzelfsprekend brengen we hen direct op de hoogte. 
Overigens is een behoeftenonderzoek een belangrijke basis voor de te maken scenario's. Zo weten we wat (potentiele) gebruikers van het zwembad willen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor gebruikers van het zwembad?

Dat weten we nu nog niet precies. Maar de kans is groot dat er gevolgen zijn. Nog niet op korte termijn, wel op de lange termijn. Bijvoorbeeld voor kinderen die zwemles hebben, gaan we zorgen dat deze altijd de lessen kunnen blijven volgen.  Ook voor abonnementhouders en andere gebruikers gaan we zoeken naar oplossingen. Nogmaals: dat kunnen we pas als we weten welk scenario de gemeenteraad kiest.

Welke (proces)stappen gaan we nu zetten?

We leggen de gemeenteraad 4 scenario's voor. De gemeenteraad kiest voor een scenario, of misschien voor een variant daarop. Zodra we dat weten plaatsen we dat hier. Vooralsnog zijn dit de scenario's waaruit de gemeenteraad kan kiezen.

  1. Zwembad de Lubert, renoveren, verbouwen en verduurzamen van de huidige accommodatie.
  2. Nieuwbouw van een zwembad, slopen huidig zwembad.
  3. Nieuwbouw van een multifunctioneel centrum met onder andere een zwemaccommodatie gekoppeld met andere mogelijke accommodatie(s), slopen van het huidig zwembad. 
  4. Sluiten en slopen van het zwembad.

We werken deze scenario's vanzelfsprekend verder uit. Zo kijken we naar de gevolgen voor de betrokkenen, de kosten, de tijd die het kost en nog veel meer. Zodra we die informatie hebben, passen we deze webpagina weer aan.

Wat is de planning?

Nadat de gemeenteraad een keuze gemaakt heeft, kunnen we een planning gaan maken. En deze daarna met u delen.

Wordt er vanaf nu geen onderhoud meer gepleegd?

Jawel, de veiligheid blijft voorop staan. En het zwembad moet blijven voldoen aan wettelijke (veiligheids)normen. Dus ook als we moeten investeren in die veiligheid, doen we dat.

Informatiebrief 1 - eind januari 2024

Hieronder vindt u de informatiebrief, zoals we deze op 31 januari naar alle bij ons bekende gebruikers hebben verstuurd. Er zijn ook mensen die het zwembad gebruiken, maar waar we geen gegevens van hebben. Daarom publiceren we alle informatie op deze website. En wijzen we iedereen via al onze kanalen (digitale nieuwsbrief, De Rozet, sociale media) op de website www.bergendal.nl/toekomstzwembad.

Overige documenten

Hier vindt u een onder andere een zogenoemde informatienot(external link)a, zoals deze door het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad is gestuurd.