Toerisme is belangrijk voor de gemeente Berg en Dal en kent een lange traditie. Deze kadernota is de leidraad voor de toeristische ontwikkeling van de gemeente Berg en Dal in de komende jaren. Een belangrijke constatering in deze Kadernota is dat de gemeente Berg en Dal een groot en gevarieerd aanbod heeft voor verblijfs- en dagtoeristen en dat ondernemers hier terecht trots op zijn. Maar er is een kanttekening. Ondernemers geven aan dat de winstmarges onder druk staan. Voor groei in de toeristisch-recreatieve sector is het belangrijk om het bestaande aanbod een kwaliteitsimpuls te geven en daarnaast ruimte te bieden voor innovatie in de verblijfs-en dagrecreatie.

Speerpunten

De twee belangrijkste speerpunten voor de gemeente die terugkomen in deze kadernota en die de gemeente kan gebruiken als toetsingskader voor toekomstige plannen, projecten en voorstellen zijn

  1. Verbetering van het bestaande aanbod en ruimte bieden voor innovatie en vernieuwing. Daarbij rekening houden met de verspreiding van rust en vertier en het in stand houden en liever nog verbeteren van de landschappelijke kwaliteit. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het Landschapsontwikkelingplan “Landschap van iedereen”.
  2. Investeren in een heldere positionering en marketing waarbij de toeristische/ destinatiemarketing onderdeel vormt van de citymarketing. Denk daarbij ook aan de rol van regionale en lokale evenementen zoals “de Vierdaagse,” “Zevenheuvelenloop,” de Nederlandse Wijnfeesten Groesbeek” en “Historisch vervoer Millingen aan de Rijn”.