De gemeente is verantwoordelijk voor de inspectie op de uitvoering van de Wmo. De gemeente Berg en Dal heeft daarvoor een toezichthoudend ambtenaar aangesteld bij de GGD Gelderland-Zuid.

Toezichthouder

Deze houdt toezicht op de kwaliteit van instellingen waarmee de gemeente in het kader van de Wmo een subsidie- of contractrelatie heeft. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. De GGD Gelderland-Zuid bewaakt de uitvoering van deze ondersteuning en grijpt in als een aanbieder zich niet aan de regels houdt. De toezichthoudend ambtenaar doet onderzoek naar aanleiding van een signaal, melding, (gewelds)incident of calamiteit. Deze melding moet rechtstreeks bij de GGD gedaan worden. Lees meer over melden en toezicht op de website van GGD-Gelderland-Zuid.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor het toezicht op preventieve ondersteuning van jeugdigen, zoals maatschappelijk werk of kortdurende ondersteuning door het Sociale Team.

Landelijke inspecties

Voor het overige (grootste) deel van de jeugdhulp geldt dat de landelijke inspecties verantwoordelijk blijven: