Gaat u trouwen? In de gemeente Berg en Dal kunt u uw voorgenomen huwelijk online melden (vroeger heette dit ondertrouw). Dit kan via onderstaande knop. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan kan dit pas nadat uw huwelijk voor de gemeente is gesloten.

Als u op de knop "Voorgenomen huwelijk online melden' klikt, krijgt u eerst een overzicht van mogelijke trouwlocaties en trouwambtenaren. Overigens is de gehele gemeente Berg en Dal aangewezen als trouwlocatie. U kunt dus zelf een locatie of gebouw kiezen. U kunt ook zien welke data beschikbaar zijn voor het sluiten van een kosteloos huwelijk/partnerschap in het gemeentehuis. Om deze gegevens te zien, hoeft u nog niet ingelogd te zijn met DigiD.

Afspraak maken

Als u uw voorgenomen huwelijk niet online wilt melden, kunt u ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u wilt trouwen. Dit kan alleen op de locatie Groesbeek. Maak hiervoor een afspraak melding voorgenomen huwelijk.

Naamgebruik

Gaat uw naam veranderen na het huwelijk, dan moet u dit apart doorgeven bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum;
 • de trouwlocatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje wilt;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen en maximaal één jaar voordat u gaat trouwen. Na een jaar vervalt de melding namelijk en moet u opnieuw melding doen van uw voorgenomen huwelijk.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • U kunt niet in Nederland trouwen als beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben en beiden niet in Nederland wonen

Kosten 2022

De kosten voor een huwelijksvoltrekking bedragen:

 • Maandag t/m donderdag € 391,15
 • Vrijdag € 426,70
 • Zaterdag € 578,10
 • Zondagen en feestdagen € 940,80

Extra kosten

 • Extra kosten voor trouwen op een andere locatie dan het gemeentehuis in Groesbeek € 184,60
 • Trouwboekje luxe € 32,55
 • Eigen trouwambtenaar (beëdigd): € 71,35
 • Eigen trouwambtenaar (niet beëdigd): € 142,75

Kosteloos huwelijk

Op maandagochtend tussen 09.00 uur en 10.00 uur in het gemeentehuis. Dit is een eenvoudige ceremonie die alléén toegankelijk is voor het bruidspaar en de getuigen. Het is dus niet de bedoeling dat u hiervoor meerdere gasten uitnodigt in het gemeentehuis. Het kosteloze huwelijk is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Goed om te weten

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Nieuwe wet

Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet als u gaat trouwen. U trouwt nu in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen had van u alleen blijven. De bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Dit geldt ook als u kiest voor het geregistreerd partnerschap.

Het is nog steeds mogelijk om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen. Dat kunt u regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris. Meer informatie hierover vindt u op de website www.notaris.nl/samen-verder

Trouwen met een eigen trouwambtenaar/Babs

Kiest u voor een trouwambtenaar van een andere gemeente, maar vindt het huwelijk plaats op een locatie in de gemeente Berg en Dal? Let er dan op dat de trouwambtenaar het logo van de eigen gemeente afdekt of een toga leent van de gemeente Berg en Dal.