De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 11 april 2024. De onderwerpen op de agenda leidde tot veel belangstelling van inwoners. Maar liefst 12 inwoners maakten gebruik van hun spreekrecht. Hieronder meer informatie over onderwerpen die in de vergadering zijn besproken.

Nieuw raadslid

Peter Zwitserloot (Kernachtig Groesbeek) is toegelaten tot de gemeenteraad. Hij volgt Ruud Verstraaten op. Die nam vorige maand afscheid als raadslid. Peter Zwitserloot legde de eed af.

Bestemmingsplan Chopinstraat

Met het bestemmingsplan Chopinstraat worden 14 kleine verouderde sociale huurwoningen aan de Chopinstraat in Groesbeek gesloopt. Het verduurzamen en aanpassen aan de huidige eisen is voor deze woningen niet rendabel. Ze worden vervangen door 21 nieuwe duurzame levensloopgeschikte huurappartementen. Het nieuwe woongebouw bestaat uit een deel van twee lagen. En ook een deel dat wat verspringt en uit drie lagen bestaat.

Stemmen staken

Op het voorstel werd een amendement (voorgestelde wijziging) ingediend. In dit amendement is het volgende gevraagd: de partijen die het plan ontwikkelen moeten zich inzetten voor een ontwerp waarbij ook rekening wordt gehouden met de bouwhoogte. Bij dit amendement staakte de stemming: er waren 12 raadsleden voor en 12 tegen. Eén raadslid was niet aanwezig. Het amendement (en het raadsvoorstel) staan een volgende raadsvergadering opnieuw op de agenda. Waarschijnlijk op 16 mei.

Overige genomen besluiten

  • Akkoord met krediet voor aankoop/verwerving van gemeenschapshuis De Sleutel;
  • Bestemmingsplan Jonkershof Groesbeek vastgesteld;
  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen bouwplan Kruksebaan Breedeweg afgegeven;
  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen bouwplan Patrijsweg Berg en Dal afgegeven;
  • Bestemmingsplan Leuth-Noord vastgesteld;
  • Motie GroenLinks en PvdA over mobiliteitscoaches is ingetrokken.

Meer zien en lezen?

U kunt  de raadsvergadering terugkijken via de website http://raad.bergendal.nl. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de vergaderstukken. U vindt de vergaderstukken ook  via de iBabs-app in de App Store en Play Store. Kies om in te loggen voor sitenaam ’bergendal’. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn allebei ’burger’. U kunt de raad ook volgen via Twitter, Facebook en Instagram.  

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 16 mei 2024.