De inwoners van de gemeente Berg en Dal scheiden hun restafval erg goed. Dar zamelt de afgelopen jaren steeds meer grondstoffen zoals gft-afval, plastic+ en oud papier gescheiden in. Sinds juli van dit jaar is het in de gemeente Berg en Dal ook mogelijk luiers en incontinentiemateriaal gescheiden in te leveren. Inwoners hebben dus steeds minder restafval. Daarom haalt Dar vanaf 1 januari één keer per vier weken het restafval op. 

Meer scheiding restafval en grondstoffen, meer recycling 

Doordat inwoners steeds beter hun afval en grondstoffen scheiden, kunnen deze grondstoffen steeds beter worden gerecycled. Deze grondstoffen kunnen we gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Hierdoor hoeven minder fossiele grondstoffen te worden gebruikt en sparen we het milieu. 

Minder rest? Dat kan best! 

Grondstoffen zoals gft-afval, plastic+ en oud papier haalt Dar nog steeds één keer in de twee weken op. Hierin verandert niets. Inwoners die willen weten wanneer Dar langskomt, kunnen de Dar-app downloaden of de digitale afvalwijzer op www.dar.nl/afvalwijzer bekijken. In de Dar-app kunnen gebruikers instellen dat zij vooraf een bericht krijgen wanneer zij hun afval en grondstoffen buiten kunnen zetten. 

Meer weten of vragen?

Kijk op www.dar.nl/minderrest.