Vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen erbij aanwezig mag zijn. Er wordt geen bijdrage verwacht van eenieder die de vergadering wil bijwonen. De vergaderingen vinden in de even weken op woensdagmiddag digitaal plaats. Wilt u de vergadering digitaal bijwonen?  Stuurt u dan een mail naar roland.bolmers@odrn.nl.   

Hieronder vindt u de agenda voor de vergadering. We publiceren de agenda enkele dagen voorafgaand aan de vergadering.