Vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen erbij aanwezig mag zijn. De vergaderingen vinden in de even weken op woensdagmiddag digitaal plaats. Wilt u de vergadering digitaal bijwonen?  Stuurt u dan een mail naar r.bolmers@odrn.nl

Hieronder vindt u de agenda voor de vergadering. We publiceren de agenda enkele dagen voorafgaand aan de vergadering.